KUNDALINI REIKI

KUNDALINI REIKI

Kundalini Reiki je jedan od najjednostavnijih i najpopularnijih Reiki stilova u svetu, sistematizavan zahvaljujući učitelju Reikija i meditacije Ole Gabrielsenu.

Kundalini Reiki je dugi niz godina zastupljen u mnogim zemljama sveta.
Neprestano se razvja i transformiše, prilagođava se energetskim uslovima planete, svakoj etapi njenog razvoja, vremenu koje pratimo i koje prati nas.
To je esencija svakog Reiki stila, čija vrednost počiva na tome da pripada kako čovečanstvu tako i svakom pojedincu.

Kundalini Reiki je jedinstvena i sistematizovana tehnika aktivacije Kundalini – životne vitalne individualne energije čoveka.

Energetski sistem ljudskog bića je nalik lancu, kojim cirkuliše životna vitalna energija koja nosi naziv Kundalini i koja miruje u oblasti karlice odnosno Korenske čakre. Tokom aktivacije Kundalini se podiže kroz energetski kanal raspoređen uzduž kičmenog stuba, od trtične kosti sve do temena, protičući kroz svaki energetski centar (svaku čakru) – aktivirajući ih.

Kundalini se smatra osnovnom energijom čoveka, jer ona svojim buđenjem doseže i povezuje se sa Pranom odnosno kosmičkom energijom kroz Krunsku čakru na temenu glave i na taj način integrišu se zemaljska i beskrajnim i Univerzalna energija.

Naime, Kundalini omogućava stalnu vezu između energetskog tela i energetskog kanala ljudskog bića i Prane-kosmičke energije bez da se radi Reiki autotretman.
Kundalini je naša osnovna psihobiološka sila, koja je uvek prisutna u ljudskom biću i njen pun potencijal je ogroman.
Specifičnost sile Kundalini sastoji se u tome, da u procesu rasta tj. podižući se uzduž kičmenog stuba ona se intenzivo puni ličnim kvalitetima osobe odnosno sinhronizuje se sa individualnom svešću čoveka te na taj način poprima svoju ličnu Svest koja je u potpunoj sinhronizaciji sa svešću čoveka.

Kod svake osobe Kundalini svoj rast počinje od Korenske čakre, a dosežući sedmu Krunsku čakru i izlivajući se iz nje, Kundalini postaje snažna individualna energija, koja nosi pečat ličnh izraženih kvaliteta i talenata.
Kundalini je otkrivanje različitih ličnih sposobnosti koje prevazilaze sposobnosti drugih ljudi.
Kudalini je energija koja aktivira ceo sistem čakri i svaku pojedinačno, oživljava i probuđuje ljudsku svest i telo.

Ona je naša osnovna unutrašnja snaga, glavna evoluciona sila. Upoređujući Kundalini s potokom vode, možemo reći da kod većine ljudi ona funkcioniše kao slaba i mala baštenska prskalica, iako puna snaga Kundalini je nalik Nijagarinom vodopadu.

Proces buđenja Kundalini energije pomoću Reikija, odlikuje potpuna, proverena bezbednost koja određuje snage i aktivnost te sile, ograničava je i usklađuje s mogućnostima i maksimalnim potrebama osobe u datom trenutku i periodu.

S povećanjem Kundalini mnogo toga se menja u nama i oko nas. Mi sebe doživljavamo znatno snažnijima i življima, a sva osećanja i osećaji dolaze do izražaja: hrana postaje ukusnija, intenzivnije osećamo i najtanje mirise, osećamo dublje i prijatnije dodir, boje postaju življe a muzika dobija poseban prostor i obim, i još mnog toga.

Svet postaje za nas mnogo živopisniji a mi snažnije i jasnije osećamo svoje prisustvo u njemu.
Rast Kundalini, takođe, izaziva vidno povećanje kapaciteta opšte energije u organizmu, vidno i brzo jača imuni sistem, pospešuje regeneraciju fizičkog tela čoveka, te mi ne osećamo fizički i mentalni umor kao do tada, nivo intelekta raste, kao i generalno sposobnosti mozga.

Kundalini Reiki je po svemu najjednostavnija forma za samorazvoj i unapređenje psihofizičkog stanja.

Kundalini Reiki sistem može da ima više nivoa, jer svaki od njih podrazumeva novi korak u podizanju psihobiološke energije na potpuno novi, viši nivo.

INDIVIDUALNA INICIJACIJA

Individualna inicijacija podrazumeva:

* Razmena iskustava.
* Prolazak teorijskog dela kroz Priručnik sa Učiteljom.
* Meditacija.
* Ceremonija inicijacije.

Trajanje individualne inicijacije: 

Od 3-4 sata

INICIJACIJA NA DALJINU: 

Za učenike koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju, tim Učitelja koji realizuje inicijaciju na daljinu ima mogućnost da istu inicijaciju kanališe na daljinu. Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i učenika. Takođe, učenik ima obavezu detaljno pratiti sve instrukcije koje dobija od tima Učitelja.

USLOV:

Učesnici inicijacije ne mogu biti oni koji imaju: 
• ugrađen pejsmejker
• prisustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera, svi tipovi šizofrenije.

Mere opreza:

• insulinska terapija
• trudnoća
• Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Po završetku individualne inicijacije, učenik dobija Priručnik i Sertifikat o završenoj obuci i inicijaciji u Kundalini Reiki.

Za sve dodatne informacije KONTAKTIRAJTE NAS

PRIJAVI SE