AGF FACEBOOK GRUPA

Facebook grupa Alijansa Galaktičke Federacije je grupa za sve one koji žele da rade na sebi, proširuju Svest tako što će se edukovati, usavršavati  i napredovati sa ciljem da poboljšaju kvalitet života.

Kako se AGF grupa bavi svakodnevnom edukacijom koja obuhvata različite edukativne materijale kao što su video predavanja, live prenosi, tekstovi, objave, razne tehnike rada na sebi, meditacije i slično – članstvo u AGF grupi se plaća.

Iza rada AGF grupe stoji ceo tim koji aktivno radi i u interakciji je sa članovima grupe.

Svrha ovakvog rada jeste da se olakša svim članovima podizanje lične frekvencije i adaptacija na dolazeće promene.

Edukaciju u grupi čine tri glavne oblasti :

Prva oblast se odnosi na kanalisanje informacija tako što se redovno i ažurno objavljuju svakodnevne redovne i vanredne iskanalisane informacije koje su opširne i detaljne, obuhvataju globalna dešavanja, najave promena tranzicije globalnog sistema, dešavanja u regionu, ezoteriju, istoriju planete Zemlje, dešavanja u našem sunčevom sistemu, dolazak drugih civilizacija, Objavu i Kontakt, promene na planeti i mnogo toga.

Druga oblast obuhvata rad na sebi i praćenje svih šest nivoa našeg tela kroz integrativnu medicinu, kvantnu medicinu, homeopatiju, Reiki kao vid samostalnog rada na sebi. Izučavaju se različite tehnike energetskih zaštita, a u cilju kako bi se uspešno svi mi zaštitili od niskofrekventnih ljudi odnosno kolektivnog polja koje je oko nas.

Treća oblast kroz koju svi članovi prolaze i uče, a to je kako da budete uspešno nezavisni i distancirani od sistema. Kroz oblast distanciranost od sistema uči se kako da se koriste lični resursi za kreiranje nezavisnih izvora prihoda.

Sve navedene oblasti se izlažu i prezentuju kroz live prenose, video predavanja, vanredna uključenja, pisane objave i tekstove, testove, ankete, članke koji potvrđuju relevatnost iskanalisanih informacija, meditacije i tehnike smirivanja uma i tela kako bi se postigao balans u cilju podizanja lične frekvencije i praćenja frekvencije planete.

Tim AGF je na raspolaganju da odgovori na sva pitanja, razjasni nedoumice i pruži podršku kako bi svi zajedno mogli da pratimo promene na planeti i podizanje naše lične frekvencije.

Takođe, tim AGF svakog meseca dostavlja članovima grupe mesečni program objava i aktivnosti odnosno šta članove očekuje na nedeljnom nivou sa ciljem kako bi svaki član blagovremeno pratio ono što ga najviše zanima od navedenih oblasti.

Primer nedeljnog plana objava i aktivnosti

POŠALJI ZAHTEV

KOMENTARI ČLANOVA GRUPE

PRIMERI VIDEO PREDAVANJA IZ AGF GRUPE

Vitalna – Ki energija

Povratak Donalda Trampa i pad Demokrata u SAD

Kotizacija članarine iznosi:

• Mesec dana
1.700 RSD / 15 €

• Tri meseca
4.500 RSD / 40 €

• Šest meseci
9.000 RSD / 80 €

• Devet meseci
13.500 RSD / 120 €

• Godinu dana
18.000 RSD / 160 €

POŠALJI ZAHTEV