CRNO PLEMSTVO

Crno plemstvo Alijansa Galaktičke Federacije

Izvor slike: https://www.robotbutt.com/
Objavljeno: 10.04.2020.
Urednik: Goran Krstić

Ezoterična učenja imaju snažno uporiše u Skandinavskim zemljama, pored toga takođe su i sedišta mnogih tajnih okultnih društava.

Skandinavske zemlje su zapravo sama matica Crnog plemstva, odnosno mnogi visoko rangirani kabalisti i imućne porodice, uključujući i kraljevske porodice imaju svoje uporište u skandinavskim zemljama.

Samo srce Kabale koje se ogleda u vidu Crnog plemstva nalazi se u ovim zemljama (Švedska, Finska, Norveška, Danska i Švajcarska iako nije skandinavska zemlja)

Poznato je da Alijansa koristeći situaciju vezanu za Korona virus sprovodi hapšenja i privođenja širom planete, svi preostali visoko rangirani kabalisti odnosno članovi Crnog plemstva povukli su se u Skandinavske zemlje kao poslednje utočište za njih, takoreći vratili su se „kući“.
Kako su lišeni svih sredstava (novac, nafta, droga, itd), oni su se vratili nazad u maticu iz razloga što se u tim zemljama nalaze njihova poslednja fizička sredstva u vidu zlata, plemenitih metala i gotovine.

Na čelu svake skandinavske zemlje nalaze se predsednici i premijeri koji su ujedno i kabalisti te privremeno koliko je moguće odlažu ono neminovano, a to su hapšenja, privođenja i javna suđenja za preostale visoko rangirane kabaliste koji čine Crno plemstvo.
Iz tog razloga još uvek nisu proglašena vanredna stanja u Skandinavskim zemljama jer se zna da ukoliko dođe do toga, dolazi automatski do hapšenja, privođenja i zaplene kompromitujuće dokumentacije.

U ovom trenutku predstavnici Crnog plemstva koji su već saterani uza zid, većaju i gledaju kako da izbegnu ono neminovano.
Imaju ideju kako bi napravili sebi neku vrstu odstupnice i poslednju liniju odbrane, a takva ideja se ogleda u planu da se likvidiraju vođe kao što su vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja, Vladimir Putin, Donald Tramp, Si Đinping itd. i to u jednom kratkom vremenskom periodu (u jednom danu), svima bi bilo jasno zašto bi povukli takav očajnički potez.
Uspešna likvidacija visoko uticajnih vođa i lidera dovela bi do kraha globalnog društva, panike i straha.

Na taj način Crno plemstvo bi sebi „kupilo“ vreme.

Druga još opasnija ideja jeste da iskoriste centralni CERN odnosno preteču CERN-a koji još uvek nije pod potpunom kontrolom Alijanse (ogranci širom sveta su pod kontrolom Alijanse).
CERN kao organizacija u svojim aktivnostima i eksperimentima spaja ezoteriju, nauku i magiju, a takva kombinacija može biti vrlo opasna.
CERN je ranijih godina mogao da kreira veštačke portale, mini crne rupe, da usmeri niskofrekventne entitete na na druge pojedince koji rade za Alijansu, da kreira snažne programe koje bi usadio u ljudske umove i na taj način stvorila agente „spavače“ koji bi imali zadatak da likvidiraju nekog pojedinca, sprovedu lažnu zastavu (operaciju), itd.

Centralni CERN jeste poslednja linija odbrane Crnog plemstva, poslednje sredstvo u očajničkom pokušaju. Kako bi sebi „kupili“ vreme, prete da će izazvati namensku mini nuklearnu eksploziju.

Crno plemstvo saterano uza zid u ovom trenutku se sada ponaša po uzoru na kinesku izreku: “Zmaj koji umire, udara repom“, takav obrazac za posledicu ostavlja za sobom veliku štetu i nesagledive posledice.
Na osnovu sagledane situacije u celosti, Donald Tramp vrši snažan pritisak nad preostalim visoko rangiranim kabalistima sa ciljem da unese veliki razdor među kabaliste.
Svrha Trampovog pritiska jeste postizanje efekta da kabalisti počnu međusobno da se optužuju i svađaju jer će mnogi visoko rangirani kabalisti hteti da svedoče protiv drugih predstavnika Crnog plemstva sa ciljem da poprave svoju tešku poziciju s obzirom da znaju da dolaze javna suđenja.

Ono što najviše plaši Crno plemstvo jeste otvaranje Vatikanske biblioteke koja je sad pod kontrolom Alijanse.
Vatikan kao najveća obaveštajna služba na svetu u svojim arhivama ima ogromnu kompromitujuću dokumentaciju i dosije za svakog predstavnika Crnog plemstva.
Ta dokumentacija će poslužiti kao dokazni materijal na javnim suđenjima.

Samo srce Kabale, Crno plemstvo u ovom trenutku nalazi se pred potpunim porazom te je spremno na očajničke poteze kako bi sebi produžilo opstanak, stoga Alijansa vrlo pažljivo razmatra sledeće korake kako bi sa što manje posledica po ljudsko društvo neutralisala Crno plemstvo.