CIVILIZACIJA DAHARARI I NJEN DOPRINOS PLANETI ZEMLJI

Objavljeno: 26.02.2021.
Urednik: Goran Krstić

CIVLIZACIJA DAHARARI

Civilizacija Daharari dolazi iz druge galaksije, brojčano je vrlo mala i njena populacija broji oko 350.000 pripadnika.

Civilizacija Daharari je članica Galaktičke Federacije civilizacija, te aktivno učestvuje u operativnim aktivnostima Federacije i daje svoj doprinos što se tiče znanja i tehnologije.

Njihova kolektivna Svest je unifikovana i  nalazi u višem denzitetu četvrte dimenzije, a njihova fizička tela vibriraju u četvrtoj gustini.

Pripadnici ove civilizacije po fizičkim odlikama izuzetno liče na nama poznate vodozemce kao što su daždevnjaci, njihova tela su kristalne forme, a koža je rozikasto-plavkaste boje, imaju male škrge i osetljivu kožu, oni su po odlikama humanoida dvonošci, imaju mala peraja između prstiju na rukama i nogama, malog su rasta oko 1,5 m, po polnim odlikama su hermafroditi, njeni pripadnici se razmožavaju tako što donose mlade u jajima koje čuvaju.

Izuzetno vode računa što se tiče njihove reprodukcije, oni donose mlade u skladu sa uslovima i resursima okruženja koje treba da omogući uspešan razvoj mladih jedinki.

Izuzetno su inteligentni, imaju razvijene mentalne sposobnosti kao što je telepatija, telekineza, astralna teleportacija, takođe imaju uravnotežen muški i ženski polaritet energije, njihov lični Ego se u potpunosti integrisao sa njihovim mentalnim telom kao jedno od nivoa energetskog tela.

Daharari civilizacija je vodena civilizacija koja živi u vodama, njeni pripadnici konzumiraju alge, vrlo su miroljubivi i radoznali. Izuzetno poštuju prirodu, njen biljni svet i planetu na kojoj žive. Oni imaju mogućnost da plivaju na velikim dubinama ali i da se kreću kao dvonošci kad su unutar svojih podvodnih kupola od kojih su sačinjeni njihovi gradovi i kolonije.

U njihovom društvu postoji sistem upravljanja kao što je sistem Veća koji je kao oblik upravljanja dominantan širom Kreacije. Postoji Veliko i Malo veće kao i Savet istaknutih pripadnika koji se nalaze na visokom nivou Svesti. Civilizacija ima svoju kraljicu koja vodi društvo i koordinira njime u saradnji sa Većima i njenim Savetom.

Daharari su često bile mete Reptila koji su se hranili njime, tj. onih Reptila koji su na niskom nivou lične Svesti i niskofrekventni.

Kako su često bili napadani od strane Reptila, Daharari su vremenom razvili odbrambenu tehnologiju i razne tehnike i strategije povlačenja kako bi brzo i efikasno pobegli od Reptila.

Njihova planeta je počela da se gasi, a voda na planeti je bila potpuno kontaminirana usled nuklearne radijacije, civilizacija je živela u radioaktivnim vodama i uspevala je da opstane zahvaljući svojoj tehnologiji koja je imala mogućnost da prečišćava područja u kojima su se nalazili njihovi podvodni gradovi.

Međutim, usled kontinuiranog uticaja radioaktivnih voda, alge i druge biljne vrste koje su činile ishranu Daharara su počele da nestaju. Kako se njihova planeta gasila, biljne vrste nestajale, stalno napadane od strane Reptila, a okolnosti na planeti postale do te mere neuslovne život i nastavak njihove reprodukcije, njihova populacija je počela rapidno da opada što je ozbiljno ugrozilo civilizaciju i dovelo na ivicu opstanka.

Kako je civilizacija članica Galaktičke Federacije, njeni predstavnici su poslale molbu Federaciji da pomogne njihovoj civilizaciji.

Galaktička Federacija je razmotrila njihovu molbu, i ponudila je civilizaciji rešenje da napuste svoju matičnu planetu i premeste svoju civilizaciju na novu planetu, a to je bila planeta Zemlja koja bi postala njihov novi dom.

Daharari su prihvatili ponudu Galaktičke Federacije i započeli su svoj premeštaj na drugu planetu. Kako je planeta Zemlja takođe živo i svesno biće i ujedno članica Galaktičke Federacije planeta, signalizirala je Federaciji da je spremna da primi drugu civilizaciju i omogući joj stalan boravak.

Kad su Daharari ušli u naš sunčev sistem, u početku su bili u blizini orbite planete Zemlje pripremajući se spuštanje uz dozvolu Galaktičke Federacije.

Za sve to vreme dok su čekali dozvolu Malog veća Galaktičke Federacije, Daharari su proučavali Zemlju tako što su spustili jedan porodični brod naučnika i inženjera uz dozvolu Galaktičke Federacije koji je u naučne svrhe izvršio sondiranje svih voda na planeti.

Pored sondiranja, Daharari su takođe vršili brojna istraživanja koja su obuhvatala identifikovanje svih biljnih i životinjskih vrsta u vodama, utvrđivanje sastava vode, stepen zagađenosti, itd.

U međuvremenu, njihov brod sa inženjerskim timom je izgradio svoje stanište u vidu kupole i pripremio teren za spuštanje cele civilizacije.

Kad je došao trenutak, planeta Zemlja je odobrila i ustupila civilizaciji mesto za njeno trajno prebivanje u njenim vodama. Zahvaljujući dozvoli Malog veća Galaktičke Federacije i saglasnosti planete Zemlje, civilizacija Daharari je obezbedila svoj opstanak i dobila mesto za trajno stanište.

Civilizacija Daharari je smeštena u južnom delu Pacifičkog okeana na 5.500 metara dubine. Ovaj kvadrant je mesto koje je najudaljenije od kopna, zbog specifičnosti okeanskih struja i drugačijeg elektromagnetnog polja, te su minimalizovani kontakti sa ljudskom civilizacijom.

DOPRINOS CIVILIZACIJE DAHARARI PLANETI ZEMLJI

Civilizacija Daharari je izuzetno zahvalna planeti Zemlji koja ju je primila i omogućila savršene uslove za njeno trajno prebivanje na planeti.

Njeni pripadnici su vrlo iznenađeni raznolikošću biljnog sveta koji je za njihove standarde izuzetno bogat i bujan u vodama planete Zemlje.

Nisu očekivali da je planeta toliko bogata biljnim i životinskim svetom, a alge koja je njihova primarna hrana ima u ogromnim količinama. Uspostavili su aktivnu komunikaciju sa delfinima i kitovima kao i sa Agarćanima koji žive u unutrašnjosti planete Zemlje.

Ne vole ajkule koje su stvorene od strane Reptila u vreme Pangee. Ukoliko se ajkule približe njihovim kolonijama, uz pomoć svojih naprednih sondi ispuštaju određenu frekvenciju koja smeta ajkulama, te ih lako oteraju dalje od svojih kolonija.

Kako su njihove kolonije formirale visokofrekvektno kolektivno polje, mnogi kitovi dolaze do njihovih gradova jer im prija visoka frekvencija kolonija.

Daharari su vremenom utvrdili da postoje dobri uslovi za reprodukciju njihove civilizacije koja je do sad bila u ograničena usled neuslovnog okruženja. Daharari su u skladu sa dozvolom Galaktičke Federacije izgradili podvodne kupole koje su međusobnim povezivanjem formirale gradove i podvodne baze.

Daharari intenzivno komuniciraju sa planetom Zemljom i sarađuju sa njom u svakom domenu gde mogu da daju doprinos u cilju bržeg podizanja kolektivne frekvencije planete i njene evolucije na viši nivo Svesti. Kao civilizacija izuzetno se povezala sa planetom i živi u simbiozi sa njom.

Kako Daharari žele da pomognu planeti Zemlji u njenoj tranziciji, koriste svoju naprednu tehnologiju prečišćavanja voda.

Njihovi kristalni stubovi ispuštaju određenu frekvenciju koja utiče na alkalizaciju voda na molekularnom nivou tj. obogaćuje se kiseonikom. Malo je poznato da su vode na planeti te koje ispuštaju procentualno najveću količinu kiseonika u atmosferu.

Kristalni stubovi imaju funkciju da emitovanjem određene frekvencije pospeše razvoj novog biljnog životnog oblika koji ima osobinu da konzumacijom materijala veštačkog porekla kao što je plastika i drugi otpad razgrađuje, te na taj način čisti vode od otpadnog materijala.

Kako su Daharari dobri inženjeri alhemije, iskoristili su zlatne žile planete koje u sebi sadrže tečno zlato ispod okeanskog dna tako što su postavili stubove iznad zlatnih žila.

Stubovi su sačinjeni od određenih kristala koji imaju mogućnost da izvuku zapis iz zlata na molekularnom nivou, repliciraju ga i povežu sa drugim elementima.

Kristalni stubovi emituju frekvenciju molekularnog zapisa zlata, te na taj način omogućavaju detoksikaciju voda i dodatno ih obogaćuju kiseonikom.

Mnoge civilizacije (posebno Anunaki civilizacija) koriste molekul zlata s obzirom da je on izuzetno koristan za prečišćavanje voda, zemlje i atmosfere.

Element zlata je izuzetno dragocen element koji zaista učinkovito filtrira i prečišćava sve što je kontaminirano, a pored toga pomaže fizičkom telu da se alkalizuje, produžava mu životni vek, pospešuje regeneraciju tela, otklanja sve fizičke disbalanse u fizičkom telu i drugo.

Stoga, kako Daharari poznaju karakteristike zlata, oni pomažu planeti Zemlji tako što preko kristalnih stubova iz zlatnih žila emituju čestice zlata na molekularnom nivou koji isparavaju formirajući kišne oblake.

Kako su kišni oblaci obogaćeni česticama zlata i kiseonikom na molekularnom nivou, oni ispuštanjem vode u kapljičnom obliku dodatno prečišćavaju i detoksiraju kontaminiran vazduh i zemlju, te na taj način omogućuju planeti Zemlji da se još brže regeneriše.

Daharari su postavili iznad najvećih zlatnih žila planete, dva kristalna stuba u Indijskom okeanu, dva u Atlanskom okeanu i jedan u Pacifičkom okeanu

Što se se više planeta Zemlja čisti i regeneriše to brže podiže svoju kolektivnu frekvenciju na viši nivo, te samim tim ubrzava svoju tranziciju prelaska u višu dimenziju. A Daharari imaju vrlo značajnu ulogu u tome, te daju veliki doprinos planeti Zemlji kako bi se ona vratila na nekadašnje mesto na kom je bila u vreme Atlantide.

Pročitaj više
Pročitaj više