HOLANDIJA I „LEPTIR EFEKAT“

Objavljeno: 05.07.2022.

Dešavanja u Holandiji ovih dana dostižu svoj vrhunac u smislu pobune holandskih građana koji odbijaju da prihvate nove mere holandske vlade kao što su gašenje farmi, zatvaranje fabrika za proizvodnju hrane i nalog državnim pumpama i marketima da  ne primaju novac u gotovini već da se plaćanje vrši isključivo u karticama.

Naime, Kabala koja sad panično ubrzava svoje planove za koje su bili predviđeni da se realizuju tek za 5 do 10 godina, vrlo dobro zna da je Holandija ključna karika što se tiče mašinskog inženjeringa u obradi zemljišta, đubrenja, mehanizacije u poljoprivredi, ribarstvu i mašina za iskopavanje nafte, šljunka i ostalog. Holandija ima vrlo razvijenu tehnologiju koja se uveliko primenjuje u oblasti proizvodnje hrane, te je zemlja izuzetno važna karika što se tiče snabdevanja EU hranom i drugim prirodnim resursima. Ono što Kabala pokušava jeste veštačko isceniranje nestašica hrane kako bi došlo do masovne gladi, a što će biti inicijalna kapisla da se ljudi uspaniče, pokrenu se unutrašnji građanski sukobi. Kabali koja se urušava je potreban haos, neredi i građanski sukobi kako bi sebi kupila vreme da se reorganizuje i stabilizuje se.

Pored toga, ono što se dešava u Holandiji jeste da je Evropski parlament usvojio zaključak i ovlastio Brisel kao sedište EU da naloži holandskoj vladi da uvede određene mere u cilju „smanjenja emitovanja azota u atmosferu“ tako što će smanjiti stočni fond, zatvoriti farme i generalno prigušiti poljoprivrednu proizvodnju. Cilj jeste da Holandija postane potpuno zavisna od uvoza hrane i energenata, te će tako biti potpuno pod kontrolom Brisela odnosno Kabale. Svaka zemlja koja može da vodi računa o sebi i koja je adekvatno snabdevana hranom i energentima je opasnost po Kabalu jer ne može u potpunosti da uspostavi kontrolu.

Pored toga, mera koju je holandska vlada donela jeste da ubuduće državni marketi i pumpe ne primaju novac u gotovini već da se transakcije vrše isključivo u karticama. Razlog zašto je ova mera uvedena jeste postepeno nestajanje „živog“ fizičkog novca koji je do sad bio u opticaju s obzirom da su Federalne rezerve SAD prestale sa štampanjem novca bez pokrića u zlatu od marta 2020.godine. Prestankom štampanja gotovog novca prestalo je sa praksom da se ubrzigava u velikim količinama novac u Evropsku centralnu banku i u najveće evropske države kao što su Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija itd. Kako su se u međuvremenu kroz dve godine iscrpele sve novčane rezerve, zemlje Zapada su sad u teškoj situaciji jer je sve manje fizičkog novca koji je u opticaju s obzirom da vlade država povlače novac iz opticaja kako bi isplaćivali svoje obaveze i dugovanja prema stranim poveriocima i prema građanima (plate, penzije, zdravstvo itd.). Države su u bankrotu.

Pored toga, još važniji razlog zašto je holandska vlada donela ovu meru jeste pokušaj da se „nemirni“ i „nesaradljivi“ građani isključe iz sistema tako što će im blokirati kartice i povući sav novac koji imaju na karticama radi lakše kontrole.

Sve ove mere koje je donela holandska vlada i pokušava da nametne svojim građanima je inicirala ozbiljan otpor holandskih građana. Sad ovih dana dolazi do kolektivnog grupisanja i jedinstva Holanđana koji su inicijalno pokrenuli domaći farmeri, ribari, lađari, radnici u lukama i drugi. Kako bi pritisnuli holandsku vladu da odstupi i povuče sve ove mere koje su već na nivou nasilnog fašizma, farmeri zajedno sa drugim su krenuli da blokiraju najveći autoput u zemlji, a koji prati celu granicu Holandije svojim traktorima. Kako je holandska vlada videla u kom pravcu kreću dešavanja, nasilno preko vojske i policije pokušava da u što većoj meri blokira nameru holandskih farmera tako što uveliko postavlja oklopna vozila duž autoputa. U pomoć farmerima su pristigli vlasnici brodova i barži koji sad preko brodova prevoze traktore farmera kako bi se alternativnim putevima došlo do autoputa i započela njegova blokada.

Pored blokade strateški najvažnijeg autoputa koji je ujedno najveći i graniči se sa drugim zemljama kao što su Nemačka, Belgija i Francuska, drugi holandski građani odnosno radnici će blokirati aerodrome, države institucije, luke i druge magistralne pravce drumskog saobraćaja i distributivne centre. Kako bi holandski građani do kraja pritisnuli holadnsku vladu da se povuče ili u suprotnom da inicira njen pad, odlučili su na kolektivnom nivou da bojkotuju državne markete, državne banke, države pumpe, da isključe solarne panele na svojim kućama, da prekinu sa plaćanjem karticom i da se počne sa plaćanjem svega u gotovini.

Kabala je svesna da je drastično ubrzala svoje planove i da će naići na snažan otpor ljudi iz razloga jer sve radi isuviše naglo, a za ovakve stvari je potrebno vreme, korak po korak kako bi postepeno navikli ljude na promene koje uvodi preko vlada država. Ovo što se dešava nije odluka holandska vlade već odluka sedišta EU-Brisela.

Suštinski razlog zašto je došlo do drastičnog ubrzanja svega jeste što ovih dana organizacija BRIKS zaseda i usvaja zaključke koji će doneti globalne promene na planeti. Naime, članice BRIKS organizacije su se usaglasile da se započne sa isključivanjem dolara kao svetske valute za razmenu. Naime, BRIKS ne želi da dolar bude dominantna valuta koja se do sad koristila u svetskoj trgovini s obzirom da je bezvredan i da nema pokriće u zlatu.

Članice organizacije razmatraju da uspostave dominantnu valutu koja će se koristiti u razmeni između njih prilikom trgovine. Utvrđeno je da će valuta imati realno pokriće u zlatu, hrani, energentima kao što su nafta, gas i ugalj i u ljudstvu odnosno u broju stanovnika jedne zemlje. Razmatra se da li će valuta koju će koristiti zemlje BRIKS-a biti jedna od valuta članica BRIKS-a kao što su ruska rublja ili kineski juan. Zemlje članice kao što su Kina, Rusija, Indija, Južnoafrička republika, Brazil i sad Iran i Argentina, a takođe u organizaciju planiraju da uđu i Indonezija, Malezija i kasnije Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, stvaraju paralelnu svetsku trgovinsku organizaciju koja po broju stanovnika, BDP-u, privredi, trgovini, tržištu čini više od 60% čovečanstva. Naime, kako se ubrzava urušavanje starog svetskog monetarnog sistema baziranog na dolaru, bankrot mnogih zemalja, ekonomska i finansijska kriza koja se produbljuje, BRIKS organizacija je znatno ubrzala svoje planove, a to je da pokrene trgovinu na nekim drugačijim i zdravim osnovama kao što je zlatna podloga i realnost u proizvodnji (BDP), a sve kako bi u jednom trenutku ovakva globalna trgovina prešla na robnu razmenu odnosno sistem trampe.

Holandija je u ovom trenutku važna što se tiče daljeg razvoja dešavanja jer će ova zemlja pokrenuti „leptir efekat“ tako što će građani drugih država Zapada početi da kopiraju ono što su krenuli da rade holandski građani. Naime, druge zemlje će dobiti primer i ideju kako treba sve to primeniti u svojim zemljama kao npr. u Francuskoj.

Ovo što se sad dešava u Holandiji je primer kako ljudi preuzimaju stvari u svoje ruke i počinju da rešavaju unutrašnje probleme bez da pasivno očekuju da će njihovi lideri i vlada rešavati probleme i pitanja na svoj način. Ono što se u Holandiji dešava jeste nešto što se čekalo jako dugo, a to je kolektivno otkazivanje poslušnosti vladi i drugim političkim institucijama. Zato holandska vlada na sve moguće načine pokušava da priguši kolektivno otkazivanje poslušnosti kako ne bi dospelo do drugih medija i ljudi van zemlje.

Za redovno praćenje drugih objava i video predavanja možete se učlaniti u 

Pročitaj više