GESARA FOND

Gesara Fond Alijansa Glaktičke Federacije

Izvor slike: https://www.bitchute.com/
Objavljeno: 23.03.2020.
Urednik: Goran Krstić

GESARA jeste samo jedan segment celog sistema koji se menja. GESARA jeste globalni novčani fond planete Zemlje.
U GESARI je akumuliran sav novac, plemeniti metali, i drugi resursi koji su zaplenjeni od članova Kabale s obzirom da su takva novčana sredstva stekli nelegalnim putem kroz kriminalne radnje, trgovine drogom, belog roblja, oružja itd.
Osoba koja vodi GESARA fond jeste Melanija Tramp, supruga predsednika Donalda Trampa. Ona je ujedno postavljena da vodi Svetsku banku koja jeste posrednik između GESARE fonda i drugih država.

Novac iz GESARE je predviđen u namenske svrhe kao što je razvoj infrastrukture, industrijskih grana, medicine i drugih naučnih oblasti, donošenje i implementacija novih inovacija i tehnologija, i još mnogo toga.
Svrha GESARE jeste da se po realizaciji Objave eliminiše siromaštvo, glad, i ostale negativne pojave koje su proistekle iz starog monetarnog sistema te omogući napredak ljudske civilizacije na svim poljima.

GESARA sistem se ogleda u tome da je za svaku državu postavljen jedan koordinator koji ima ulogu posredništva između GESARE fonda i Vlade države. U skladu sa potrebama određene države, Vlada podnosi zahtev koji obuhvata celokupan plan razvoja infrastrukture, resursa i drugih oblasti, a u skladu sa realnim potrebama.

U slučaju da je plan i razvoj Vlade određene države prihvatljiv i obuhvata realne potrebe, koordinator za tu zemlju povlači potrebna novčana sredstva iz GESARE fonda te se usmerava direktno u budžet države.
Ono što mora da se naglasi, a to je da zahvaljujući uspostavljenom kvantnom sistemu, ne postoji mogućnost malverzacije i pranja novca, sve transakcije se prate. Stoga vlada države ne može da koristi dobijena novčana sredstva u druge svrhe.

Alijansa koristi postojeći monetarni sistem sve do trenutka kada će biti najbezbolnije da se izvrši njegova potpuna rekonstrukcija. Orionski monetarni sistem jeste izuzetno složen iz tog razloga jel je tesno spregnut sa samom egzistencijom čoveka i na taj način direktno utiče kako na ličnu tako i na kolektivnu frekvenciju odnosno svaki upliv i naglo slamanje ovog sistema izaziva paniku i strah kod ljudi usled njihove materijalne ugroženosti.

Izbijanje pandemije COVID 19 jeste prilika koju Alijansa koristi kako bi primenila segmente GESARA-e u više zemalja sveta.
Ovo takođe jeste i test implementacije novog monetarnog sistema zasnovanog na kvantnoj osnovi i zlatnoj podlozi.
Drugi segment primene GESARA-e u ovom trenutku jeste smanjenje panike i straha zbog pandemije koja vidno urušava ekonomiju zemalja. Iako je planeta još uvek nezrela za potpunu promenu postojećeg monetarnog sistema koji traje vekovima, Alijansa je odlučila da deo sredstava iz GESARA-e preusmeri u budžete država kako bi obezbedila određeni vid sigurnosti tako što bi umirila ekonomiju ugroženih država te za rezultat bi umanjila posledice ove pandemije.
Sredstva koja su obezbeđena za podršku zemljama nisu data olako na raspolaganje.
Svaka zemlja kojoj su data sredstva podleže kontroli trošenja i usmeravanja tih sredstava, a tu kontrolu sprovode koordinatori iz GESARA fonda.

U skladu sa tim, na vanrednom samitu G20 kao virtuelna konferencija prvi takve vrste u istoriji organizacije G20, a pored zemalja G20 učestovali su takođe i predstavnici Međunarodne organizacije rada, Svetske zdravstvene organizacije i Svetske banke.
Ovaj samit je ovog puta bio zatvoren za medije i javnost. Ruski lider Vladimir Putin je predložio svim liderima da se razmisli o stvaranju SPECIJALNOG FONDA (GESARA) pod okriljem MMF-a, koji bi se finansirao sredstvima centralnih banaka, a zatim dati pravo svakom članu MMF-a da pozajmljuje sredstva iz datog fonda proporcionalno njegovom udelu u svetskoj ekonomiji dugoročno sa nultom stopom (ukidanje kamate) te da će u svrhu zajedničkih istraživanja, prevencija ekonomskih posledica izazvanih pandemijom Korona virusa, uložiti 5 biliona dolara (5.000 milijardi dolara).
Ovo jeste rana faza GESARA-e te je Alijansa i zvanično pokrenula protokol obelodanjivanja GESARA-e.

https://rs.sputniknews.com/

Pored toga, GESARA će poslužiti kao garant mira, stabilnosti i sigurnosti po realizaciji Objave o postojanju drugih zvezdanih civilizacija i organizacije Galaktička Federacija, a sve u cilju da se minimalizuje panika i strah kod ljudi.
GESARA fond će se aktivirati u potpunosti tek kad se poklope svi potrebni faktori i u skladu sa promenama u ljudskoj civilizaciji.

DALJE AKTIVNOSTI GALAKTIČKE FEDERACIJE

Sprovedene su velike i kompleksne pripreme od strane Galaktičke Federacije.
Naime zbog poravnanja kako zvezde Sirijus A tako i regionalnog sunca našeg solarnog sistema, sam kvantni skok Majke Zemlje i celokupne ljudske populacije ukoliko ne dođe do većih komplikacija, realizovaće se 08. avgusta 2018. godine.

Pripreme su bile vrlo kompleksne iz razloga jer postoji veći broj bitnih faktora kao što je poravnanje planeta, zvezda, portala, eteričnog broda ISON-a, kolektivne frekvencije Majke Zemlje, sinhronizacije frekvencije Agarčana, bića iz unutrašnjosti planete Zemlje, i drugi faktori.
Stoga sama realizacija Kvantnog skoka uopšte nije laka. Međutim potpuno savršeno poravnanje u jednoj liniji desiće se oko 08.08.2018.godine, kada će biti otvoren portal odnosno zvezdana kapija između Centralnog sunca galaksije „Mlečni put“, glavne zvezde Sirijus A i regionalnog sunca solarnog sistema, kuda će proći glavni fotonski udar odnosno visokofrekventni talas.

Sam proces pripremne faze pred kvantni skok je započet od 25.07.2018. godine. Od ovog datuma krece poravnanje planeta, portala i prenosnih brodova.
Uloga prenosnih brodova jeste da sprovedu impuls visokofrekventne energije iz regionalnog sunca ka Majci Zemlji.

Brod ISON će u svom sastavu imati još dva manja broda koji će mu pružati podršku. Ova dva manja broda zaduženi su za raspoređivanje opterećenja visokofrekventne energije odnosno fotonskog talasa koji će doći iz regionalnog Sunca na brod ISON, iz razloga jer sam brod ISON ne moze da izdrži toliki priliv visokofrekventne energije.

Brod ISON je na svojoj poziciji od 28.7.2018.godine. Kako je brod ISON postavljen na svoju poziciju između regionalnog sunca solarnog sistema i planete Zemlje, Galaktička Federacija je svojim matičnim brodom zaštitila brod ISON i formirala oko njega eterični štit.

Za sad ukoliko ne dođe do nepredviđenih dešavanja i komplikacija, oko 08.08.2018 godine doći će do Kvantnog skoka.

Ono što je jako važno, a to je da ljudi moraju znati da zbog HAARP sistema glavni fotonski udar odnosno visokofrekventni talas neće stići do svih Zemljana i aktivirati im DNK.
HAARP sistem emituje nisku frekvenciju i stvara elektromagnetne ,,blokove“ ili elektromagnetske ploče.
Ti elektromagnetski blokovi se nalaze na 10.000 m od planete Zemlje. Elektromagnetski blokovi nalaze se iznad naseljenih područja i višemilionskih gradova. Zbog gustine tih elektromagnetskih blokova, visokofrekventni talas neće moći da prodre do ljudi sa nižom frekvencijom.
Međutim visokofrekventni talas i glavni fotonski udar će dopreti do senzibilnijih ljudi, članova Alijanse i uopšte do pojedinaca sa višom frekvencijom i svešću.
Ljudska bića do kojih dopre biće izložena izuzetno visokoj frekvenciji, višoj nego što je planirano.
Iz razloga kako bi određenu količinu fotonske energije oni ljudi koji tu sposobnost razviju, mogli da deponuju i potom kanališu do drugih ljudskih bića do kojih visokofrekventna energija nije doprla.

Najveća elektromagnetska ploča koju je formirao HAARP sistem, nalazi se iznad kontinenta Evrope.
HAARP sistem se ne sme deaktivirati jer se ne zna sa sigurnošću kakav uticaj ima na ljudska bića, iz razloga jer nije istraženo do kraja.
Galaktička Federacija ne sme rizikovati da obori HAARP jer na taj način možda može da ugrozi ljudska bića na koje HAARP ima jak psihički uticaj.
Što bi dovelo do toga da se obori kolektivna frekvencija čovečanstva kao i Majke Zemlje.
Veliki je broj ljudskih bića na koje HAARP ima uticaj a da oni nisu toga svesni. Takođe HAARP ima za cilj veštacko otvaranje portala, što strogo nadzire Galaktička Federacija.

Kristalna rešetka odnosno frekvenciona barijera i dalje je ostala spuštena za 70%, a njena gustina na 45%. Međutim ona će biti u potpunosti spuštena u roku od 48 sati pred sam Kvantni skok planete Zemlje i njene populacije na njoj.

Što se tiče Meseca, njegovo emitovanje niskofrekventnih talasa je proređeno do te mere da nema više toliki uticaj na planetu Zemlju.

Takođe već duži vremenski period znatno su proređeni chemtrails odnosno hemijski tragovi na nebu širom planete kao vida „blokatora“ koji bi smanjili prodor visokofrekventnog talasa iz razloga jer su blokirani glavni finansijski izvori.
Kako su presečeni glavni finansijski izvori, rafinerije koje proizvode hemtrejlove stala su sa proizvodnjom.
Međutim preostale rezerve hemtrejlova moraju negde da se uklone.
Kako se glavnim finansijerima ne isplati da sprovedu postupak uništavanja preostalih rezervi hemtrejlova, a moraju da ih negde sklone, doneli su odluku da preko bespilotnih letelica ispuste preostali sadržaj hemtrejlova na nebu.
Nakon čega kada potroše sve preostale rezerve prestati sa daljim aktivnostima geoinženjeringa.

Jako je važno da ljudi u momentu Kvantnog skoka i izloženosti visokofrekventnoj energiji, uvide i shvate da su svi povezani u Jedno, jedna civilizacija bez podela. Kada jednom uvide, doćiće do rapidnog rasta kolektivne svesti, te će se sve dodatno ubrzati, a Kabala u potpunosti izgubiti kontrolu.

Posle Kvantnog skoka odnosno Velikog kosmičkog događaja i buđenja ljudi, odluka Galaktičke Federacije jeste da se prvo prikažu Agarčani.
Napredna i visoka bića koja žive u unutrašnjosti planete Zemlje. Iz razloga što se za njih već zna i zato što je prirodnije da ljudska bića odnosno Zemljani prvo osveste da nisu sami na planeti kao i da osveste kako planeta Zemlja zapravo izgleda.
Iz tog razloga vrše se pripreme na Antarktiku, gde su svetski lideri pozicionirali svoje trupe u neposrednoj blizini ulaza u Agartu. Kada dođe do trenutka Objave, dužnost lidera će biti da obaveste nacije o tome da su Agarčani miroljubivi starosedeoci planete Zemlje.

Tada će se prikazati brod TGA11 koji se nalazi u blizini orbite Zemlje, tako što će biti spušten eterični štit.
Brod TGA11 biće komandni brod preko kog će Galaktička Federacija uspostaviti kontakt sa Zemljanima.