BALKANSKI TUNELSKI SISTEM GORGONA

Balkanski sistem tunela Gorgona Alijansa Galaktičke Federacije

Objavljeno: 02.07.2020.
Izvor slike: Alestra Blog
Urednik: Goran Krstić

Balkanski tunelski sistem koji se prostire širom Balkana, jeste najveći centralno-komandni tunelski sistem Evrope.
Balkanske zemlje koje su deo ovog podzemnog sistema tunela jesu Makedonija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, BiH i Hrvatska.

Podzemni sistem tunela se gradio decenijama tako što je svoje širenje pokrenuo od nuklearnih bunkera koje je izgradio Tito u tadašnjoj SFRJ. Naime, Kabala je finansirala kopanje i produžavanje tunela od nuklearnih bunkera do granica druge države i na taj način koristeći i sistem pećina ili rudarska okna povezivala sa podzemnim tunelima u drugim državama.
Kabala je sprovodila projekat gradnje tunelskog sistema tako što je davala naloge liderima država da aktiviraju svoje vojske koje su pod oznakom „vojna tajna“ gradile tunele sve do granica susednih država.
Po završetku gradnje tunela koji su umreženi sa nuklearnim bunkerima, lideri su stavljali te objekte na prodaju, te kabalisti koji su finansirali umrežavanje tih sistema, kupuju objekte i na taj način su stavljaju pod kontrolu celokupan tunelski sistem.

Balkanski tunelski sistem je omogućavao slobodan protok i distribuciju sirovina, droge, belog roblja i oružja koji se dalje plasirao na evropsko tržište. Takođe, u samim tunelima na velikim dubinama nalazili su se centri za obuku i programiranje terorista i spavača.

Alijansa je pre četiri dana započela poslednju fazu sprovođenja vojne akcije široke razmere na Balkanu.
Vojna operacija DEFENDER 2020 o kojoj smo ranije pisali, a kojom je koordinirala Alijansa imala je za svoj glavni cilj stavljanje pod kontrolu 1.208 ulaza odnosno izlaza iz Kabalinog sistema tunela „Gorgona“.
Zbog veličine i složenosti ogromnog podzemnog tunelskog sistema Kabala je dala takvo ime kako bi ga opisala.
Osim ovog zadatka, DEFENDER jedinice su dopremile vojno tehnička sredstva posebne namene kao što su elektromagnetni topovi, lasersku tehnologiju kao i specijalne seizmografe za ispitivanje podzemnog tunelskog sistema.
Specijalni seizmografi bili su spregnuti sa radarskim sistemom HAARP i korišćeni su kao jedino sredstvo kojim je moguće kompletno skeniranje pojedinih tunelskih pravaca koji sežu i do 3.000 metara dubine, a koji su zaštićeni od bilo kakvog satelitskog skeniranja, na taj način tako što je na svodu-plafonu tih tunela ugrađena zlatna mreža koja sprečava probijanje laserskog snopa za skeniranje.  Međutim, tohometrijom iz HAARP-a i specijalnim kosmodromskim seizmografom bilo je moguće utvrditi položaj i dubinu odnosno uraditi 3D skeniranje dubokih tunelskih sistema.

Najveći podzemni tunelski sistem Evrope je ujedno bio i sedište Dark Web-a odnosno platforme koja je služila da se u strogoj diskreciji sprovodi trgovina drogom, ljudima i oružjem tako što je bila platforma za ilegalne novčane transakcije koje su koristile digitalnu valutu kao što je Bitkoin u svrhu finansiranja terorizma, centara za obuku, održavanja trgovačkih ruta i drugo.

Pored toga, platfoma Dark Web je služila tome da se omogući potpuna zaštita komunikacije visoko rangiranih kabalista kao i skladištenje velike količine dokumentacije i drugog kompromitujućeg materijala, a koji se odnosi na visoko rangirane i druge kabaliste. Sedište centralne Dark Web platforme je bilo u nuklearnom bunkeru ARK D-0 u Bosni i Hercegovini.

Komandni centar za celu Balkansku mrežu tunela bio je podzemni aerodrom Željava kod Bihaća, BiH.
Za navedene nuklearne bunkere, kabalisti su ih preuredili na taj način da su posetioci mogli da vide samo 10% nuklearnog bunkera, a za ostatak je napravljena fizička pregrada, te je ostatak bunkera bio van domašaja posetioca.
Pored toga, izgradili su druge ulaze i izlaze iz nuklearnih bunkera kako bi ulazili ili izlazili neprimećeno.

Vojne jedinice DEFENDER-a su u potpunosti zatvorile ulaze i izlaze iz tunelskih sistema, te su mnogi kabalisti i drugi ostali u tunelima bez mogućnosti da izađu. U međuvremenu su došle sudije Istražnih sudova zemalja koje su deo ovog tunelskog sistema.

Trenutno su u toku hapšenja, zaplena velike količine kompromitujućeg materijala, računara, itd., a sve to se sprovodi uz lično prisustvo sudija Istražnih sudova kako bi oni na licu mesta imali uvid u dokazni materijal koji će se koristiti u Istražnim sudovima, pored toga biće svedoci koji su videli preostale kabaliste koji su se zatekli u tunelskom sistemu.

Ono što je izuzetno važno, a to je da je sačuvana velika količina dokaznog materijala koji je čuvala platforma Dark Web.
Alijansa smatra da je ova akcija prekretnica za početak javnih suđenja, prvenstveno iz razloga što je ogromna količina dokaznog materijala sada u rukama Alijanse, a sav taj dokazni materijal seže čak i do Klintonove i Bušove administracije.

Takođe, preuzimanje ovih tunelskih sistema od strane Alijanse jeste najteži i završni udarac za CIA-u „B“ u Evropi.