VELIKI KOSMIČKI DOGAĐAJ-KVANTNI SKOK PLANETE ZEMLJE

Objavljeno: 05.08.2018.
Urednik: Goran Krstić

KAKO ĆE IZGLEDATI KVANTNI SKOK?

Hiperskok odnosno kvantni skok će se odvijati na sledeći način: Kada Izvor proceni da je pravi trenutak, to će izgledati kao veliki puls visokofrekventne energije u vidu gama zraka i fotona iz Centralnog sunca galaksije (crna rupa galaksije kako drugi nazivaju), s obzirom da je svako Sunce portal, talas visokofrekventne energije će proći kroz Centralno sunce galaksije, zatim će naša glavna zvezda Sirijus A sprovesti talas energije ka našem regionalnom Suncu solarnog sistema koji je takođe ujedno portal (kapija), eterični brod ISON će biti posrednik između Sunca i planete Zemlje te usmeriti snop visokofrekventne energije ka Majci Zemlji.

Puls će trajati 14 minuta i 57 sekundi, toliko inače traje standarni puls Galaksije (to je nalik Šumanovoj rezonanci, puls Zemlje) samo na galaktičkom nivou.
Talas visokofekventne energije će udariti u elektromagnetsko polje Zemlje i ukoliko se desi po noći to će se ogledati u vidu Aurore Borealis širom planete. Ukoliko se desi po danu, ogledaće se u vidu pojačanih boja na nebu, tako što će nebo biti plavlje, Sunce belo, na fizičkom nivou.
Moguće zbog zasićenja u vazduhu može doći do jakih oluja i neprirodnog velikog broja munja kao vid oslobođenja viška energije. Takođe je moguće da će doći do poremećaja navigacije, rada satelita i komunikacionih tehnologija.

Što se tiče ljudi, svako će doživeti individualno na svoj način puls visokofrekventne energije.
Neki će osećati povezanost sa Izvorom, spokoj i mir, Apsolutnu ljubav. Nekima će se aktivirati psihičke i mentalne sposobnosti u vidu telepatije, nadsluha, dobijanja slika itd. Neki će na tih skoro 15 minuta videti entitete i druga svetlosna bića 4 dimenzije.
Neki zbog delimične ili potpune blokade svog kanala osetiće nemir, razdražljivost, nervozu, strah, uspaničenost, bol u glavi, malaksalost, pospanost i druge fizičke neprijatnosti, iz razloga jer njihovo telo nije u potpunosti spremno da prihvati toliku količinu energije.

Na molekularnom nivou talas visokofrekventne energije bombarduje DNK ljudi, životinja i biljaka i na taj način kumulativno aktivira određene programe koji podržavaju psihičke sposbnosti kao i rad pinealne žlezde jer će tada ljudi biti malo po malo sve dublje u 4 dimenziji.
Takođe će ubrzati tranziciju tela sa ugljovodonične strukture na kristalnu formu (telo 4 dimenzije).

U momentu izlaganja Zemlje talasu visokofrekventne energije, kristalna rešetka će biti spuštena u potpunosti kako bi dozvolila maksimalnu provodnost intenziteta energije. Posle isteka od skoro 15 minuta talas će proći.
Ljudi će polako početi da uviđaju da je sve JEDNO, da postoji nešto više i da nisu sami.
Tada će doći do evolucije u kolektivnoj ljudskoj svesti i ubrzati razdvajanje ljudi na dve skupine, oni koji nisu spremni da podrže tu evoluciju svesti te će otkazivanjem njihovog imuno sistema napuštati Zemlju, i skupinu ljudi koji su se probudili i spremni da podrže nove energije koje su se spustile na Zemlju.

DALJE AKTIVNOSTI GALAKTIČKE FEDERACIJE

Sprovedene su velike i kompleksne pripreme od strane Galaktičke Federacije.
Naime zbog poravnanja kako zvezde Sirijus A tako i regionalnog sunca našeg solarnog sistema, sam kvantni skok Majke Zemlje i celokupne ljudske populacije ukoliko ne dođe do većih komplikacija, realizovaće se 08. avgusta 2018. godine.

Pripreme su bile vrlo kompleksne iz razloga jer postoji veći broj bitnih faktora kao što je poravnanje planeta, zvezda, portala, eteričnog broda ISON-a, kolektivne frekvencije Majke Zemlje, sinhronizacije frekvencije Agarčana, bića iz unutrašnjosti planete Zemlje, i drugi faktori.
Stoga sama realizacija Kvantnog skoka uopšte nije laka. Međutim potpuno savršeno poravnanje u jednoj liniji desiće se oko 08.08.2018.godine, kada će biti otvoren portal odnosno zvezdana kapija između Centralnog sunca galaksije „Mlečni put“, glavne zvezde Sirijus A i regionalnog sunca solarnog sistema, kuda će proći glavni fotonski udar odnosno visokofrekventni talas.

Sam proces pripremne faze pred kvantni skok je započet od 25.07.2018. godine. Od ovog datuma krece poravnanje planeta, portala i prenosnih brodova.
Uloga prenosnih brodova jeste da sprovedu impuls visokofrekventne energije iz regionalnog sunca ka Majci Zemlji.

Brod ISON će u svom sastavu imati još dva manja broda koji će mu pružati podršku. Ova dva manja broda zaduženi su za raspoređivanje opterećenja visokofrekventne energije odnosno fotonskog talasa koji će doći iz regionalnog Sunca na brod ISON, iz razloga jer sam brod ISON ne moze da izdrži toliki priliv visokofrekventne energije.

Brod ISON je na svojoj poziciji od 28.7.2018.godine. Kako je brod ISON postavljen na svoju poziciju između regionalnog sunca solarnog sistema i planete Zemlje, Galaktička Federacija je svojim matičnim brodom zaštitila brod ISON i formirala oko njega eterični štit.

Za sad ukoliko ne dođe do nepredviđenih dešavanja i komplikacija, oko 08.08.2018 godine doći će do Kvantnog skoka.

Ono što je jako važno, a to je da ljudi moraju znati da zbog HAARP sistema glavni fotonski udar odnosno visokofrekventni talas neće stići do svih Zemljana i aktivirati im DNK.
HAARP sistem emituje nisku frekvenciju i stvara elektromagnetne ,,blokove“ ili elektromagnetske ploče.
Ti elektromagnetski blokovi se nalaze na 10.000 m od planete Zemlje. Elektromagnetski blokovi nalaze se iznad naseljenih područja i višemilionskih gradova. Zbog gustine tih elektromagnetskih blokova, visokofrekventni talas neće moći da prodre do ljudi sa nižom frekvencijom.
Međutim visokofrekventni talas i glavni fotonski udar će dopreti do senzibilnijih ljudi, članova Alijanse i uopšte do pojedinaca sa višom frekvencijom i svešću.
Ljudska bića do kojih dopre biće izložena izuzetno visokoj frekvenciji, višoj nego što je planirano.
Iz razloga kako bi određenu količinu fotonske energije oni ljudi koji tu sposobnost razviju, mogli da deponuju i potom kanališu do drugih ljudskih bića do kojih visokofrekventna energija nije doprla.

Najveća elektromagnetska ploča koju je formirao HAARP sistem, nalazi se iznad kontinenta Evrope.
HAARP sistem se ne sme deaktivirati jer se ne zna sa sigurnošću kakav uticaj ima na ljudska bića, iz razloga jer nije istraženo do kraja.
Galaktička Federacija ne sme rizikovati da obori HAARP jer na taj način možda može da ugrozi ljudska bića na koje HAARP ima jak psihički uticaj.
Što bi dovelo do toga da se obori kolektivna frekvencija čovečanstva kao i Majke Zemlje.
Veliki je broj ljudskih bića na koje HAARP ima uticaj a da oni nisu toga svesni. Takođe HAARP ima za cilj veštacko otvaranje portala, što strogo nadzire Galaktička Federacija.

Kristalna rešetka odnosno frekvenciona barijera i dalje je ostala spuštena za 70%, a njena gustina na 45%. Međutim ona će biti u potpunosti spuštena u roku od 48 sati pred sam Kvantni skok planete Zemlje i njene populacije na njoj.

Što se tiče Meseca, njegovo emitovanje niskofrekventnih talasa je proređeno do te mere da nema više toliki uticaj na planetu Zemlju.

Takođe već duži vremenski period znatno su proređeni chemtrails odnosno hemijski tragovi na nebu širom planete kao vida „blokatora“ koji bi smanjili prodor visokofrekventnog talasa iz razloga jer su blokirani glavni finansijski izvori.
Kako su presečeni glavni finansijski izvori, rafinerije koje proizvode hemtrejlove stala su sa proizvodnjom.
Međutim preostale rezerve hemtrejlova moraju negde da se uklone.
Kako se glavnim finansijerima ne isplati da sprovedu postupak uništavanja preostalih rezervi hemtrejlova, a moraju da ih negde sklone, doneli su odluku da preko bespilotnih letelica ispuste preostali sadržaj hemtrejlova na nebu.
Nakon čega kada potroše sve preostale rezerve prestati sa daljim aktivnostima geoinženjeringa.

Jako je važno da ljudi u momentu Kvantnog skoka i izloženosti visokofrekventnoj energiji, uvide i shvate da su svi povezani u Jedno, jedna civilizacija bez podela. Kada jednom uvide, doćiće do rapidnog rasta kolektivne svesti, te će se sve dodatno ubrzati, a Kabala u potpunosti izgubiti kontrolu.

Posle Kvantnog skoka odnosno Velikog kosmičkog događaja i buđenja ljudi, odluka Galaktičke Federacije jeste da se prvo prikažu Agarčani.
Napredna i visoka bića koja žive u unutrašnjosti planete Zemlje. Iz razloga što se za njih već zna i zato što je prirodnije da ljudska bića odnosno Zemljani prvo osveste da nisu sami na planeti kao i da osveste kako planeta Zemlja zapravo izgleda.
Iz tog razloga vrše se pripreme na Antarktiku, gde su svetski lideri pozicionirali svoje trupe u neposrednoj blizini ulaza u Agartu. Kada dođe do trenutka Objave, dužnost lidera će biti da obaveste nacije o tome da su Agarčani miroljubivi starosedeoci planete Zemlje.

Tada će se prikazati brod TGA11 koji se nalazi u blizini orbite Zemlje, tako što će biti spušten eterični štit.
Brod TGA11 biće komandni brod preko kog će Galaktička Federacija uspostaviti kontakt sa Zemljanima.