GDE PRESTAJE KORONA A POČINJE FREKVENCIJA

Gde prestaje korona a počinje frekvencija alijansa Galaktičke Federacije

Objavljeno: 15.08.2020.
Slika: verdademundial
Urednik: Goran Krstić

Alijansa je u ovom trenutku usmerila najveću pažnju na globalni fenomen-podizanje kolektivne frekvencije planete Zemlje i održavanje kolektivnog polja Svesti ljudske civilizacije kako ne bi došlo do njenog urušavanja, te za posledicu bi došlo do pada ukupne frekvencije čovečanstva koja se bitno izmenila to jest podigla se na viši nivo Svesti.

Zemaljskoj Alijansi i Galaktičkoj Federaciji je u interesu da se minimalizuje strah i panika usled porasta kolektivne frekvencije planete Zemlje, jer u ovom trenutku medicina kao nauka nema odgovor šta se dešava sa ljudima, odnosno šta dovodi do iznenadnog pada imuno sistema kod ljudskih bića.

Kako ne bi zvanična medicina istupila pred ljudskim društvom sa zaključkom da ne zna šta dovodi do tolikog broja smrtnih slučajeva, te da nemaju odgovor na pitanje šta to dovodi do pada imuno sistema kod ljudi, Korona virus je usvojen kao zvaničan odgovor medicine kojim objašnjava nagli porast smrtnih slučajeva kod ljudi.

U prvom epidemiološkom talasu kad se Korona virus pojavio u ljudskom društvu, usled dejstva virusa na imuno sistem čoveka, veliki broj ljudi je napustio svoje fizičko telo usled neadaptacije u smislu odsustva odgovora imuno sistema na pojavu Korona virusa u fizičkom organizmu.
Kako je mnogo ljudi napustilo planetu Zemlju, samim tim je odlazila i stara energija odnosno smanjivao se udeo niske svesti koju su proizvodili ljudi sa nižim stepenom lične svesti u kolektivnoj frekvenciji ljudske civilizacije i planete.

Korona virus je u međuvremenu mutirao i mutacije su se granale u različite oblike virusa koji po medicinskim istraživanjima nisu bili fatalne po ljudski organizam.
Medicina koja i dalje tumači bolesti kroz 3D percepciju, nema odgovor šta to uzrokuje pad imuno sistema kod čoveka.

Drugi „talas“ koji je obeležen sa ponovnim rastom smrtnih slučajeva od Korona virusa kako je zvanično saopštenje medicinske nauke, ali ovog puta sa znatno većim brojkama nije posledica Korona virusa, nego je usled odlaska niskofrekventnih ljudskih bića sa nižim stepenom lične svesti u prvom talasu došlo do naglog skoka kolektivne frekvencije planete Zemlje, te samim tim je došlo do efekta da je ljudskim bićima koja nisu u međuvremenu podigla svoju ličnu frekvenciju, počeo da se urušava imuno sistem, te su umirali i od najobičnije prehlade.

Planeta Zemlja nastavlja svoj tranzit kroz niži denzitet četvrte dimenzije daljim prelaskom na više denzitete četvrte dimenzije.
Kako podiže kolektivnu frekvenciju, tako je potrebno da i ljudska bića podignu svoju ličnu frekvenciju, jer samim tim podižu i frekvenciju imuno sistema na viši nivo.
Podizanje frekvencije imuno sistema on evoluira, te dolazi do njegove rezistencije na druge viruse i bolesti.

U suprotnom, ako imuno sistem ljudskog bića ne isprati porast kolektivne frekvencije planete, dolazi do njegovog urušavanja. 
Kad dođe do urušavanja imuno sistema, ljudsko biće može da napusti planetu i usled obične prehlade.

Pre tri godine pisali smo o situaciji koja se trenutno razvija, odnosno o tome da će planeta podizati svoju ličnu frekvenciju, a da oni koji ne budu bili u stanju da isprate promene počeće da napuštaju planetu tako što će im otkazivati imuno sistemi, te će sama planeta Zemlja vršiti selekciju odnosno sprovoditi čišćenje stare energije i programa koji više nemaju potporu da opstanu u njenom kolektivnom polju.
Selekcija planete Zemlje i njeno čišćenje trajaće naredne dve godine.

PLANETA ZEMLJA I NJEN ULAZAK U ČETVRTU DIMENZIJU

Planeta Zemlja je prešla „prag“ četvrte dimenzije, te se sve rapidno ubrzava.
Ono što je bitno naznačiti jeste da nakon što je planeta prešla prag četvrte dimenzije neće više biti oscilacija koje smo osećali do sad. Planeta više neće presenzitivno reagovati na oscilaciju frekvencije ljudske civilizacije, odnosno time što planeta podiže svoju frekvenciju i budi se, postaje negostoprimljiva za ljude sa nižom frekvencijom. Konkretno, sve do sad je postojao veliki rizik da usled panike i straha ljudskog društva za vreme globalne tranzicije, dođe do pada kolektivne frekvencije planete Zemlje.

Usled velike gustine treće dimenzije i kolektivne niske frekvencije ljudske civilizacije, planeta je morala u impulsima da podiže svoju frekvenciju na viši nivo, kako podigne frekvenciju ona postepeno opada usled snažnog uticaja niskofrekventnog polja ljudskog društva, te mora svaki put u impulsima da podigne na viši nivo. Ovaj proces je trajao duži vremenski period.
Stoga, svaki skok frekvencije planete bivao je neprijatan po fizičko telo čoveka jer kao što je poznato, naše fizičko telo ne podnosi nagle promene.

Planeta Zemlja je pre mesec dana u toku noći po našem srednjoevropskom računanju vremena počela naglo da podiže frekvenciju na sve viši nivo u kontinuitetu, te je konačno prešla „prag“ četvrte dimenzije bez rizika da se ponovo spusti u nižu dimenziju odnosno treću dimenziju.
U toj noći mnogi ljudi i njihova energetska polja osetila su snažnu promenu u frekvenciji planete tako što su imali problema sa nesanicom, mučninom, malaksalošću, zujanjem i pištanjem u ušima, i snažnim glavoboljama.


Uzdizanje planete slikovito rečeno izgledao je poput uspona automobila u prvoj brzini na vrh brda, proces uzdizanja planete je bio vrlo težak i ovog puta je uspela konačno da pređe u četvrtu dimenziju bez povratka nazad. 

Ono što je jako važno, a jedan od uslova za realizaciju Objave jeste da se frekvencija planete stabilizuje bez da opadne usled uticaja panike ili straha koji bi stvaralo ljudsko društvo u trenutku Objave.
Planeta Zemlja je uspela da izvede težak podvig uprkos snažnom uticaju matrice, i niskofrekventnog kolektivnog polja ljudske civilizacije.

Kako je planeta prešla prag četvrte dimenzije, ona će sad u kontinuitetu podizati svoju frekvenciju na sve viši nivo bez da opadne ali znatno sporijim tempom kako ne bi došlo do nagle promene na koju ljudsko društvo ne bi moglo da se adekvatno prilagodi.
Planeta Zemlja da je nastavila sa ovakvom brzinom podizanja svoje kolektivne frekvencije, za nekoliko godina bi prešla u petu dimenziju, ali posledica bi bila preveliki broj ljudi koji bi naglo napuštao planetu, te bi se izgubila svrha kolektivne evolucije ljudske civilizacije.

Kada je u pitanju naredni period od dve godine, vrlo je važno da visokofrekventni ljudi ukoliko imaju mogućnost, da se u narednom periodu povuku u prirodu odnosno da se udalje od urbanih sredina.
Primetno je da usled toga što planeta Zemlja podiže svoju kolektivnu frekvenciju izaziva paniku i strah kod niskofrekventnih ljudi sa nižim stepenom lične svesti koji podsvesno osećaju da se nešto dešava, oni se nagonski udružuju gotovo nesvesno kako bi formirali mini kolektivno polje slične frekvencije u kom bi se komforno osećali i produžili svoj dalji ostanak na planeti.

Razlog zbog kog se preporučuje ljudima više svesti da izbegavaju gusto naseljene urbane sredine jeste taj što takve sredine postaju epicentri niske frekvencije, visokofrekventni ljudi u takvim sredinama bivaju vrlo primećeni i izloženi agresiji niskofrekventne mase, te dolaze u situaciju da im njihovo lično energetsko polje bude narušeno kolektivnim poljem okoline.

Niskofrekventni ljudi se u prisustvu visoke frekvencije osećaju nelagodno i ugroženo, a da ni sami ne umeju objasniti zbog čega.
U takvim situacijama niskofrekventni ljudi postaju agresivni i napadni, te mogu čak i fizički ugroziti visokofrekventne ljude koji im ne prijaju.

Pisali smo pre nekoliko godina o tome da će ljudsko društvo početi da se fragmentira na dve osnovne grupe, niskofrekventne i visokofrekventne grupe ljudi, razlika je u tome što će usled stalnog uticaja visoke frekvencije planete, niskofrekventne grupe odnosno njihova polja početi da se urušavaju usled odlaska „stare energije“ koja više neće davati potporu takvim grupama da dalje produžavaju svoj boravak na ovoj planeti.

Ovim počinje nova faza ljudske civilizacije, a to je evolucija na viši nivo Svesti koja se u ovom trenutku počela formirati, te usled visoke frekvencije planete dobija svoju potporu i dolazi do izražaja, i samim tim postaje dominantna Svest na planeti.