ENERGETSKO-MAGIJSKI POKUŠAJ ATENTATA NA DONALDA TRAMPA

Alijansa Galaktičke Federacije Energetsko magijski pokušaj atentata na Donalda Trampa

Objavljeno: 27. 10.2020.
Izvor: www.indiewire.com
Urednik: Goran Krstić

Dana 26.10.2020.godine Vatikanski magijski red je pokušao izvršiti energetsko-magijski atentat na predsednika Donalda Trampa.

Vatikanski magijski red kardinala i drugih sveštenika koji su duboko izučavali okultizam i magijske obrede, nastao je sa ciljem da energetski zaštiti visoko rangirane pojedince kao  poglavara Rimokatoličke crkve Papu, kraljicu Elizabetu II Vindzor, članove visoko rangiranih kabalističkih porodica poput porodice Morgan, Rotšild, Habzburg, Rokfeler itd., kao i da po potrebi sprovodi snažne magijske rituale odnosno obrede poput atentata i drugih energetskih napada.

Vatikanski magijski red je delovao u okviru Jezuitskog reda i Vatikanske obaveštajne službe, magijski red je za vreme II svetskog rata osnovao organizacije kao što su crni SS magijski red i društvo Vril sa svrhom da se na energetskom nivou realizuju određeni ciljevi.

Nakon pada Vatikana i njegove obaveštajne službe koja je bila najjača i najuticajnija na svetu, Vatikanski magijski red se urušio, a njegovi preostali članovi su prebegli u Ukrajinu i Hrvatsku.

Kako je predsednik Donald Tramp velika opasnost po demokratske kabaliste i članove Vatikanskog magijskog reda u smislu njihovog opstanka, magijski red je već duže vreme planirao pred američke predsedničke izbore najsnažniji energetsko-magijski atentat na Donalda Trampa do sada, tako što su želeli da sprovedu jedan od najmoćnijih magijskih obreda, koristeći energiju mošti Sveca.

Miraš Dedeić, poznat kao Mitropolit Mihailo i poglavar nezvanične Crnogorske pravoslavne crkve, takođe je jedan od članova Vatikanskog magijskog reda, on je po hijerarhiji treći u Redu.

Nije iznenađujuće što je on kroz svoj dugogodišnji rad u Crkvi tesno povezan sa Vatikanom, sprovodeći direktno njegove naloge tako što je preusmeravao mnoge drevne spise i dokumente u Vatikan dok je radio pri državnim arhivima u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ) i Sovjetskom Savezu (SSSR).

Miraš Dedeić je omogućio da mnogi drevni  crkveni spisi i dokumenti Srpske pravoslavne crkve budu dostupni Vatikanu kako bi članovi Vatikanskog magijskog reda proučavali određene magijske obrede i energetske metode koje su vrlo snažne.

Da bi se realizovao energetsko-magijski atentat bez rizika da bude neuspešan, članovi Vatikanskog magijskog reda su se usaglasili da se sprovede drevni magijski obred koji je energetski vrlo moćan, a to je obred pomoću kog može da se koristi i usmeri snažna akumulirajuća energija moštiju određenog Sveca.

OBRED VATIKANSKOG MAGIJSKOG REDA

Vatikanski magijski red je odlučio da iskoristi mošti Svetog Vasilija Ostroškog.

Da bi mošti bile dostupne Redu, njihov član Miraš Dedeić imao je ključnu ulogu u pokušaju nasilnog preuzimanja imovine i manastira koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, uključujući i manastir Ostrog u kom se nalaze mošti Svetog Vasilija Ostroškog.

Da bi se mošti prebacile u Hrvatsku i realizovao drevni magijski obred bilo je potrebno da se izazovu građanski nemiri kako bi se mošti Sveca u tišini prebacili za vreme nemira i haosa u Crnoj Gori.

Zato je predsednik Crne Gore Milo Đukanović otvoreno podržavao donošenje Zakona o poreklu crkvene imovine iako je znao da time može izgubiti ključnu podršku pred parlamentarne izbore.

Međutim, kako je obaveštajna služba Srpske pravoslavne crkve brzo reagovala i shvatila razlog dešavanja u Crnoj Gori, odnosno šta stoji iza pokušaja preuzimanja imovine Crkve u Crnoj Gori.

Obaveštajna služba SPC je uz pomoć starešina crnogorskih plemena koji su čuvari moštiju Svetog Vasilija Ostroškog bezbedno uz pratnju starešina donela mošti u Srbiju gde ih čuva na sigurnom.

Ono što se mora naglasiti, energija mošti ovog Sveca je izuzetno snažna i velikog energetskog naboja, i da je Vatikanski magijski red došao u posed tih moštiju, energetsko-magijski atentat na predsednika Donalda Trampa bi bio uspešan iz razloga jer prvi prsten zaštite oko njega koji čine drugi kanali Alijanse kao i sam energetski štit oko ličnog energetskog polja Donalda Trampa ne bi uspeo da odbije tako snažan energetsko-magijski napad.

Malo je poznato ljudima da su srpski magovi na kraju I svetskog rata zaslužni za proboj Solunskog fronta jer su tada sproveli drevni energetsko-magijski obred pomoću moštiju Cara Dušana, takva energija je tada podigla celu vojsku.

Vatikanski magijski red je želeo da dođe u posed moštiju Vasilija Ostroškog iz razloga jer je bio potreban izuzetno snažan energetski napad s obzirom da Donald Tramp nije ljudsko biće nego hibrid, stoga je bilo potrebno izvesti snažan magijski obred kako bi atentat bio uspešan.

Kako su mošti Sveca sklonjene van domašaja Reda, a bilo je važno da se realizuje magijski obred tog dana (juče), Miraš Dedeić je u očajničkom pokušaju uzeo ruku Svetog Jovana Krstitelja iz Cetinjskog manastira i transportovao ju je u Hrvatsku.

Drevni magijski obred je izvršen u krugu od 26 članova Vatikanskog magijskog reda u Hrvatskoj, obred je vodio Miraš Dedeić, koristeći energiju ruke Jovana Krstitelja.

Energetsko-magijski napad na Donalda Trampa je uspešno odbijen iz razloga jer se nije akumulirala dovoljno snažna i intenzivna energija koja se kroz obred prikupljala iz mošti odnosno ruke Svetog Jovana Krstitelja.

Mnogi iz obrednog kruga su trenutno u katatoničnom stanju, dok je Miraš Dedeić nakon neuspešnog rituala iz njega izašao bez ozbiljnijih posledica.