KUNDALINI REIKI

KUNDALINI REIKI

Kundalini Reiki je jedan od najjednostavnijih i najpopularnijih Reiki stilova u svetu, sistematizavan zahvaljujući učitelju Reikija i meditacije Ole Gabrielsenu.

Kundalini Reiki je dugi niz godina zastupljen u mnogim zemljama sveta.
Neprestano se razvja i transformiše, prilagođava se energetskim uslovima planete, svakoj etapi njenog razvoja, vremenu koje pratimo i koje prati nas.
To je esencija svakog Reiki stila, čija vrednost počiva na tome da pripada kako čovečanstvu tako i svakom pojedincu.

Kundalini Reiki je jedinstvena i sistematizovana tehnika aktivacije Kundalini – životne vitalne individualne energije čoveka.

Energetski sistem ljudskog bića je nalik lancu, kojim cirkuliše životna vitalna energija koja nosi naziv Kundalini i koja miruje u oblasti karlice odnosno Korenske čakre. Tokom aktivacije Kundalini se podiže kroz energetski kanal raspoređen uzduž kičmenog stuba, od trtične kosti sve do temena, protičući kroz svaki energetski centar (svaku čakru) – aktivirajući ih.

Kundalini se smatra osnovnom energijom čoveka, jer ona svojim buđenjem doseže i povezuje se sa Pranom odnosno kosmičkom energijom kroz Krunsku čakru na temenu glave i na taj način integrišu se zemaljska i beskrajnim i Univerzalna energija.

Naime, Kundalini omogućava stalnu vezu između energetskog tela i energetskog kanala ljudskog bića i Prane-kosmičke energije bez da se radi Reiki autotretman.
Kundalini je naša osnovna psihobiološka sila, koja je uvek prisutna u ljudskom biću i njen pun potencijal je ogroman.
Specifičnost sile Kundalini sastoji se u tome, da u procesu rasta tj. podižući se uzduž kičmenog stuba ona se intenzivo puni ličnim kvalitetima osobe odnosno sinhronizuje se sa individualnom svešću čoveka te na taj način poprima svoju ličnu Svest koja je u potpunoj sinhronizaciji sa svešću čoveka.

Kod svake osobe Kundalini svoj rast počinje od Korenske čakre, a dosežući sedmu Krunsku čakru i izlivajući se iz nje, Kundalini postaje snažna individualna energija, koja nosi pečat ličnh izraženih kvaliteta i talenata.
Kundalini je otkrivanje različitih ličnih sposobnosti koje prevazilaze sposobnosti drugih ljudi.
Kudalini je energija koja aktivira ceo sistem čakri i svaku pojedinačno, oživljava i probuđuje ljudsku svest i telo.

Ona je naša osnovna unutrašnja snaga, glavna evoluciona sila. Upoređujući Kundalini s potokom vode, možemo reći da kod većine ljudi ona funkcioniše kao slaba i mala baštenska prskalica, iako puna snaga Kundalini je nalik Nijagarinom vodopadu.

Proces buđenja Kundalini energije pomoću Reikija, odlikuje potpuna, proverena bezbednost koja određuje snage i aktivnost te sile, ograničava je i usklađuje s mogućnostima i maksimalnim potrebama osobe u datom trenutku i periodu.

S povećanjem Kundalini mnogo toga se menja u nama i oko nas. Mi sebe doživljavamo znatno snažnijima i življima, a sva osećanja i osećaji dolaze do izražaja: hrana postaje ukusnija, intenzivnije osećamo i najtanje mirise, osećamo dublje i prijatnije dodir, boje postaju življe a muzika dobija poseban prostor i obim, i još mnog toga.

Svet postaje za nas mnogo živopisniji a mi snažnije i jasnije osećamo svoje prisustvo u njemu.
Rast Kundalini, takođe, izaziva vidno povećanje kapaciteta opšte energije u organizmu, vidno i brzo jača imuni sistem, pospešuje regeneraciju fizičkog tela čoveka, te mi ne osećamo fizički i mentalni umor kao do tada, nivo intelekta raste, kao i generalno sposobnosti mozga.

Kundalini Reiki je po svemu najjednostavnija forma za samorazvoj i unapređenje psihofizičkog stanja.

Kundalini Reiki sistem može da ima više nivoa, jer svaki od njih podrazumeva novi korak u podizanju psihobiološke energije na potpuno novi, viši nivo.

INFORMACIJE O EDUKACIJI

INDIVIDUALNA INICIJACIJA

Individualna inicijacija podrazumeva:

  • Razmenu iskustava.
  • Prolazak teorijskog dela kroz Priručnik sa Učiteljom.
  • Meditaciju.
  • Ceremoniju inicijacije.

Trajanje individualne edukacije i inicijacije:

Od 3 do 4 sata

Mesto održavanja edukacije i inicijacije:

Akademija Alijansa, ul. Lava Tolstoja br. 6, Pančevo

INDIVIDUALNA INICIJACIJA NA DALJINU: 

Za Vas koji niste u mogućnosti da lično prisustvuje, tim Učitelja koji realizuje inicijaciju ima mogućnost da istu inicijaciju sprovede na daljinu. Sama inicijacija na daljinu je nešto drugačija samim tim što zahteva aktivniju individualnu komunikaciju između Učitelja i Vas kao učenika.

Takođe, imate obavezu da detaljno pratite sve instrukcije koje dobijate od tima Učitelja.

Po prijavi za individualnu inicijaciju na daljinu dobijate  na email skripte odnosno priručnike u PDF formatu koje je potrebno pročitati radi što bolje pripreme za obuku i inicijaciju.

Nakon što pročitate priručnike i pripremite se, zakazuje se individualna obuka i inicijacija preko ZOOM platforme.

ZOOM predavanje predviđa prolazak kroz Priručnik Kundalini Reiki i inicijaciju.

ZOOM predavanje traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od samog toka predavanja.

Naravno najefektnije bi bilo da se edukacija i inicijacije realizuju lično u našim poslovnim prostorijama, ali ukoliko niste u mogućnosti, individualna Kundalini Reiki edukacija sprovešće se preko ZOOM platforme.

SERTIFIKAT:

Po završetku individualne edukacije, dobijate Priručnik i sertifikat o završenoj obuci i inicijaciji u Kundalini Reiki

KOTIZACIJA: 

Kotizacija individualne edukacije Kundalini Reiki iznosi 150 eura u dinarskoj protivvrednosti.

USLOV: 

Učesnik individualne edukacije ne može biti onaj koji ima:
• ugrađen pejsmejker
• prisustvo psihotičnih epizoda, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera, svi tipovi šizofrenije.

Mere opreza:

• insulinska terapija
• trudnoća
• Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Reiki Master Učitelj
Goran Krstić

PRIJAVI SE