OBUKE I INICIJACIJE

Individualne inicijacije i obuke

Individualna inicijacija podrazumeva:

Razmena iskustava, prolazak teorijskog dela kroz Priručnike sa Učiteljima, vežbu Ki disanja sa Učiteljem, učenje tehnike Ujedinjenja uma i tela i ceremonija inicijacije.

Obuke i inicijacije se sprovode jedan na jedan, vremenski traju 3-4 sata i održavaju ga dva Učitelja.

Za učenike koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju, tim Učitelja koji realizuje inicijaciju na daljinu ima mogućnost da istu inicijaciju kanališe na daljinu.
Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i učenika.
Takođe, učenik ima obavezu detaljno pratiti sve instrukcije koje dobija od tima Učitelja.

Nakon inicijacije učenik dobija Priručnik (skriptu) i Sertifikat.

PRIJAVI SE

Tradicionalni
Usui Reiki

Tradicionalni Usui Reiki ALijansa Galaktičke Federacije

Reiki je drevni metod kanalisanja kosmičke energije i on kao energetski metod služi unapređenju zdravlja, a koji se zasniva na veštini korišćenja Univerzalne životne energije u cilju značajnog povećanja kapaciteta vitalne životne energije čoveka, jačanja odbrambenih sposobnosti organizma, unapređenja psihofizičkog zdravlja, a takođe u cilju poboljšanja kvaliteta života.

PROČITAJ VIŠE

Eko
Rei

Eko Rei Alijansa Galaktičke Federacije

Eko Rei kao grana Reikija je specijalno razrađeni duhovno-energetski sistem za očuvanje energetske ekologije, za čišćenje, isceljivanje i harmonizaciju životnog ili radnog prostora. Eko Rei sistem nastao je kao skup nekoliko duhovno-energetskih sistema, od kojih je svaki prekopotreban za čišćenje i energetizaciju životnog ili poslovnog prostora, što je znatno kompleksniji proces nego što može da se čini.

PROČITAJ VIŠE

Kundalini
Reiki

Kundalini Alijansa Galaktičke Federacije

Kundalini Reiki je dugi niz godina zastupljen u mnogim zemljama sveta. Neprestano se razvija i transformiše, prilagođava se energetskim uslovima planete, svakoj etapi njenog razvoja. To je esencija svakog Reiki stila, čija vrednost počiva na tome da pripada kako čovečanstvu tako i svakom pojedincu. Kundalini Reiki je jedinstvena i sistematizovana tehnika aktivacije životne vitalne energije čoveka.

PROČITAJ VIŠE