Obuka za kanalisanja ličnih vodiča

Obuka za kanalisanja ličnih vodiča

Vodiči su visokofrekventni entiteti eterične forme i imaju ličnu svest.
Oni vibriraju u višim dimenzijama stoga je njihova percepcija daleko šira u odnosu na našu koji živimo u fizičkom svetu 3 dimenzije. Vodiči kao visokofrekventni entiteti jesu povezani eteričnim sponama sa ličnim energetskim poljem čoveka, na taj način su integrisani kao deo samog energetskog tela odnosno polja osobe.

Kako su vezani za nas odnosno za naš život i razvoj isto kao mi i oni sakupljaju iskustva.
Sve što se dešava nama takođe se dešava i njima u smislu iskustva.
Oni puno uče kroz nas kao i mi preko njih, to je simbioza i ugovor duše sa izabranim vodičima pre fizičke inkarnacije.

Vodiči tako što akumuliraju sva iskustva kroz fizičku inkarnaciju čoveka takođe na taj način ubrzano evoluiraju na viši nivo Svesti. Vodiči nisu uvek ljudskog porekla, takođe mogu voditi poreklo od različitih zvezdanih civilizacija.
Pored toga čest je slučaj da ljudska duša nakon završetka fizičke inkarnacije vrati se u 3D u svojstvu vodiča koji pomaže drugoj duši koja se fizički inkarnira na 3D planetu.
Svrha jeste da sad iskusni vodič pomogne duši koja se fizički inkanirala prođe što lakše 3D iskustva koja umeju da budu vrlo izazovna i teška.

Najbolje će pomoći onaj vodič koji je već iskusio takvo 3D iskustvo. Čovek može imati više vodiča koji su raspoređeni u određene oblasti od značaja za Plan duše kao na primer životni plan, materijalna egzistencija, prošle inkarnacije, zdravlje, bezbednost, u slučaju vanrednih i nepredviđenih okolnosti itd.

Svaka osoba ima svog glavnog vodiča, a najčešće je u domenu životnog plana i razvoja.Izabrani vodiči za čoveka jesu saputnici i podrška u savetovanju i usmeravanju. Zadatak vodiča jeste da pomognu da se u celosti realizuje utvrđeni Plan duše u smislu manifestovanja svih iskustava koje je duša izabrala prilikom inkarnacije.

Kad neko ima otvoren kontakt sa vodičima, oni takođe mogu da se ostvare kroz ulogu zaštitnika jer vide dalju vremensku liniju i razvoj događaja stoga se uključuju sa upozorenjima da osoba obrati pažnju na nešto ili da bude oprezna dok ne prođe kritičan trenutak.
Oni su za nas nešto najbliže, rade u svakom trenutku našeg života, znaju svaku tajnu ili informaciju o nama iz razloga jer su deo morfičkog polja čoveka.

Morfičko polje jeste polje koje sadrži sve informacije koje su se ubeležile kroz celu fizičku inkarnaciju osobe stoga su nam nešto najbliže jer znaju o čemu razmišljamo i koji su nam planovi, znaju koje su naše najdublje želje. Uvek su uz nas kroz sve događaje i iskustva koje osoba proživi.

Usled gustine 3 dimenzije i neaktivnosti pinealne žlezde ljudi nemaju aktivan kanal komunikacije sa svojim vodičima, stoga mnogo teže prolaze kroz iskustva za vreme inkarnacije. Često vodiči šalju poruke i upozorenja na suptilan način, međutim usled prevelike buke u umu osobe poruke ili upozorenja ne stignu do osobe.

Vodič kad je svezan, onda je onemogućen da izvršava svoj zadatak iz tog razloga kod osobe se javljaju vremenom komplikacije u životu jer vodič više nije u mogućnosti da pomogne svom štićeniku tako što bi ga vraćao na utvrđeni Plan duše.

ŠESTONEDELJNA OBUKA 

Šestonedeljna obuka podrazumeva:

I NEDELJA OBUKE

TEORIJSKI DEO:

PRAKTIČNI DEO:

ZADATAK ZA I NEDELJU

PRIJAVI SE

II NEDELJA OBUKE

TEORIJSKI DEO:

PRAKTIČNI DEO:

ZADATAK ZA II NEDELJU

PRIJAVI SE

III NEDELJA OBUKE

TEORIJSKI DEO:

PRAKTIČNI DEO:

ZADATAK ZA III NEDELJU

PRIJAVI SE

IV NEDELJA OBUKE

TEORIJSKI DEO:

PRAKTIČNI DEO:

ZADATAK ZA IV NEDELJU

PRIJAVI SE

V NEDELJA OBUKE

TEORIJSKI DEO:

PRAKTIČNI DEO:

ZADATAK ZA V NEDELJU

PRIJAVI SE

VI NEDELJA OBUKE

PRAKTIČNI DEO:

DODELA SERTIFIKATA

PRIJAVI SE

Autorski program je jedinstven i intenzivan, traje šest nedelja.

Jednom nedeljno je dan obuke koji traje 3-4 sata;
Svaki dan obuke sadrži teorijski i praktični deo kao i zadatak koji je obavezan;

Zadaci se rade svakodnevno između dana obuka.

USLOV:

Učesnici obuke ne mogu biti oni koji imaju:
• ugrađen pejsmejker
• prisustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera, svi tipovi šizofrenije

Mere opreza: 
• insulinska terapija
• trudnoća
• Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

PRIJAVI SE