BAZA NA MESECU I SVEMIRSKA LUKA KOD PLANETE MARS

Baza na mesecu i svemirska luka kod planete mars Alijansa Glaktičke Federacije

Izvor slike: www.interstellarlab.earth
Objavljeno: 23.09.2019.
Urednik: Goran Krstić

Najveće aktivnosti Galaktičke Fedderacije što se tiče našeg solarnog sistema usredsređene su na uspostavljanje svemirske luke u blizini orbite planete Mars i baze na Mesecu.

Galaktička Federacija je uspostavila integalaktičku svemirsku luku u blizini orbite Marsa iz razloga jer je pozicija našeg solarnog sistema vrlo specifična. Zbog specifičnosti toga što se naš solarni sistem nalazi na čvorištu više koridora odnosno intergalaktičkih portala koji zahvaljujući svojim mogućnostima omogućavaju intergalaktička putovanja matičnih brodova i drugih manjih operativnih brodova.
Svemirska luka u blizini orbite Marsa predviđena je da bude intergalaktičkog karaktera tj služiće namenski kao luka za predstavnike civilizacija koji dolaze svojim brodovima iz drugih galaksija.

Intergalaktička svemirska luka koja se nalazi u blizini orbite Marsa trenutno se nalazi u finalnoj fazi odnosno u toku su treninzi i obuke buduće posade koja će rukovoditi intergalaktičkom svemirskom lukom.

Posada je podeljena na sektore: bezbednost, komanda i upravljanje, istraživanje, razvoj, komunikacija, diplomatski konzulat i opšti (za sve druge operativne radnje i aktivnosti).
Predstavnici Tau Ceti civilizacije i Lirani kao deo buduće posade biće pretežno raspoređeni u sektoru bezbednosti, Sirijanci, Andromeđani i Arkturijanci će biti raspoređeni u sektoru za tehnologiju, razvoj i istraživanje.
Plejađani će biti raspoređeni pretežno u sektorima za komunikaciju i diplomatiju.
Za predstavnike ljudske civilizacije za sad nije predviđeno da učestvuju u radu i koordinaciji intergalaktičke svemirske luke.

Takođe, Zemljina baza na Mesecu je predviđena da bude mesto koordinacije i aktivnosti Zemljinih brodova koje se odnose na korišćenje svemirske luke u blizini Marsove orbite.
Planetoid Mesec je predviđen da postane buduća baza odnosno ispostava Galaktičke Federacije za naš solarni sistem.
U ovom trenutku baza u unutrašnjosti Meseca je završena. Infrastruktura je završena, potrebna tehnologija i tehnika su dopremljeni te je baza opremljena potrebnom tehnologijom.
Posada je raspoređena, različiti predstavnici drugih civilizacija su postavljeni na mesta koja zahtevaju njihova znanja i veštine.
Baza Galaktičke Federacije na Mesecu kao njena ispostava predviđena je da nadgleda ceo solarni sistem i intergalaktičku svemirsku luku.

Galaktička Federacija planira da ustupi jednu bazu na Mesecu za ljudsku civilizaciju kako bi čovečanstvo imalo svoju bazu kao mesto odakle će se koordinirati dalje aktivnosti svemirskih snaga Zemlje.
Baza predviđena za ljudsku civilizaciju biće ustupljena od strane G.F tek po zvaničnom prijemu Zemljana u organizaciju Galaktičke Federacije.

Galaksiji Mlečni put je dodeljen komandni brod Galaktičke Federacije Tantos koji ima ulogu da sprovodi nadzor, kontrolu, bezbednost, sinhronizaciju, komunikaciju itd., svih baza u galaksiji Mlečni put.
Sve baze naše galaksije odgovaraju komandnom brodu Tantos.

SVEMIRSKI PROGRAM

U skladu sa dešavanjima i pripremama u našem solarnom sistemu, svemirske agencije paralelno sa dešavanjima sprovode aktivnosti tako što su naučno-istraživački timovi kroz zajednički rad objedinili arhitekturu, inženjering, dizajn i nauku kako bi stvorili sela sa regenerativnim tehnologijama životne podrške na Marsu.

Projekat naseljanja Marsa obuhvata razne tehnologije za održavanje života, prečišćavanje vode, upravljanje otpadom i proizvodnju hrane.
Kolonije će se graditi pomoću tehnologije 3D štampanja. Projekat budućeg naseljavanja Marsa će se realizovati iz razloga jer je u blizini orbite Marsa svemirska luka našeg solarnog sistema te će ljudska civilizacija na taj način pomoću svoje svemirske tehnologije (svemirske letelice, tehnologija 3D štampe građevinskih konstrukcija itd) biti sve više uključena u operativni rad svemirske luke i u sve intenzivnijem kontaktu sa predstavnicima drugih civilizacija.

Kroz saradnju i učešće u radu baze Galaktičke Federacije na Mesecu i u radu svemirske luke u blizini Marsa, ljudska civilizacija vremenom će se i u potpunosti integrisati u Galaktičku Federaciju civilizacija galaksije Mlečni put

Pored toga Evropska svemirska agencija planira da se kroz realizaciju svemirskog programa ljudska civilizacija vrati na Mesec tj razvijaće se saradnja sa bazom Galaktičke Federacije koja je formirana i prilagođena prilikama u solarnom sistemu.
Stoga Evropska svemirska agencija otvoreno govori o projektu izgradnje postrojenja za kiseonik kao deo svojih planova za nastanjivanje na Mesecu u narednim godinama i daljeg istraživanja solarnog sistema i svemira.

Naučno-inženjerski timovi Evropske svemirske agencije razvili su sposobnost za dobijanje kiseonika iz resursa koji se nalaze na Mesecu te bi omogućila dolazak budućih lunarnih doseljenika, i za disanje i za lokalnu proizvodnju pogonskih sredstava koji će omogućiti Zemljinim svemirskim letelicama dalje istraživanje solarnog sistema i šire.