JAVNE ISTRAGE I KOMPROMITOVANJE PREOSTALIH KABALISTA

Javne istrage i kompromitovanje preostalih kabalista - Alijansa Galaktičke Federacije

Objavljeno: 13.06.2020.
Izvor slike: www.pinterest.com
Urednik: Goran Krstić

DEŠAVANJA U SAD-A

U SAD-a su trenutno u toku aktivnosti implementacije istražnih sudova u federalnim državama u SAD-a.
Naime, Alijansa u saradnji sa predsednikom Donaldom Trampom radi na tome da se uspostave istražni sudovi koji će biti pod patronatom Centralnog suda sa sedištem u Vašingtonu.
Trenutno se razmatraju opcije na kojim lokacijama će istražni sudovi biti uspostavljeni u svim federalnim državama.
Radi se na dopremanju logistike, opreme i potrebnog osoblja koji će činiti celokupnu infrastrukturu istražnih sudova uključujući i veća sudija. Kako Alijansa želi da izbegne otvorenu pobunu američkog građanstva koji će biti vrlo ogorčeni na visoko rangirane kabaliste i druge demokrate kao što su Bajden, Nensi Pelosi, Klintonovi, Obama itd., za njih će nakon suđenja, javnosti biti objavljene presude za zločine protiv čovečnosti koji su činili gorepomenuti visoko rangirani kabalisti.
Naime, ukoliko bi ta suđenja visoko rangiranim kabalistima kao što su bivši američki predsednici bila medijski ispraćena, došlo bi do burne reakcije američkih građana koji bi započeli demonstracije i samim tim ugrozili bezbednost i rad istražnih sudova.

Što se tiče niže rangiranih kabalista, za njih će javna istraga i suđenje biti medijski ispraćeno.

Ono što je vrlo važno za Alijansu jeste da se uspostavi centralni istražni sud u Meksiku koji je od krucijalne važnosti u smislu pružanja dokaznih materijala i povezanosti visoko rangiranih kabalista i drugih sa narko kartelima u domenu trgovine drogom i oružjem.
Američki kabalisti su prebegli u Meksiko koji je za njih u ovom trenutku utočište.
Pored njih i azijski kabalisti koji su bili na američkom tlu takođe su prebegli u Meksiko, u ovom trenutku preostali kabalisti u Meksiku pokušavaju da se konsoliduju te pruže preostali otpor kako bi opstali. Mnogi demokratski kabalisti i drugi u Meksiku koordiniraju građanskim nemirima u SAD-a kako bi na taj način uticali na ishod predsedničkih izbora u SAD-a i oslabili Trampovu poziciju pred izbore. Kako je uspostavljanje centralnog suda u Meksiku od velike važnosti za Alijansu, preostali kabalisti u Meksiku su svesni šta znači aktivacija centralnog suda te su jasno stavili do znanja da pokrenuti nemire takođe i u Meksiku, a i da će iskoristi nedužno građanstvo kao živi štit.

Kako bi se predupredio takav scenario kabalista i njihove pretnje, predsednik Donald Tramp se sprema da pošalje američku vojsku u Meksiko kako bi suzbio i poslednji otpor kabalista.
Što se tiče dešavanja u SAD-a, u samoj Demokratskoj stranci se javljaju dubinske podele. Naime, oko 40% demokrata saznavši za kriminalne radnje i aktivnosti koje su sprovodili visoko rangirani demokratski kabalisti, želeli su da napuste Demokratsku stranku kako ne bi bili deo toga kad krenu javne istrage i suđenja. Međutim, demokratski kabalisti su raznim ucenama sprečili takav razvoj događaja u stranci te su demokrate ostale u partiji, ali na duže staze neće biti održivo s obzirom da čine samu strukturu Demokratske stranke.
Ovakav razvoj dešavanja u Demokratskoj stranci žele Tramp i drugi saradnici Alijanse jer na taj način Tramp bi osnažio svoju poziciju pred predsedničke izbore. U prethodnom periodu javio se veliki problem za Alijansu, a koji je rešila u međuvremenu.

Problem su bili programirani ljudi odnosno spavači koje Kabala aktivira po potrebi širom SAD.
Naime, kako bi odložili početak javnih istraga i suđenja kao i da utiču na ishod predsedničkih izbora, kabalisti iz Meksika namenski utiču na proteste u SAD-a sa ciljem da kupe sebi vreme.
Alijansa je rešila problem identifikovanja i lociranja programiranih spavača tako što je Donald Tramp poslao vojne jedinice u gradove širom SAD-a koji koriste napredne termovizijske kamere za skeniranje osobe. Naime, takve kamere su dodatno unapređene tako što skeniraju aurična odnosno lična energetska polja ljudi jer je primećeno da kod programiranih ljudi u njihovim auričnim poljima postoji određeni obrazac koji se ponavlja, a koji direktno ukazuje da je ta osoba programirana.

U ovom trenutku američke vojne jedinice rade na lociranju programiranih ljudi koje evidentiraju zatim ih povlače iz javnosti.
Ono što je prednost za Alijansu, a to je da reprogramiranjem takvih ljudi dolazi do potrebnih informacija o tome u kojim centrima za programiranje su ljudi bili, kad su bili programirani, ko ih je programirao, a najveća pretnja kabalistima jeste to što je u podsvesti programiranih subjekata takođe i to da su visoko rangirane kabaliste viđali u centrima za obuku i programiranje, odnosno da su pojedini visoko rangirani kabalisti čak i vodili takve centre.
Samim tim dobija se ozbiljan dokazni materijal i potencijalni svedoci za javna suđenja, što sad predstavlja ozbiljan problem za Kabalu. Takođe, od najveće važnosti jeste to da Alijansa reprogramiranjem subjekata dođe do informacija ko je programiran odnosno ko je spavač, a da je u aktuelnoj vlasti odnosno da je u Republikanskoj stranci uz Trampa kao što je bio Majk Pompeo.

Pored toga još jedan problem se javio za kabaliste u Meksiku, a to je da rastom kolektivne frekvencije planete Zemlje, programirani ljudi se bude i počinju da osvešćuju svoj program.
To je bio razlog ubistva Flojda koji je pod uticajem sve više frekvencije planete počeo da se budi iz programa.

Što se tiče Evrope, ono što moramo da naglasimo, a to je da je Kabalina mreža trgovine drogom, oružjem i belim robljem umrežena tako da su svi međusobno povezani.
Demontiranje kabaline mreže je vrlo kompleksno stoga je potrebno vreme da se u celosti demontira mreža, uspostave se istražni sudovi koji će prikupljali dokazni materijal i slati u centralni sud.
Centralni sud je uspostavljen u Evropi, iz bezbednosnih razloga ne može se reći gde je lokacija Centralnog suda.
Centralni sud trenutno radi na tome da uspostavi istražne sudove u svim zemljama Evrope, oko 30% su već uspostavljeni istražni sudovi u zemljama Evrope. Trenutno se radi na dopremanju logistike, opreme kadra za osnovno funkcionisanje istražnih sudova.

KABALINA MREŽA U EVROPI

Demontiranje Kabaline mreže u Evropi je složen proces, daleko složeniji od onog u SAD, prvenstveno iz razloga što je Kabala iz Evrope upravljala i mrežom u SAD koja se vremenom osamostalila ali je uvek polagala račun Evropi, odnosno Londonu s obzirom da su SAD bile korporacija.

Kada je u pitanju Kabalina mreža u Evropi, komunikacija je gotovo uvek interaktivna.London kao ,,centar“ donosi odluke i prosleđuje ih Vatikanu koji koordinira mrežom u Evropi, tako da svaka država ima svoju ulogu u održavanju te mreže.

– Makedonija je zemlja koja je zadužena za proizvodnju sirovina kako bi se se snabdevale rafinerije heroina i farmako industrija.
Iz tog razloga Makedonija mora biti destabilizovana u svakom trenutku i ometana da uspostavi stabilnost kako ne bi mogla da se izbori sa tim što su joj nametnuli. Takođe, kabalisti su kako bi održali taj vitalni segment svoje mreže u Makedoniji, preusmerili su jedan deo ,,migranata“ u Makedoniju kako bi obezbeđivali same plantaže.
Deo terorista koji je putovao zajedno sa migrantima, na tom putovanju prema Evropi su sakupili sve informacije o grupi, odnosno koliko ima lekara, inženjera, naučnika. Tako da su imali sve informacije i kada bi došli u Evropu, teroristi bi javljali kabalistima u Makedoniji koliko imaju obrazovanih i stručnih migranata u svojoj grupi, zatim bi ih organizovano otimali i slali za Makedoniju gde rade pod prisilom.

– Kosovo je za Kabalu strateški centar, na Kosovu postoje rafinerije za proizvodnju droge koje se sirovinama snadbevaju iz Makedonije.
Jedan on vitalnih izvora finansiranja Kabale jeste droga, tako da je porodica Klinton po nalogu stvorila takvu situaciju na Kosovu, te su mogli izgraditi rafinerije kako bi celu Evropu snabdevali drogom i taj novac preusmerili u „Crne budžete“.
Takođe su i velike farmaceutske kompanije ostvarivale saradnju sa rafinerijama na Kosovu.

Rafinerije su dodatno usavršene tako da mogu proizvoditi poluderivate za lekove tih farmaceutskih kompanija. Time što su se farmaceutske kompanije uključile u rad ovih rafinerija i usavršile ga, te rafinerije su postale još dragocenije kabalistima.
Kako bi obezbedili transport droge sa Kosova, kabalisti su uključili KFOR u to. Tako da je najveći krijumčar droge u Evropi zapravo KFOR koji koristeći imunitet Ujedinjenih Nacija distribuira drogu po Evropi.
Kosovo je kabalistima bitno iz još jednog razloga, razlog jeste obuka terorista. Kosovo po veličini ima treći najveći centar za obuku terorista na svetu, formiranje centra za obuku su sproveli kabalisti iz Nemačke, Velike Britanije i SAD-a.
Centar za obuku na Kosovu je po svom formiranju preuzeo rad centra u BiH, Sandžaku, Makedoniji i Crnoj Gori.
Svi centri za obuku imaju pre svega svrhu da ostvaruju pritisak na evropske vlade da ništa ne preduzimaju protiv mreže kabalista u njihovim državama, inače mogu rizikovati građanski rat ili atentate.

Naravno, oružane pretnje kabalista su vrlo retke, to jeste poslednja mera kojoj pribegavaju.
U međuvremenu Kabala je razvila mnogo suptilnije ucenjivačke metode za sve zemlje, kao uticaj preko međunarodnih institucija ili banki (Svetska banka, MMF)

– Rumunija kao i Crna Gora imaju ulogu da održavaju distributivnu mrežu Kabale van Evrope. Kabala u Rumuniji preko luke Konstance šalje drogu, oružje, ljude, derivate za pravljenje droge itd. Kako je luka postajala sve aktivnija, Kabala je počela privlačiti sve veću pažnju na svoje delovanje, te je Rusija počela da vrši nadzor luke i prikuplja dokaze na taj način.
Kabalisti su reagovali na to što Rusija sakuplja dokaze tako što su u Devoselu (Rumunija) koristeći NATO zamenili svoj A2 AD štit i instalirali raketni sistem koji obezbeđuje vazdušni prostor iznad Konstance, tako da Rusi ne mogu prikupljati dokaze iz vazduha bespilotinim letelicama, što jeste bio jedini način iz vazduha budući da su kabalisti postavljali satelitske ometače.
Kako bi obezbedili sigurnost trgovine, kabalisti su inicirali da se u Konstanci napravi vojna NATO baza na moru sa čijom gradnjom se stalo.

– Španija u kabalinoj mreži Evrope ima ulogu da održava kanal distribucije sa SAD-a, budući da se u Evropi ne proizvodi kokain, a da je vrlo tražen, preko Španije kao centralnog kanala za distribuciju sa Južnom Amerikom kokain stiže u Evropu.
Takođe, česta je razmena belog roblja između Evrope i Južne Amerike preko Španije.

– Ukrajina ima veliku važnost za kabaliste, prvenstveno iz razloga što su preko Ukrajine imali nameru destabilizovati Rusiju, sve instrukcije ukrajinski kabalisti su primali iz Hrvatske koja je te instrukcije prosleđivala iz Vatikana.
Jedan od najvećih aduta kabalista u Ukrajini jeste bio to što je u Ukrajini ostala jedna trećina ruskog nukleranog arsenala koji je činio antiraketni štiti Rusije.
Takođe, za kabaliste u Ukrajini je bilo bitno da prekinu vojno-tehničku saradnju između Rusije i Ukrajine budući da se raketni program Rusije u velikoj meri oslanjao na Ukrajinu gde su se proizvodile rakete.
To su kabalisti sproveli u delo i Rusija je morala da se povuče iz Ukrajine. Rusija je taj gubitak kompenzovala tako što je aktivirala stari „Votkin“ zavod u Udmurskoj republici. Taj zavod sada razvija ceo raketni program Rusije, između ostalog i raketne motore za svemirske programe.
Ono što je takođe bio plan kada je u pitanju Ukrajina, jeste da kabalisti iskoriste prednost plodnog zemljišta Ukrajine i od toga naprave isto ono što su i u Makedoniji.

Ono što je kabaliste sputalo da realizuju svoje planove u Ukrajini jeste to što je Alijansa reagovala i unela konfuziju u samu mrežu Kabale, tako da naređenja koja su stizala iz Vatikana bila su kompromitovana, zatim se aktivirala lokalna mreža kabalista koja je htela delovati samostalno pošto se javio sukob ,,interesa“. Taj sukob u Ukrajini je doveo do toga da se američki kabalisti lično umešaju kako bi ostvarili korist samo za sebe.
Uloga Rusije koja je konstantno unosila dezinformacije i razdor u mrežu Kabale, dovelo je do toga da kabalisti počinju da se samokompromituju.
Ono što su pojedini kabalisti u Ukrajini uradili na sopstvenu inicijativu i bez naloga svojih pretpostavljenih jeste da su počeli prodavati svoje oružje Severnoj Koreji. Ukrajinski kabalisti su Severnoj Koreji prodali raketne sisteme ,,Točka“ te je to delovanje pojedinih kabalista na svoju ruku van mreže dokazalo da se Kabala kao sistem urušava.

– Hrvatska koja ima poseban odnos sa Vatikanom, poverena joj je uloga da održava i kontroliše migranske rute i prema potrebi mreže Kabale, koordinira kuda će se i na koji način te rute formirati. U kabalinoj mreži Hrvatska ima tu ulogu da organizuje trgovinu belim robljem, kao i da selektuje deo roblja koje je potrebno za samu mrežu kabalista. Ono što daje Hrvatskoj poseban status u kabalinoj mreži Evrope jeste to što je Hrvatska magijski centar Kabale u Evropi, odnosno u Hrvatskoj se poslednjih deset godina vrše najbitniji magijski rituali kabalista u Evropi.
Hrvatska je tu ulogu preuzela od Vatikana, prvenstveno iz razloga što je na sam Vatikan usmerena puna pažnja.
Tako da je samim preuzimanjem ove bitne uloge Hrvatska vrlo brzo napredovala kroz NATO koji u suštini ispunjavao svoju ulogu štiteći kabaliste i njihovu mrežu dok su bili na vrhuncu moći.

Evropa je vrlo važna što se tiče podizanja optužnica, početka javnih istraga i suđenja s obzirom da su mnogi visoko rangirani kabalisti iz SAD-a bili umešani u poslove oko trgovine drogom, oružjem i belim robljem.
Centralni sud u Evropi će tesno koordinirati sa Centralnim sudom u Vašingtonu, SAD.

Što se tiče Azije, dešavanja u Hong Kongu su vrlo važna jer Kina po prvi put uspostavlja kontrolu nad tim gradom koji je do sad bio pod patronatom Londona, i ujedno distributivni centar za trgovinu drogom i belim robljem. Preko Hong Konga su išle dve trgovačke rute, jedna za Japan i Južnu Koreju, a druga do Kine i pograničnih delova između Rusije i Kine gde su delovali Čečeni koji su dopremali heroin sa Kosova kako bi se zadovoljio deo azijskog tržišta.
Kina aktivno sarađuje sa Alijansom i pomaže u pribavljanju materijalnih dokaza što se tiče Evrope i Balkana. Kina uspostavljanjem kontrole nad gradom Hong Kong prekida dalju distribuciju droge i na taj način Hong Kong prestaje da bude jedan od svetskih distributivnih centara za trgovinu drogom.

DEŠAVANJA NA MATIČNOM BRODU TANTOS

Kako smo pisali u prethodnoj objavi (više o tome u priloženom linku), matični brod Tantos je vanredno ušao u naš solarni sistem nakon napada od strane Arhonta.

vanredni ulaz matičnog broda Tantos u solarni sistem

Brod Tantos je usidren kod svemirske luke u blizini planete Mars kako bi započeo u bezbednim uslovima obnovu i regeneraciju svog oštećenog dela.
Kako je matični brod Tantos koji je ujedno i brod Veća zadužen za galaksiju Mlečni put, oštećen na više nivoa (fizički, eterični, i drugi energetski slojevi), svaka planeta u solarnom sistemu je dala nešto što je potrebno za brod Tantos, a karakteristično za tu planetu sa ciljem da se brod brže obnovi.
Planeta Zemlja takođe učestvuje u obnovi matičnog broda Tantos tako što usmerava energiju eteričnih kristala kroz fizičke kristale koji se nalaze u njenom središtu, a vrlo su bitni iz razloga što je jedan od najvažnih nivoa broda koji čine njegovu samu strukturu jesu eterični nivoi odnosno slojevi broda.
Nijedna planeta u našem solarnom sistemu nema takvu raznolikost u kristalima kao što ima planeta Zemlja.

Naš solarni sistem je mlad sistem koji je vrlo živ, dinamičan i aktivan te svaka planeta (mora se napomenuti da svaka planeta uključujući i Sunce ima svoju ličnu Svest) želi da učestvuje koliko joj kapaciteti dozvoljavaju u obnovi i regeneraciji matičnog broda.

Naše Sunce je takođe doprinelo tako što je kreirala snažnu solarnu baklju koja je umnogome ubrzala regeneraciju oštećenog dela broda. U trenutku kad je Sunce poslalo solarnu baklju, matični brod Tantos je bio između Sunca i planete Merkur (prve planete u solarnom sistemu posle Sunca), te je na taj način matični brod u potpunosti akumulirao svu energiju iz solarne baklje i usmerio u oštećeni deo broda.
U drugom slučaju takva snažna solarna baklja bi dovela do poremećaja rada nekog matičnog broda koji nije oštećen.
Brod Tantos je iskoristio priliku i prihvatio pomoć naše zvezde.

Kako su civilizacija Daharari već neko vreme na planeti Zemlji i prilagodili se novim uslovima života, oni sad žive na planeti Zemlji te se smatraju Zemljanima s obzirom da pre dolaska na planetu Zemlju oni nisu imali svoju planetu (tačnije, njihova planeta se gasila).
Oni su takođe ponudili pomoć matičnom brodu Tantos sad u svojstvu Zemljana tako što je matičnom brodu bilo potrebno da se ugradi napredni element vode, a takav izuzetno napredan element vode ima samo planeta Zemlja, stoga su Daharari pomogli u smislu dopremanja bitnog elementa odnosno vodu koju su značajno izmenili odnosno obogatili te su takvu obogaćenu vodu dopremili biosferom na matični brod kako bi se integrisala u oštećeni deo matičnog broda Tantos.

Ovim su iz druge perspektive i Zemljani direktno učestvovali u obnovi i regeneraciji matičnog broda.
Kako sad civilizacija Daharari ima svoju planetu (Zemlja) tako se stekao uslov da oni kao civilizacija mogu podneti i zvaničan zahtev za prijem u organizaciju civlizacija Galaktička Federacija.

Za sve vreme dok traje obnova i oporavak matičnog broda koji je teško oštećen, celokupno Veliko i Malo veće Galaktičke Federacije premestilo se na matični brod Vajabi kako bi nastavili sa radom i aktivnostima u galaksiji.
Na matičnom brodu Tantos ostali su Arkturijanci koji sad rade na isceljivanju i obnovi oštećenog dela broda.
Brod Tantos je sad osposobljen za 70%, obnova preostalog oštećenog dela broda 30% je trenutno u toku i ta obnova fizičkog dela trajaće najduže s obzirom da je za materijalizaciju potrebno vreme.