DEŠAVANJA NA ANTARTIKU

Dešavanja na Antartiku Alijansa Galaktičke Federacije

Izvor slike: https://www.allposters.com/
Objavljeno: 19.06.2019.
Urednik: Goran Krstić

U okviru Galaktičke Federacije postoji Veće koje se bavi promenama na Zemlji i integracijom planete Zemlje u Galaktičku Federaciju planeta, promenama u društvu kao i drugim promenama na Zemlji.

Veće je donelo odluku da se viši predstavnici Galaktičke Federacije kao što su sudije tribunala na Antarktiku, ambasadori koji su u odnosima sa predsednicima država, druge diplomate koji su u kontaktu sa Agarćanima, predstavnici koji nadziru suđenja itd., a koji se bave suđenjima i drugim aktivnostima na Antarktiku, povuku sa Antarktika nazad na matične brodove Federacije.

To su veliki timovi koji rukovode tranzicijom Zemlje.
Takođe, Veće je donelo odluku da se povuku i porodični brodovi sa Zemlje. Oni su trenutno stacionirani u blizini orbite Zemlje.
Visoko rangirani predstavnici Galaktičke Federacije povukli su se na matični brod Sai gde će u miru dočekati dolazak visokofrekventnog „Zil“ talasa.

Naime, dolazi nam novi visokofrekventni talas. Taj talas donosi jednu novu energiju i jedan novi skok koji je znatno snažniji i intenzivniji nego što je bio prethodni kvantni skok na atomskom nivou koji se desio u avgustu 2018. godine.

Kako se u međuvremenu kolektivna frekvencija znatno podigla, zatvorenici na Antarktiku su počeli da napuštaju svoja fizička tela. Njihova tela ne mogu više da se opiru visokim frekvencijama te njihovi imuno sistemi počinju da otkazuju.
Naime, G.F nije očekivala da će ljudska rasa tako brzo početi da podiže kolektivnu frekvenciju na Zemlji.
Procenili su da bi do ovog nivoa bilo potrebno 3-4 godina, međutim ljudska rasa je ovaj stepen podizanja frekvencije dostigla već za 6 meseci.
Nijedna rasa nije evoluirala takvom brzinom kao ljudska rasa.
Radi se o tome da su se aktivirali centri u malom mozgu („reptilski“ deo mozga), centri su zaduženi za opstanak, preživljavanje i adaptaciju na promene u okruženju.
Ljudska bića su jedina bića koja imaju integrisan „reptilski“ deo mozga.
Zahvaljujući tome ljudska bića zajedno sa aktivacijom pinealne žlezde i „reptilskim“ delom mozga ubrzano se adaptiraju na nove promene u okruženju te na taj način njihova tela sve brže i lakše integrišu visoke frekvencije koje omogućavaju kontinuiran rast njihove lične frekvencije.

Iako kabalisti i drugi niskofrekventni ljudi takođe imaju „reptilski“ deo mozga, oni nemaju aktivnu pinealnu žlezdu koja je vrlo bitna u premošćavanju tranzitnih promena u okruženju.
Iz tog razloga njihov „reptilski“ deo mozga ne može brzo i efikasno da premošćava nadolazeće promene u vidu rasta kolektivne frekvencije na Zemlji te im fizička tela otkazuju.

Kako su zatvorenici na Antarktiku počeli da napuštaju svoja fizička tela, a da nisu dočekali svoja suđenja, suđenja na Antarktiku su trenutno stopirana.

Nadolazeći talas „Zil“ takođe u svom prolasku će dodatno podići frekvenciju Zemlje i sprovesti „čistku“ tj niskofrekventni ljudi će početi imati probleme sa svojim fizičkim telom tako što će imuno sistem početi da se urušava.
Stoga, zatvorenici i drugi članovi Kabale će početi da ubrzano napuštaju svoja fizička tela.
Dalja suđenja bi bila besmislena jer bi to bilo trošenje resursa i vremena.
Najteža presuda koju Veće sudija Galaktičke Federacije može da donese jeste napuštanje fizičkog tela. A nadolazeći talas je to sam po sebi.

Na planeti Zemlji trenutno postoje više različitih frekvencija koje međusobnim sinhronizovanjem uzrokuju velike oscilacije u kolektivnoj frekvenciji.
Postoji određena frekvencija koja je dominirajuća u unutrašnjosti Zemlje odnosno Agarti, na površini Zemlje je opet drugačija frekvencija, frekvencija ljudskih bića i frekvencija pojasa odnosno magnetnog polja oko Zemlje preko koga Zemlja komunicira sa drugim planetama.
Sve ove frekvencije su različite, te je potrebno vreme da se sinhronizuju.

Stoga, iz tog razloga kolektivna frekvencija Zemlje izuzetno puno oscilira kako bi se na kraju sinhronizovala kako treba i postala dominirajuća frekvencija Zemlje.
Predstavnici drugih civilizacija su vrlo osetljivi na takve nagle oscilacije u frekvenciji.
Oni jesu napredniji, ali su energetski vrlo osetljivi te na senzitivan način osete svaku promenu u frekvenciji.

Kako bi dočekali u miru nadolazeći visokofrekventni talas „Zil“ oni su se povukli sa Zemlje nazad na brodove Galaktčke Federacije gde će se u miru sinhronizovati sa frekvencijom nadolazećeg talasa „Zil“ te dobiti najbitnije informacije iz tog talasa i dodatno evoluirati na viši stepen lične Svesti.