KONTAKTNI BROD GALAKTIČKE FEDERACIJE TGA11

Izvor slike: https://www.planetary.org/
Objavljeno: 28.08.2018.
Urednik: Goran Krstić

Kako Galaktička Federacija gleda da minimalizuju paniku i strah kod ljudi sa nižim stepenom svesti (i dalje ih ima u visokom procentu), plan Objave se malo revidirao tj izmenio barem što se tiče realizacije samog Kontakta i Objave o postojanju zvezdanih civilizacija.

Naime, pre tri dana (od 21.08.2018. god), Zemaljske kosmičke snage (kosmičke snage najvećih nacija sveta kao što su SAD i Rusija), podigle su dva matična broda zajedno sa svojom manjom flotom u vidu manjih lovačkih letelica koja su zadužena za zaštitu matičnih brodova, u orbitu planete Zemlje radi uspostavljanja kontakta sa matičnim brodom Galaktičke Federacije TG-om A11.

Oba matična broda su duga 320 metara. Jedan matični brod se podigao iz pustinje Nevade, dok se drugi matični brod podigao iz mesta Tomsk u Rusiji.Brodovi imaju mešovitu posadu, odnosno nju čine Amerikanci, Rusi, Kinezi itd.

Oba broda su bez obeležja bilo koje države iz razloga kako bi se prikazali čovečanstvu da su to njihove ujedinjene kosmičke snage planete Zemlje.
Matični brodovi su u obliku izduženih cigareta iz razloga jer su takvi brodovi bili najčešće viđeni iznad vulkana, u područjima većih vojnih sukoba, nemira, mestima epicentra zemljotresa itd. Cilj jeste da ljudi zaključe da su zapravo brodovi njihovih kosmičkih snaga ti koji su bili viđeni na pomenutim područjima. Sve ovo se radi kako bi se minimalizovao strah i panika kod ljudi sa nižim stepenom svesti.

Kako Zemljini matični brodovi sa svojom flotom nemaju naprednu tehnologiju u smislu eteričnog štita koji bi ih učinio nevidljivim, Galaktička Federacija je morala da izmeni sastav kristala soli koji se ispuštaju na nebu. Naime, u sastav je dodala i helijum.

Helijum kao vezni element omogućava da zadrži kristale soli na potrebnoj visini i raširi ih preko neba kako bi uspešno prikrila matične brodove planete Zemlje kao i njihovu flotu prilikom realizacije kontakta sa kontaktnim matičnim brodom Galaktičke Federacije TGA11 odnosno Oumuamua.
Kao što je već rečeno aktivnosti na nebu su sada mnogo više vidljivije jer je spuštena kristalna rešetka a time i eterični štit planete Zemlje. Sve ovo se čini kako se ljudi ne bi previše uzbudili, uplašili ili se uspaničili u slučaju da primete evidentne aktivnosti na nebu odnosno u orbiti planete Zemlje.

Najveći broj aktivnosti Kontakta sprovodi se na onoj hemisferi Zemlje gde je u toku noć.
Dalji plan Objave će se sprovesti tako što će prilikom same Objave, lideri najvećih nacija odmah reći ljudima da su prilikom prijema kontaktnog signala odmah podigli svoje kosmičke snage i dočekali matični brod G.F odnosno matični brod TGA11.
Takođe prilikom budućeg zvaničnog Kontakta, lideri najvećih nacija će svojim građanima predočiti da njihove Zemaljske kosmičke snage nisu dale „dozvolu“ matičnom brodu Galaktičke Federacije za spuštanje na planetu Zemlju. Na taj način će ukazati svim ljudima da čovečanstvo ima svoje kosmičke snage koje su napredne i skoro na istom tehnološkom nivou kao kosmičke snage Galaktičke Federacije.
Sve ovo ima za cilj da kosmičke snage planete Zemlje uliju sigurnost ljudima kao i da steknu poverenje ljudi da se ništa nepredviđeno ne može desiti odnosno da nijedna druga civilizacija ne može se spustiti na planetu Zemlju bez dozvole kosmičkih snaga planete Zemlje. Na ovaj način se stvara psihološka sigurnost kod ljudi.

Ovaj izmenjeni plan Objave jasno ukazuje zbog čega je on malo izmenjen. A to je da ljudi ne reaguju preterano panično i sa strahom jer bi se oborila kolektivna frekvencija čovečanstva, a Galaktička Federacija strogo vodi računa o tome da se održi ukupna frekvencija planete Zemlje na visokom nivou.

„ASTERORID“ OUMUAMUA 

Oumuamua je od početka kontaktni brod Galaktičke Federacije TGA11 koji je u toku ove godine već uspostavio kontakt sa određenim naučnicima Univerziteta Harvard putem emitovanja radio signala odnosno frekvencija.

Kontaktni brod TGA11 se nalazi sve vreme u blizini orbite Zemlje i on ima ulogu kontaktnog broda Galaktičke Federacije.
Matični brodovi kosmičkih snaga Zemlje su u toku oktobra meseca 2018.godine uspostavili kontakt sa brodom TGA11.
Na ovom brodu je trenutno u toku realizacija kontakta između Zemljana i predstavnika Galaktičke Federacije.
U pojedinim naučnim časopisima naučnici Univerziteta Harvard u svojim izjavama otvoreno govore o tome da jeOumuamua najverovatnije „olupina“ vanzemaljskog broda ili solarno jedro u obliku cigarete koje poslala vanzemaljska civilizacija ka Zemlji u „potrazi“ za oblicima života na drugim planetama.

Više o tome na:

https://www.blic.rs/slobodno-vreme/vesti/strucnjaci-tvrde-da-je-misteriozni-asteroid-iz-druge-civilizacije-poslali-su-ga/vvvg5sj?fbclid=IwAR1iSoD0t5b8M3qIJw0SekTu_ArRD3_xl_2w0InJ6_nJm4pqUSE_qpvd_9A