ENERGETSKA ANATOMIJA ŠEST NIVOA TELA

ENERGETSKA ANATOMIJA ŠEST NIVOA TELA

Prva e-knjiga „Energetska anatomija šest nivoa tela“ iz serijala „Alijansa“ ima za svrhu da proširi svest o tome da nismo samo fizičko telo. Naprotiv, naše telo je višedimenzionalno, ima različite nivoe koji čine energetsko telo kao što su mentalno telo, emocionalno telo, astralno telo, eterično telo i uzročno-kauzalno telo.

Poznavanjem anatomije našeg energetskog tela, dobijaju se određeni odgovori na neobjašnjive pojave koje nam se dešavaju na fizičkom planu.

Pored toga, ova e-knjiga takođe pruža proširivanje uvida o tome šta smo mi zapravo i odakle dolazimo.

Specifične suptilne promene koje se dešavaju u našem okruženju iako se dešavaju prvobitno na energetskom nivou, svakako vremenom se manifestuju i na fizičkom nivou, iniciraju u nama neobične unutrašnje i spoljašnje promene.

Ova e-knjiga pruža potrebne odgovore za sve one koji žele da upoznaju, razumeju i shvate promene koje se javljaju na fizičkom nivou tela kao i na svim drugim nivoima energetskog tela.

2.500,00 RSD / 25 EUR
Direktno online plaćanje PayPal-om
Kupi e-knjigu

Jelena Lubarda

Irena Petreska Đorđević

Kristina Erceg

Šta Vas čeka u prvoj knjizi „Energetska anatomija šest nivoa tela“ iz serijala Alijansa?

– Poglavlja –

U ovom poglavlju se definiše šta je zapravo Izvor koji ljudska civilizacija kroz celu svoju istoriju
različito percepcira kao Boga, Tvorca, Svevišnjeg, i slično.

Čitajući ovo poglavlje imaćete bolje razumevanje i shvatanje toga šta ste Vi zapravo kao i da sve
što postoji u Kreaciji i oko nas protkano je esencijom Izvora – Duhom.

Kroz ovo poglavlje razumećete šta je zapravo Vaša duša, kako ona nastaje, od čega je sačinjena,
kako ona funkcioniše i kako pravi svoj Plan pre fizičke inkarnacije. Samim tim razumećete koja
je Vaša svrha na ovoj planeti.

Nakon ovog poglavlja dobićete dublji uvid u to šta su energetski centri Vašeg energetskog tela,
koji su to, kako funkcionišu i na koji način omogućavaju potpuno proživljavanje Vaših iskustava
tokom Vaše fizičke inkarnacije i najbitnije, razumećete koji energetski centri su neuravnoteženi i
kako ih dovesti u balans tako da što kvalitetnije i ispunjenije proživljavate iskustva tokom
inkarnacije bez poteškoća u svakodnevnom funkcionisanju.

Ovo poglavlje Vam donosi razumevanje o tome šta je Vaša aura i od čega je ona satkana, kako je
razumeti i tumačiti. Kada znate kako funkcioniše aura i kako se ona pravilno tumači, znaćete
kako da komunicirate sa Vašim članovima porodice, prijateljima i drugim ljudima s obzirom da
boja aure govori o ličnosti i karakteru osobe.

Čitajući ovo poglavlje upoznaćete Vaše energetsko telo kao i da se ono sastoji iz više nivoa kao
što je fizičko telo, mentalno telo, emocionalno telo, astralno telo, eterično telo i uzročno-
kauzalno telo. Po završetku čitanja ovog poglavlja razumećete odakle izviru Vaši unutrašnji
strahovi, traume i programi i kako da ih prevaziđete radeći na određenom nivou Vašeg
energetskog tela.

Ovo poglavlje pojašnjava definiciju energetskih polova bez kojih ne bi funkcionisala Vaša duša,
druga energetska polja (morfička, torziona i akaša polja), planete, solarni sistemi i cela Kreacija.

Kroz ovo poglavlje razumećete šta je morfičko polje informacija, kako ono nastaje, od čega se
sastoji, koja je njegova svrha.

Kundalini kao Vaša životna vitalna energija i neodvojiv deo Vašeg energetskog tela. Ovo
poglavlje daje potrebno razumevanje o tome šta je Kundalini, kako je probuditi i koristiti njene
mogućnosti i resurse.

Na kraju ovog poglavlja razumećete koja je svrha Akaša polja kao i da pristupom svojoj Akaši
možete dobiti pristup informacijama o svojim prethodnim inkarnacijama i iskustvima.

Postoje različite definicije i tumačenja toga šta je Mer Ka Ba, nakon ovog poglavlja dobićete
konkretno šta je Mer Ka Ba, kako ona nastaje, čemu služi i koje su to mogućnosti koje Vam
mogu pružiti prilikom njene aktivacije.

Da bi se razumela priroda Izvora i Kreacije, kroz ovo poglavlje imaćete potrebno razumevanje o
tome šta podrazumeva Zakon privlačenja i na koji način Vaša lična frekvencija i vibracija može
uticati na Vaše životne prilike i situacije tokom inkarnacije.

Ovo poglavlje pojašnjava pod šta sve podrazumeva svetlosno telo i kako osvestiti i koristiti
njegove kapacitete. Čitajući ovo poglavlje imaćete dublje razumevanje o tome šta ste Vi zapravo.

Poslednje poglavlje Vas vodi na put spoznaje toga da je sve JEDNO i da smo svi mi povezani u
JEDNO.

Autor Goran Krstić je Magistar humanističkih nauka-dipl. socijalni radnik, jedan od osnivača i vlasnika Akademije Alijansa i Reiki Master Učitelj.

Baveći se ezoterijom kao naukom i večitim pitanjima šta smo, odakle dolazimo i sa kojom svrhom smo ovde, Goran je rešio da se upusti u izazov kreiranja jedinstvenog autorskog dela koje će odgovoriti na sva ta pitanja. Želeći da sve informacije objedini na jednom mestu napisao je serijal knjiga „Alijansa“.

Kroz serijal knjiga „Alijansa“ autor Goran Krstić Vas vodi na put istine kroz ezoteriju koja kao drevna nauka dovodi čoveka do metafizičke spoznaje.

Kupi e-knjigu