GALAKTIČKA FEDERACIJA

Galaktička Federacija

Izvor slike: https://thenewdivinehumanity.com/
Objavljeno: 03.03.2019.
Urednik: Goran Krstić

Galaktička Federacija kao vid organizacije je imala svoju ličnu evoluciju intergalaktičke saradnje.
Od nastanka Univerzuma u kome se nalazi planeta Zemlja i solarni sistem, mnoge zvezdane civilizacije su se vremenom razvijale, evoluirale i dostigle određen nivo u Svesti.
Kako su dostigle jedan nivo u Svesti imale su prirodnu potrebu i težnju da razmene svoja iskustva, znanje, informacije i tehnološka dostignuća sa drugim civilizacijama.
Na taj način je došlo do višeg oblika integalaktičke saradnje tako što su civilizacije međusobnom saradnjom podupirale obostrani duhovni razvoj i evoluciju.

Galaktička Federacija kao vid organizacije je imala svoju ličnu evoluciju intergalaktičke saradnje.Kako je već rečeno devolucija kao prirodni proces ne postoji u Kreaciji.
Međutim kod određenih civilizacija kao što su Reptilijanci, Drakosi i Orionci došlo je do neprirodne devolucije te su razvile mentalitet osvajačkih i kolonizatorskih civilizacija.
Kako bi se ponovo upostavio balans u Kreaciji, prirodno se pojavila potreba da se integalaktička saradnja različitih civilizacija podigne na viši nivo, na nivo organizacije odnosno Galaktičke Federacije kao vida protivteže u Kreaciji nasuprot osvajačkim i kolonizatorskim pretenzijama civilizacija sa nižom frekvencijom i stepenom svesti.

Galaktička Federacija je vremenom evoluirala u organizaciju čija je namera da se održi red u Kreaciji i podrži Izvor Kreacije tako što bi se koordinirala sa Izvorom i sprovodila odluke, strogo poštujući principe i načela Izvora.

Suštinska uloga Galaktičke Federacije se ogleda u težnji da pomogne drugim civilizacijama podupirajući njihov razvoj i evoluciju na više gustine i dimenzije Kreacije.
Galaktička Federacija kao organizacija je vrlo velika i prostire se širom Univerzuma.
Ona ima svoju ispostavu odnosno predstavništvo u svakom solarnom sistemu. Na taj način uspeva u potpunosti da prati svaku pojavu i promenu u nekom solarnom sistemu ili na planeti.

U slučaju planete Zemlje i solarnog sistema, sedište ogranka Galaktičke Federacije nalazi se na zvezdi Alkijon u zvezdanom sistemuPlejade.
Ovo sedište ogranka Galaktičke Federacije ima nadležnosti i ovlašćenja samo za Galaksiju Mlečni Put koja se nalazi u njenoj zoni interesa.

SOLARNI SISTEM

Što se tiče našeg solarnog sistema, Galaktička Federacija je odlučila da naš planetoid Mesec iskoristi u svrhe da bude glavna baza Galaktičke Federacije za naš solarni sistem.
Promenila je namenu Meseca i sada će biti osposobljen da bude centralna baza G.F kao vid ispostave za solarni sistem.
Ovo se radi iz predostrožnosti kako bi G.F imala mogućnost da održava stalnu bezbednost i zaštitu solarnog sistema kao vida hitnog reagovanja u smislu odbrane od mogućih napada reptiloida i orionaca.
Stoga Zemljin planetoid Mesec će biti buduća baza Galaktičke Federacije za naš solarni sistem te će za sve vreme tranzicije ljudske civilizacije uvek nadzirati solarni sistem od potencijalnih opasnosti i upada.

Galaktička Federacija je organizacija koja okuplja različite zvezdane civilizacije i njihove predstavnike.
Članice Federacije jesu i humanoidne i nehumanoidne civilizacije. Naravno, pod uslovom da imaju visoku frekvenciju i da budu na visokom stepenu lične Svesti.
Federacija ima veliki broj članica i stalno joj pristupaju nove civilizacije koje imaju želju da sarađuju sa njom i da budu ujedno i njene članice. Galaktička Federacija u svom sastavu ima veliki broj matičnih brodova i njihovih ispostava odnosno manjih brodova koji služe kao ispomoć matičnim brodovima.
Pored komandnih matičnih brodova u svom sastavu ima i borbene matične brodove i njihove ispostave.
Takođe u svom sastavu ima prateće biosfere koje u sebi sadrže male ekosisteme i po potrebi se koriste kako bi se posejao novi životni oblik na nekoj uslovnoj planeti.
Svaka civilizacija koja je članica Federacije šalje svoje predstavnike kao što su naučnici i inženjeri koji obučavaju druge radnike Federacije na matičnim brodovima. Oni time na taj način nude naučnu saradnju, ideje i znanje te su na raspolaganju Federaciji koja zahvaljujući objedinjavanju različitih naučnih znanja i ideja konstantno unapređuju tehnologiju nadograđujući je.

Mnoge civilizacije šalju svoje naučnike i inženjere kako bi se dalje obučavali na matičnim brodovima Federacije, a pored toga i da oni obučavaju druge radnike Federacije.
Galaktička Federacija pored toga što okuplja različite civilizacije kao članice, ona stavlja pod svoju zaštitu planete, solarne sisteme i zvezde odakle potiču njene članice.

Galaktička Federacija na svojim matičnim brodovima imaju sektore koji su najbitniji za opšte funkcionisanje određene ispostave koja je zadužena za nadzor nad nekim solarnim sistemom.
Sektori jesu Komandni sektor, Strategijski sektor, Naučni sektor, Medicinski sektor i Inženjerski sektor.
U svakom pomenutom sektoru u skladu sa opisom poslova raspoređeni su radnici Galaktičke Federacije kao što su komandanti, oficiri, naučnici, inženjeri, arhitekte, iscelitelji itd., koji svojim iskustvima i potrebnim znanjem doprinose funkcionisanju i radu sektora.
Svaki radnik na matičnim brodovima Galaktičke Federacije ima svoju ulogu i radna zaduženja odnosno zadatke.

Svi međusobno sarađuju i koordiniraju u skladu sa potrebama Galaktičke Federacije. Pored toga, na matične brodove dolaze mnogi predstavnici iz različitih civilizacija kako bi nastavili svoju obuku i učili u određenom sektoru koji je u skladu sa njihovom obukom.

Matični brodovi su vrlo veliki, neki veličine omanje planete.
Tipični unutrašnji izgled brodova se ogleda u dugim i povezanim belim hodnicima koji omogućavaju neprimetno prelaženje iz jedne prostorije u drugu prostoriju.
Dizajn prostora je osmišljen tako da svaki funkcionalni deo kao što je sto ili stolica budu deo poda ili zida potpuno neprimetno stopljeni sa celinom prostora.
Svrha jeste da sve bude funkcionalno, ekonomično i minimalistički bez narušavanja celine prostora.
Hodnici brodova su vrlo frekventni, cirkuliše veliki broj različitih humanoida i nehumanoida koji su privremeni posetioci na brodu i naravno operativni radnici Galaktičke Federacije.
Na brodovima su razna bića čija tela vibriraju na različitim gustinama od četvrte do sedme gustine.

Gardu odnosno obezbeđenje matičnih brodova Galaktičke Federacije čine najvećim delom Tau Cetinjani.
Oni su najadekvatniji za izvršavanje dužnosti Garde s obzirom da su takvog mentalnog sklopa koji iziskuje brzinu, visprenost, borbenu gotovost i brzu reakciju u slučaju ugroženosti i narušavanja reda i bezbednosti na brodovima.

Pored radnih prostorija i sektora postoje naravno i prostorije u kome se nalaze razne laboratorije gde se vrše eksperimenti ukrštavanja biljnih vrsta, unapređivanje hotikulturnih vrsta za koje su predviđene da se poseju na uslovnoj planeti za život.
Postoje prostorije za istraživanja i proučavanje. Edukovanje je bitan segment života na matičnim brodovima Galaktičke Federacije te postoje edukativni centri gde mnogi mladi radnici G.F uče i edukuju se u cilju daljeg obučavanja i pripremanja za buduće radne zadatke.
Naravno nisu samo radne prostorije te koje su u sastavu matičnih brodova, postoje velikih vrtovi nalik botaničkim baštama koje sadrže razne biljne vrste koje čine boravak na brodovima ugodnijim.

KRISTALNI HOLOVI

Takođe postoje mnogi kristalni holovi gde se predstavnici iz različitih civilizacija susreću, razgovaraju, druže se i slično.
Celokupan dizajn i arhitektura matičnih brodova G.F je osmišljen tako da sve bude u čistoj svetlosti i u najčistijoj mogućoj beloj boji. Dizajn i arhitektura brodova odaje utisak kao da se njihova unutrašnjost sastoji iz čestica svetlosti odnosno fotona.

Matični brodovi Galaktičke Federacije imaju svoju ličnu svest kao živo biće koje ima oko sebe jedinstveno energetsko morfičko polje vrlo nalik energetskom polju informacija ljudskog bića kao i drugog bića.
S obzirom da matični brodovi imaju svoju ličnu svest, ljudska bića koja su nadarena telepatijom mogu da stupe u telepatski kontakt sa Zemlje sa energetskim poljom matičnog broda i tako imaju pristup opštim informacijama koje su vezane za sam brod.

Najvažniji centralistički organi upravljanja ogranka odnosno ispostave Galaktičke Federacije jesu Veliko veće i Malo veće koji su zaduženi za nadziranje određenog solarnog sistema i dela galaksije.
Veća su vrlo bitna s obzirom da oni donose konačne odluke nakon većanja šta treba raditi i koje dalje aktivnosti realizovati.

Oba Veća međusobno koegzistiraju i imaju tesnu interakciju.

Veliko veće je po broju članova odnosno većnika veći organ upravljanja koji čine predstavnici iz različitih civilizacija.
Takođe većnici Velikog veća predstavljaju svoju civilizaciju odnosno sve one koje su članice Galaktičke Federacije.
Velikim većem predsedava predsednik koji se postavlja na to mesto u skladu sa svojim stepenom svesti i ličnom frekvencijom koja mora biti visoka kako bi uopšte bio uzet u obzir prilikom glasanja među članovima Velikog veća.
Potencijalnog kandidata za mesto predsednika Velikog veća predlaže Malo veće koje proceni nakon svog većanja da je potencijalni kandidat adekvatan za tu funkciju.
Na većnicima Velikog veća ostaje da glasaju i potvrde postavljanje kandidata na mesto predsednika Velikog veća.

Predsednik Velikog veća je zadužen za rad i funkcionisanje Velikog veća, saziva sastanke, sinhronizuje se sa Malim većom.
Kada predsednik Velikog veća proceni da je podigao svoju ličnu svest na još viši nivo Svesti i da više ne može adekvatno da vodi Veliko veće, svojevoljno se povlači sa mesta predsednika Velikog veća i pristupa Malom veću koju čine svi bivši predsednici Velikog veća Galaktičke Federacije.

Svi većnici imaju svoje duhovne vodiče i na sastancima se savetuju sa svojim vodičima i članovima Duhovne Hijerarhije koji sa višeg nivoa Svesti drugačije percepciraju stvari i moguće vremenske linije.
Većnici su vrlo poštovani i uvaženi u Galaktičkoj Federaciji te organizacija koordinira sa odlukama Velikog i Malog veća.
Većnici Velikog veća su uvek odeveni u belo-zlatne odore ili plavo-zlatne odore koje imaju svoju simboliku i značenje.

Malo veće je najvažniji organ upravljanja s obzirom da se u njemu nalaze članovi sa visokim stepenom svesti.
Svi većnici Malog veća su pre ulaska u Malo veće bili predsednici Velikog veća.
Malim većem predsedava predsednik koji ima tri lična savetnika.
Savetnici imaju ulogu savetovanja i davanja mišljenja koje predsednik uzima u obzir i razmatra.
Nakon razmatranja predsednik izlaže razmatrana mišljenja i predloge pred većnicima Malog veća Galaktičke Federacije koji većanjem donose zajednički konsenzus o nečemu.
Takođe Malo veće daje poslednju reč o podnetim predlozima Velikog veća koje uzmu u razmatranje.
Malo veće je vrlo uticajno s obzirom da se u njemu nalaze visokofrekventna bića sa visokim stepenom svesti, kao i visoko rangirani članovi Duhovne Hijerarhije te sa visokog nivoa Svesti percepciraju šire moguće vremenske linije i potencijalne događaje.

Većnici Malog veća glasanjem biraju potencijalnog kandidata za mesto predsednika Malog veća.
Neposredno po postavljanju na funkciju, predsednik bira tri lična savetnika koji će mu biti podrška prilikom razmatranja podnetih predloga i mišljenja koje većnici iznesu pred predsednikom i Malim većom.

Planeta Zemlja zajedno sa ljudskom civilizacijom doživljava novi vid evolucionog skoka na potpuno drugačiji način.
Kolektivna evolucija je novi način kvantne evolucije koju je odobrio Izvor Kreacije kao način ubrzanja duhovne evolucije i svesti kolektiva.
Galaktička Federacija je tu da podupire evolucioni kvantni skok Zemlje i ljudske civilizacije kao i solarnog sistema koji je bio takođe izložen visokofrekventnoj energiji emitovanom iz Centralnog Sunca Galaksije Mlečni put.

Uloga Galaktičke Federacije jeste da omogući potrebne uslove za mirnu tranziciju sa nižeg na viši nivo Svesti bez stranog ometanja u vidu Reptila i Orionaca.