AKADEMIJA ALIJANSA

Akademija Alijansa je osnovana 2020. godine sa vizijom i svrhom da kroz različite obuke, edukacije, seminare i predavanja, omogući učesnicima, polaznicima odnosno učenicima i praktičarima usvajanje novih načina i tehnika pomoći u cilju usavršavanja rada na sebi kroz unapređivanje i podizanje kvaliteta života i psihofizičkog zdravlja pojedinca. Sve energetske tehnike i metode predstavljaju načine pomoći u unapređenju psiho-fizičke kondicije i zdravlja i ukoliko je to potrebno, primenjuju se uporedo sa metodama savremene medicine.

Akademija Alijansa se izdvaja od drugih sličnih po tome što pruža jedinstven individualni pristup u radu sa polaznicima odnosno učenicima i praktičarima tokom realizacije različitih individualnih Reiki obuka i drugih obuka i inicijacija. Reiki Master Učitelji posvećuju punu pažnju polaznicima/učenicima kako bi se adekvatno prenelo znanje i umeće u radu sa energetskim metodama.

Pored toga, Akademija Alijansa se izdvaja po tome što ima zvanični Registar praktičara, Mastera i Učitelja koji su pohađali različite individualne obuke u Akademiji Alijansa.

Tim Reiki Master Učitelja sa višegodišnjim iskustvom u okviru Akademije Alijansa sproveo je više od 210 različitih individualnih obuka kao što su Usui Reiki, Kundalini Reiki, Eko Rei, Anđeoski Reiki i Kanalisanje ličnih Vodiča.

Tim Reiki Master Učitelja pruža savetodavnu podršku i mentorstvo praktičarima i nakon njihovog završetka pohađanja određene obuke. U slučaju potrebe organizuje se individualni čas u Akademiji Alijansa sa ciljem da se praktičaru razjasne njegove novonastale nedoumice koje su se pojavile tokom primene određene energetske metode ili tehnike u praksi.

Pored toga, po završetku individualne obuke, praktičari uvek imaju online podršku odnosno konsultaciju sa Reiki Master Učiteljom. Online podrška podrazumeva komunikaciju putem email-a gde se odgovara na sva pitanja i razjašnjava svaka nedoumica u početnoj fazi praktikovanja različitih energetskih metoda, kao i u slučaju potrebe u kasnijem radu.

Po potrebi i u skladu sa prilikama, Akademija Alijansa organizuje različite seminare, edukacije i predavanja koji se tiču usavršavanja i unapređivanja primene različitih energetskih metoda, tehnika i terapeutskog rada na sebi i na drugima.

AKADEMIJA ALIJANSA