RAZLIKA IZMEĐU GALAKTIČKE FEDERACIJE I ALIJANSE

Galaktička Federacija AlIjansa

Izvor slike: https://www.reddit.com/
Objavljeno: 27.11.2019.
Urednik: Goran Krstić

GALAKTIČKA FEDERACIJA

S obzirom da će ljudska civilizacija u narednom periodu imati sve intenzivniji kontakt, potrebno je da se još jednom jasno definišu pomenute organizacije i jasno se razgraniči njihov delokrug delovanja.

Galaktička Federacija kao što je mnogima poznato jeste organizacija koju čine predstavnici različitih civilizacija (humanoidnog ili nehumanoidnog izgleda), a koji imaju visok stepen Svesti i imaju za cilj da aktivno doprinose funkcionisanju Galaktičke Federacije tako što integrišu i šire iskustva.

Organizacija je vrlo drevna, i nastala je kao fizička manifestacija sprovođenja volje Izvora Kreacije.
Galaktička Federacija deluje širom cele Kreacije, prisutna u svakoj galaksiji i solarnom sistemu Kreacije.
Organizacija ima za svrhu da sprovodi volju Izvora i njegova načela, odnosno aktivnosti G.F su uvek vezane isključivo kroz odluke Izvora.
Pored toga, Galaktička Federacija je tu da u skladu sa voljom Izvora štiti osnovni zakon, a to je Zakon Slobodne volje kao i da održava balans u celoj Kreaciji.

Galaktička Federacija nema svoju matičnu bazu ili planetu, njene aktivnosti i delovanje realizuju se na njenim matičnim brodovima, operativnim brodovima i drugim brodovima kao i preko njenih baza odnosno predstavništva u lokalnim solarnim sistemima širom Kreacije.

Galaktička Federacija kao centralna organizacija podelila se u manje ogranke, svaki manji ogranak je zadužen za pojedinačnu galaksiju.
Za svaku galaksiju postoji posebno Veliko i Malo veće Galaktičke Federacije koji su zaduženi samo za tu galaksiju.

Galaktička Federacija nema poluge vlasti nama poznate kroz Orionski model kao sistem upravljanja i vladanja. Kroz evoluciju Galaktičke Federacije, Veća su se pokazala kao najefikasniji sistem. Kao što je već poznato mnogim ljudima, Galaktička Federacija ima Veliko i Malo veće.

Veliko veće čine predstavnici različitih civilizacija članica Federacije, odnosno ambasadori koji donose predloge na razmatranje i usvajanje Malom veću Galaktičke Federacije.

Malo veće čine visokorangirani predstavnici drugih civilizacija sa izuzetno visokim stepenom Svesti. Ovi većnici su vrlo duhovno razvijeni i kroz svoj duhovni razvoj evoluirali su na visok stepen Svesti. Stoga odluke Malog veća u skladu sa voljom i načelima Izvora Kreacije su konačne.

Galaktička Federacija deluje svuda gde je potrebna njena intervencija, a to su situacije kada je doveden u pitanje opstanak neke civilizacije ili planete, takođe, u skladu sa duhovnim razvojem i rastom svesti neke civilizacije koji prati lokalne cikluse evolucije na viši stepen Svesti, Galaktička Federacija je tu da pomogne civilizacijama u tranziciji na viši denzitet kao na primeru ljudske civilizacije i njenog prelaska iz treće u četvrtu tranzitnu dimenziju koja dalje omogućava prelazak u petu dimenziju.

ALIJANSA

Kako bi Galaktička Federacija omogućila što lakšu tranziciju neke civilizacije i promene njenog sistema iz temelja, formirala je Alijansu koja bi na samoj planeti sprovela tranziciju.

Alijansa se izrodila iz organizacije Galaktička Federacija. Alijansa deluje u unutrašnjosti, tačnije njeni operativni radnici koji su se ili inkarnirali na planetu ili se spustili u originalnoj fizičkoj formi na Zemlju, deluju u unutrašnjosti sistema (politički, religiozni, obrazovni, naučni itd.).
Alijansa na lokalnom nivou na planeti sprovodi dalje aktivnosti Galaktičke Federacije, na taj način Federacija osigurava svoje prisustvo i realizaciju svih utvrđenih ciljeva i aktivnosti koje su usmerene na tranziciju nama poznatog sistema u nov i sasvim drugačiji sistem.

Alijansa na Zemlji je takođe podeljena na sistem veća. Veliko veće Alijanse je podeljeno na oblasti: diplomatija (ambasadori, vojni atašei, kanali, itd.), nauka (medicina, inženjerstvo, tehnologija, inovacije, itd.), bezbednost (službe bezbednosti, vojska, svemirske snage itd.) i oblast koja obuhvata spoljne saradnike.

Malo veće Alijanse se sastoji od predstavnika Galaktičke Federacije, oni se nisu inkarnirali nego su na Zemlji u svojoj originalnoj fizičkoj formi.
Malo veće Alijanse je u direktnom kontaktu sa Velikim većem Galaktičke Federacije te koordinira u skladu sa odlukama Velikog veća G.F-e.
Veliko veće Alijanse svoje aktivnosti koordinira u skladu sa odlukama Malog veća Alijanse.

Razlika između Alijanse i Galaktičke Federacije jeste što Alijansa deluje na lokalnom nivou na nekoj planeti u unutrašnjosti sistema, a sve sa ciljem kako bi sprovela sveobuhvatnu tranziciju starog sistema u nov sistem, dok Galaktička Federacija kao organizacija deluje na makroplanu na nivou cele galaksije.