MRAČNA KABALA NA BALKANU

Objavljeno: 30.05.2021.
Urednik: Goran Krstić

POČETAK INTERESOVANJA MRAČNE KABALE ZA BALKAN

Potrebno je da se jasno definiše razlika između Kabale u Judaizmu i Mračne Kabale kao organizacije odnosno skupine pojedinaca o kojoj se govori. Ovakvo kratko pojašnjenje je potrebno iz razloga kako bi se pojasnilo onima koji nisu upoznati sa Mračnom Kabalom, a znaju za Jevrejsku Kabalu.

Prvobitan naziv „Kabala“ jeste reč koja potiče iz hebrejskog jezika i ona znači „predanje“, „tradicija“, „primiti“ ili „prihvatiti“ i odnosi se na filozofsko učenje i mističnu struju u Judaizmu koja izučava odnos između Boga i stvorenog sveta. Kroz svoje filozofsko i ezoterično učenje tumači nastanak Kreacije i našeg Univerzuma. Kabalu karakteriše okrenutost ka unutrašnjem – pronalasku svetog božanskog u unutrašnjim dubinama svih stvari. Prožeta je i magijskom praksom.

Mračna Kabala je dobila ime po uzoru na Kabalu u Judaizmu iz razloga jer pripadnici Mračne Kabale koriste razne mračne i niskofrekventne magijske obrede i rituale u lične svrhe. Mračna Kabala je duboko ezoterističko društvo koje se intenzivno bavi mračnom magijom kako bi preko svojih visoko rangiranih sveštenica/sveštenika uticalo na kolektivno polje Svesti planete i čovečanstva.

Kako Mračna Kabala utiče na kolektivno polje planete tako se stvaraju nepovoljne okolnosti po čovečanstvo u smislu sukoba, agresije, ratova, i drugih niskofrekventnih dešavanja, a sve u cilju ostvarivanja njene Agende.

Mračna Kabala je velika organizacija i skupina uticajnih i moćnih pojedinaca koji u skladu sa Agendom sprovode svoje interese. Kabala se mora posmatrati kao jedna velika hobotnica sa pipcima. Ona ne funkcioniše bez svojih pipaka koji se definišu kao interesne sfere odnosno grane kao što su industrija oružja, farmaceutska industrija, industrija za proizvodnju, preradu i distribuciju droge, industrija belog roblja odnosno trgovina ljudi itd. Samu glavu ove hobotnice čine visoko rangirane, moćne i uticajne porodice kao što su kraljevska porodica Vindzor, Rotšild, Rokfeler, Morgan, Hazburška porodica itd.

SVRHA OSNIVANJA EX JUGOSLAVIJE I NJENO URUŠAVANJE

Da bi Mračna Kabala mogla da organizuje takvu mašineriju sastavljenu od pomenutih industrija bilo je potrebno da svaku pojedinačnu industriju rasporedi i uspostaviti joj infrastrukturu kako bi se Kabalina Agenda razvijala i bila uspešna.

Balkan odnosno bivša Jugoslavija je imala veoma dobar geostrateški položaj za trgovinu, te je bila jedna od projekata Mračne Kabale kako bi se u njoj razvili industrijski centri koji bi snabdevali Evropu. Da bi projekat bio uspešan, potrebno je da se pojavi idejni tvorac odnosno osnivač takvog projekta.

Od uspostavljanja komunizma 50-tih godina prošlog veka, Josip Broz Tito (Ambroz Broz) koji je bio Sion radio je za Britansku Krunu i sprovodio sve naloge Krune odnosno kraljice Elizabete II Vindzor. Projekat Jugoslavija je osmislio London i plan projekta je predviđao datum početka stvaranja velike Jugoslavije i datum njenog urušavanja.

Balkansko područje je za Kabalu bilo trusno područje koje je bilo pogodno za izazivanje incidenata, nemira ili ratova sa ciljem da se skrene pažnja svetske javnosti sa njene Agende.

Nije se samo bivša Jugoslavija smatrala potencijalnim žarištem sukoba, Kabala je takođe obuhvatila i Albaniju, Bugarsku, deo Rumunije i Mađarske.

Pored toga, bivša Jugoslavija je imala ulogu tampon zone između Sovjetskog Saveza i Zapada i bilo je potrebno da bude stabilna jer je ujedno bila i pilot projekat za buduću Evropsku Uniju koja je formirana po modelu bivše Jugoslavije.

Suštinski cilj Mračne Kabale je bio da se razvodnji nasleđeni genotip drevnih Anta odnosno Slovena. Naime, Srbi kao narod u svom DNK zapisu ima najveći udeo u nasleđenom genotipu drevnih Slovena. Ono što moramo da naglasimo, a to je da ovo nema veze sa nacionalizmom i verskim ubeđenjima, naziv Srbi je samo drugo ime za drevne Slovene odnosno Ante koji su boravili u ovom području  kroz istoriju od pada Atlantide. Podeljeni narodi Balkanskog područja jesu jedan narod ako se gleda nasleđeni genotip i DNK zapis.

Suština je bila da se ponovo sjedini narod kako bi se izgubio jedinstveni individualizam i identitet jedne kulture. Kad se gubi identitet lakše se manipuliše i usmerava u pravcu koji odgovara Kabali.

Jak identitet i Svest naroda može biti vrlo ugrožavajući za Kabalu s obzirom da ljudsko društvo u ovom području brzo sazreva, evoluira i dostiže visok nivo Svesti, a to nije u interesu Mračne Kabale.

Pored toga, Mračnoj Kabali je poznata činjenica da su se pripadnici drevnih Anta nakon pada Atlantide ukrštavali sa pripadnicima Tau Ceti civilizacije, te u svom genotipu imaju Tau Cetinjsko nasleđe i samim tim ogroman potencijal za ubrzanu evoluciju Svesti. Zahvaljujući Tau Cetinjanskim DNK zapisima ovaj narod karakteriše snaga, upornost, borba i visok nivo regeneracije odnosno samoobnove što nije bilo uopšte u interesu Mračne Kabale.

Iz svih tih navedenih razloga Kabala je zato htela da oslabi identitet naroda i razvodnji njihov genotip i DNK zapise. Zato je narod ovog područja kroz svoju istoriju puno stradao i bio sistemski uništavan. Međutim, uprkos svemu tome, Kabala nije uspela.

USPOSTAVLJANJE KABALINE INFRASTRUKTURE TOKOM 90-TIH GODINA

Region Balkana je Kabali bio izuzetno značajan iz razloga jer je ceo region bio jedan zatvoreni sistem i ona je od njega napravila fabriku novca koja je do sad vršila proizvodnju, preradu i distribuciju resursa, takoreći region se smatra izvorom sirovina kao što su ruda, minerali, voda, hrana, nafta, gas, droga itd.

Kako bi Kabala sprovela projekat izgradnje infrastrukture ona je 1988.godine započela pripreme za uspostavljanje infrastrukture na Balkanu. Ona nije mogla ranije da krene sa pripremama jer je do 1988.god., Komunizam u Jugoslaviji i dalje bio snažan i bojala se da će Jugoslovenska vojska reagovati ukoliko sazna namere Kabale, izvršiti vojni puč, zameniti federalne Vlade koje je Kabala uspostavila. Zato Kabala nije ranije reagovala nego je tempirala svoje planove u skladu sa prilikama u regionu.

1998 i 1999.godine Kabala je zvanično započela uspostavljanje svoje infrastrukture tako što je pravila sebi ulaze u državu kroz investicije, stoga nije slučajno zašto je NATO bombardovao određene ciljeve kao što je fabrika aviona UTVA u Pančevu jer su Klintonovi koji su bili članovi Kabale imali svoju firmu koja se bavila proizvodnjom motora za avione. A avioni su bili potrebni za distribuciju droge koju su proizvodile rafinerije na Kosovu.

Pored toga, kako bi Kabala olakšala sebi ulaz u državu i uspostavila vazdušnu liniju za dovođenje potrebne infrastrukture za proizvodnju droge, NATO je namenski gađao sve radarske sisteme na Kosovu. Kabala je činila sve da sistemski neutrališe moguću konkurenciju poput fabrike aviona UTVA i nesmetano uspostavi svoju infrastrukturu.

DRŽAVE BALKANA I NJIHOVA PODELA U KABALINOJ AGENDI

Kabala kao organizacija je u skladu sa svojim planovima odredila ulogu za svaku državu regiona, Makedonija je bila centar za uzgajanje marihuane, maka i druge vrste droge koju je dostavljala Kosovu. Kosovo je bilo centar za proizvodnju droge i drugih derivata, zato su izgrađene četiri rafinerije na Kosovu. Crna Gora i Albanija su imale ulogu organizacije distribucije i transporta droge preko svojih morskih luka dalje u Zapadnu Evropu. Bosna i Hercegovina je imala ulogu centra za obučavanje terorista i programiranje pojedinaca, Hrvatska je imala značaj i ulogu u distribuciji droge, organizovanog pranja novca za Kabalu, a posebno kao centra za koordinaciju obaveštajnih poslova još u bivšoj Jugoslaviji, Hrvatska kao centar za obaveštajne poslove je bio oslonjen na Vatikansku obaveštajnu službu.

Srbija je bila predviđena da ima ulogu nezvaničnog sedišta Kabale za Evropu. Naime, i Kabala kao organizacija takođe nije imala celovitost, postojale su frakcije koje su imale oprečne interese. Mračna Kabala je gledala na Srbiju kao neutralnog mesta za sastanke i pregovore između njenih različitih frakcija, a predmet pregovora je bila podela poslova i zona interesa za frakcije, a poslovi i zone interesa su se odnosile na Evropski kontinent.

KABALA I NJENE AKTIVNOSTI U HRVATSKOJ

Hrvatska ima istoriju obaveštajnog centra i ona u skladu sa iskustvima vrlo dobro koordinira takvim aktivnostima. Kao što je već rečeno, Hrvatska je oduvek bila jedna od uporišta za Vatikansku obaveštajnu službu. Ono što mora da se naglasi, a to je da je Vatikan država na čijem čelu se nalazi Papa kao predsednik države, zatim se on smatra i verskim poglavarom.

Vatikan je kroz svoju obaveštajnu službu uspostavio mrežu u Hrvatskoj kako bi preko te zemlje uticao na političke, ekonomske i druge prilike u regionu. Preciznije rečeno, Vatikan je uticao na političke lidere i druge pojedince koji bi donosili odluke u skladu sa interesima Vatikana.

Pored toga što Hrvatska za Kabalu ima ulogu obaveštajnog centra u regionu, ona je imala takođe ulogu prebacivanja velike količine novca ili kupovine vojne tehnike kako bi obezbeđivala novac koji bi se slio u crni fond Vatikana.

U ovom trenutku Vatikan se velikom brzinom urušava finansijski s obzirom da je stopirana trgovina belim robljem, oružja i droge i njegove riznice zaplenjene i prebačene u GESARA fond.

Pored toga, Vatikan se takođe urušava i strukturalno s obzirom da su mnogi procesuirani, kompromitovani i već podignute optužnice protiv njih. Kako se Vatikan nalazi u teškom položaju, doneta je odluka da se pripadnici Vatikanske obaveštajnje službe pregrupišu i povuku  u Hrvatsku koja im je oduvek bila nakon Vatikana jedna od uporišta.

U ovom trenutku pripadnici Vatikanske obaveštajne službe deluju u Hrvatskoj tako što iz nje koordiniraju aktivnostima u Ukrajini.

Ukrajina je takođe jedna od uporišta Kabale i Vatikana, kako je Kabala u povlačenju agenti Vatikanske obaveštajne službe u Ukrajini su primili nalog iz Hrvatske da iniciraju nemire i konflikte kako bi izazvali rat između Ukrajine i Rusije. Stoga aktuelna dešavanja u Ukrajini jesu rezultat delovanja Vatikanske obaveštajne službe odnosno njenih ostataka prilikom povlačenja.

Kako Kabala ostaje bez resursa i novca, kabalisti su se dogovorili sa hrvatskim političkim liderima i drugim pojedincima da Hrvatska kupi naoružanje i drugu vojnu tehniku od njih kabalista kako bi se opravdalo ulaganje novčanih sredstava i sve to se slilo u crni fond Kabale.

Hrvatska u ovom trenutku ne kupuje naoružanje i drugu vojnu tehniku jer se oseća ugroženom od drugih država u regionu, ona to radi kako bi ispunila dogovor sa preostalim kabalistima koji su ostali bez novca i resursa.

Politički lideri kao što su Kolinda Grabar-Kitarović, Andrej Plenković i Zoran Milanović aktivno sarađuju sa Kabalom tako što sprovode njene naloge. Njihove aktivnosti se oslanjaju u velikoj meri na Italiju (Vatikan) i na SAD odakle dobijaju dalje instrukcije.

Kolinda kao bivši politički lider Hrvatske je bila pod snažnim pritiskom kabalista i ona je usled kontinuiranog stresa i pritiska doživela nervni slom, te više nije bila u stanju da sprovodi instrukcije Kabale zato je izgubila izbore i povukla se iz političkog vrha Hrvatske.

Premijer Andrej Plenković i predsednik Zoran Milanović su duboko iskompromitovani jer su učestvovali u prebacivanju velike količine novca koju je poslao aktuelni predsednik Crne Gore Milo Đukanović kako bi se stopirao nastavak istrage i suđenje Đukanoviću u Italiji s obzirom da je italijanski okružni sud podigao optužnicu protiv njega.

Hrvatski lideri Plenković i Milanović su pomogli da se prebaci ogroman novac koji premašuje budžet Crne Gore u Italiju sve sa ciljem da se stopira dalje suđenje Đukanoviću.

Ovo je jedan od razloga zašto su hrvatski lideri tako uznemireni jer znaju da će se u narednom periodu  aktivirati istražni sudovi koji će im suditi za njihove zločine protiv naroda, za njihovo učestovanje u ozbiljnim kriminalnim aktivnostima kao što su distribucija droge, pranje novca i  trgovina belim robljem.

Naime, prilikom zauzimanja podzemnog balkanskog sistema Gorgona od strane DEFENDO jedinica otkriven je kompromitujući dokazni materijal koji govori o aktivnostima političkih lidera u Hrvatskoj, a dokazni materijal se nalazi na teritoriji Srbije pod kontrolom srpske vojne obaveštajne službe.

Zato Duboka država u Hrvatskoj traži način kako da inicira sukob između Hrvatske i Srbije ili putem ucene određenih pojedinaca u Srbiji dođe do dokaznog materijala koji bi bio prebačen u Hrvatsku na sigurno. Međutim, ne nalazi način kako bi to realizovala.

Pored toga, kako je Kabala ostala bez novca i drugih resursa, Duboka država u Hrvatskoj je želela da dođe do zlatnih rezervi koje se nalaze ispod određenih srpskih manastira. Nadbiskup u Srbiji Stanislav Hočevar je bio koordinator aktivnosti Vatikanske obaveštajne službe u Srbiji.

Kako bi locirali one manastire ispod kojih se nalaze velike rezerve zlata, kabalisti su pristupili Vatikanskom Arhivu kako bi došli do informacija. Međutim, kako Srpska pravoslavna crkva takođe ima svoju snažnu obaveštajnu službu, kabalisti su bili neuspešni u tome.

Hrvatska je u velikom problemu što se tiče njene likvidnosti, zato je Duboka država u Hrvatskoj zatražila pomoć od Nemačke na koju se oduvek oslanjala. Međutim, nemačka Dojče banka je takođe bankrotirala, te se Hrvatska nalazi pred bankrotom s obzirom da se ispraznio njen budžet.

Pažnja Duboke države u Hrvatskoj je usmerena u tri pravca, iniciranje sukoba i rata u Ukrajini, iniciranje konflikta sa Srbijom i potraga za novčanim sredstvima kako Hrvatska ne bi bankrotirala.

KABALA I NJENE AKTIVNOSTI U CRNOJ GORI

Kao što je već rečeno, Crna Gora ima ulogu da organizuje i distriburira drogu, oružje i belo roblje preko svojim morskih luka za Italiju i dalje na Zapad.

Predsednik Milo Đukanović je ključni igrač Kabale odnosno Duboke države u Crnoj Gori i takođe ima vlasnički udeo u infrastrukturi na Kosovu kao što su rafinerije heroina s obzirom da je za izgradnju rafinerija izdvojio novčana sredstva iz budžeta Crne Gore.

Vremenom se politički lider Crne Gore Milo Đukanović opustio i osilio te je počeo da otkazuje poslušnost Kabali. On je želeo da bude mali vladar i da od Crne Gore načini svoje malo lično kraljevstvo. Kabala je videla da su mu ambicije porasle, stoga je ona prikupila kompromitujući dokazni materijal protiv Mila Đukanovića i dostavila ga italijanskom okružnom sudu kao sredstvo ucene i kontrole.

Kako bi Đukanović sprečio pokretanje istrage i podizanje optužnice protiv njega, on je morao da prikupi ogromna novčana sredstva koja premašuju budžet Crne Gore tako što je ustupio svoj vlasnički udeo na Kosovu Kabali, a ostatak novca pribavio tako što je uzeo pozajmicu od Aleksandera Soroša, sina Džordža Soroša.

Đukanović je preko Hrvatske poslao novac u Italiju kako bi stopirao dalju istragu o njegovim aktivnostima, a njegova optužnica ostala u fioci.

Međutim to nije dugo potrajalo s obzirom da je optužnica već ušla u zvaničan pravosudni sistem i moralo je da se nastavi do kraja sa predmetom. Kabala je na ovaj način dobila prekopotrebna novčana sredstva kako bi uopšte opstala, i nije je bila briga za Đukanovića i njegov položaj u Crnoj Gori.

Angažovanost Alijanse je izazvala pad Đukanovića u Crnoj Gori. Naime, Đukanović je dobijao 20 godina izbore tako što je naučio da ih krade. Veliku podršku u tome su mu davali Šiptari sa Kosova tako što su organizovano dolazili u Crnu Goru, dobijali lažne lične karte i glasali za Đukanovića. Međutim, ono što se desilo na poslednjim izborima jeste Korona i zatvaranje granica država. Zatvorenost granica je bila razlog zašto ovog puta Šiptari nisu mogli organizovano da uđu u Crnu Goru i pomognu Đukanoviću da dobije izbore.

Pored toga, kako je Đukanović bio krucijalni igrač u organizaciji distribucije droge i drugih nezakonitih sredstava, veliki udeo u zaradi od trgovine droge imao je Vatikan u Italiji. Međutim, kako je distribucija droge u velikoj meri stopirana, a nastavila se istraga protiv Đukanovića, Vatikan je želeo da opere ruke od Crne Gore te je aktivno podržala Srpsku pravoslavnu crkvu tako što se protivila donošenju Zakona o slobodi veroispovesti i otvoreno podržala pad Mila Đukanovića.

KABALA I NJENE AKTIVNOSTI U BIH

Kako je Kabala želela da uspostavi svoju celovitu infrastrukturu na Balkanu, Bosna i Hercegovina je imala ulogu regionalnog Centra za obučavanje terorista i programiranje pojedinaca.

Centar je koordinirao mrežom drugih centara u regionu i njihovim aktivnostima. Drugi centri za obučavanje terorista i programiranje se nalaze u Sandžaku, Raškoj oblasti, na Kosovu i jednim delom u Rumuniji. Centri su organizovani kao vojne baze koje broje od 2.000 do 3.000 ljudi.

Centar za obuku u BiH je obučavao pojedince koji su bili predviđeni da budu obezbeđenje visoko rangiranim kabalistima, holivudskim, zvezdama, političkim liderima itd.

Centar je posebno obučavao pojedince predviđenih za obezbeđivanje rafinerija droge na Kosovu, plantaža u Makedoniji, obezbeđivanje drugih postrojenja, baza i centara u regionu.

Pored toga što je centar obučavao pojedince, on je po potrebi i programirao pojedine agente koji bi izvršavali instrukcije od svojih programera radi izazivanja lažne zastave i drugih operacija sa ciljem izazivanja konflikta na rasnoj, verskoj ili nacionalnoj osnovi.

Najpoznatiji svetski terorista Osama Bin Laden je bio po činu kapetan, obučavan u SAD pod patronatom CIA-e, on je 98 i 99 godine za vreme građanskih sukoba u Jugoslaviji koordinirao aktivnostima Centra u BiH i bio je jedan od organizatora napada na tadašnju Jugoslaviju sa Kosova gde je boravio.

Centar za obuku terorista u BiH je zavisio od migranata koji su dolazili sa Bliskog istoka. Međutim, od kad su granice država zatvorene i pod strogom kontrolom, migrantska ruta je prekinuta te je Centar u BiH ostao bez ljudstva. U ovom trenutku kabalisti u BiH su vrlo smeteni i ne mogu da se konsoliduju s obzirom da je Alijansa intenzivirala aktivnosti u ovom području.

KABALA I NJENE AKTIVNOSTI U MAKEDONIJI

U Kabalinoj infrastrukturi Makedonija je imala ulogu da bude jedna ogromna plantaža za uzgoj sirovina koja su bila potrebna za pravljenje derivata i njihovu preradu u rafinerijama na Kosovu. Malo je poznato da je marihuana legalna u Makedoniji. Širom Makedonije postoje plantaže za uzgoj marihuane i drugih sirovina potrebnih za pravljenje droge u velikim količinama.

Plantaže su do sad obezbeđivali Šiptari i drugi obučeni pojedinci koji su bili obučavani u centrima i činili deo obezbeđenja na plantažama. Oni su bili zaduženi za transport i uvoz sirovina na Kosovo. Kabala je na ovaj način formirala mrežu uzgoja, distribucije i pravljenja droge na jednom mestu.

Kako su granice država usled pandemije zatvorene i pod strogom kontrolom, a Kabala u povlačenju, tako je zatvorena migrantska ruta preko Makedonije, a distribucija sirovina sa plantaža u Makedoniji obustavljena.

KABALA I NJENE AKTIVNOSTI NA KOSOVU

Kao što je više puta pomenuto, Kosovo je imalo krucijalnu ulogu u održavanju infrastrukture čitave industrije droge na Balkanu. Bondstil je poznat kao „grad greha“ jer se u tom području moglo trgovati sa svime i svačim od droge pa do belog roblja.

KFOR i UNMIK su predstavljeni kao mirovne snage na Kosovu, a zapravo su služili za obezbeđivanje cele infrastrukture industrije droge na Kosovu, a najviše rafinerija heorina. Pored toga oni su bili zaduženi za transport gotove robe tj. droge koju su prebacivali sa malih aerodroma vazdušnim linijama dalje na Zapad ili kopnenim putem preko svojih vojnih vozila.

KFOR i UNMIK su zapravo bili Kabalina policija na Kosovu koja je nadgledala i obezbeđivala da industrija droge na Kosovu radi nesmetano.

Kosovski lideri i drugi pojedinci su do sad funkcionisali tako što su izvršavali sve naloge i instrukcije koje su dobijali od Kabale u SAD. Međutim, od dolaska Donalda Trampa na vlast, kosovski političari su izgubili orijentir  i počeli su da prave niz političkih grešaka koji ih je koštao stabilnosti na Kosovu. Oni su se do sad nadali da će promenom vlasti u SAD doći do normalizacije i nastavka izvršavanja naloga od demokratskih kabalista u SAD, međutim do toga nije došlo jer su i sami demokratski kabalisti u haosu u SAD i sad bi svi da peru ruke od Kosova s obzirom da su mnogi umešani u ozbiljne kriminalne aktivnosti na Kosovu kao što su Bušovi, Klintonovi, Nensi Pelosi, i drugi visoko rangirani politički funkcioneri.

Ono što se sad dešava na Kosovu jeste da je započet proces zatvaranja najveće vojne baze Bondstil, a pripadnici KFOR-a i UNMIK-a se povlače sa Kosova. Na Kosovu je ostala ogromna količina robe koja se ne može dalje plasirati zbog zatvorenih granica. Kosovski lideri kao što su Kadri Veselji i Hašim Tači su procesuirani i sad im je u toku suđenje u Hagu, ono čega se demokratski kabalisti izuzetno boje jesu kompromitujuće informacije koje imaju Veselji i Tači, a mogu ih izložiti i tako dodatno iskompromitovati demokratske kabaliste.

Kao krajnji očajnički potez kosovski lideri se uveliko spremaju za rat sa Srbijom jer znaju da će u narednom periodu slediti hapšenja i suđenja. Međutim, Kosovo je ostavljeno na cedilu bez adekvatne vojne opreme tj. nema sa čim da uđe u sukob sa Srbijom, a ovog puta su SAD okupirane svojim ozbiljnim unutrašnjim problemima.

KABALA I NJENE AKTIVNOSTI U SRBIJI

Mračna Kabala je u svom planu za Balkan Srbiju posmatrala kao buduće mesto nezvaničnog sedišta Kabale za Evropu. Naime, Srbija je trebala da bude neutralno mesto za sastanke, pregovore i sklapanje sporazuma između frakcija odnosno grana u Kabali.

Ono što mora da se ponovi, a to je da je Kabala jedna ogromna mašinerija tj. organizacija koju čine različite interesne frakcije kao što su verska, politička i finansijska frakcija, masonerija, satanistička frakcija, farmakoindustrija, industrija droge itd. Kako je Kabala izuzetno podeljena kao organizacija koju čine različite interesne grane, potrebno je da se grane odnosno frakcije međusobno usklađuju i koordiniraju se.

Zato je Kabala činila da Srbija bude nestabilna država okupirana svojim unutrašnjim problemima, te na taj način bude u podređenom položaju naspram Kabale. Samim tim kako je država nestabilna ona je idealno mesto za susrete i pregovore pripadnika iz različitih frakcija. Srbija je dobila takvu ulogu prvenstveno zbog svog geostrateškog položaja koji je činio da ona bude osovina svega na Balkanu.

Kabala je bila vrlo stabilna i ostvarivala je svoj uticaj bez poteškoća u Srbiji sve do 2012.godine kada se pojavio novi politički lider Aleksandar Vučić. Ono što mora da se naglasi, a to je da Vučić nije bio zaslužan za promenu političke klime u Srbiji i početak slabljenja uticaja Kabale u Srbiji. Naime, splet globalnih dešavanja i okolnosti su išli u prilog Srbiji, i vodeći politički lideri nisu bili u poziciji da moraju prisilno raditi i sarađivati sa Kabalom odnosno Dubokom državom u Srbiji. Stoga kako je Srbija imala snažnu podršku i uporište od ruskog lidera Vladimira Putina, a jednim delom i od Kine, politički lideri su imali mogućnost da odluče da ne sarađuju sa Kabalom.

Kako su SAD sa jedne strane želele destabilizaciju u Srbiji, a Rusija sa druge strane stabilizaciju i demontiranje Duboke države odnosno Kabale u Srbiji, politika sedenja na dve stolice je omogućila Srbiji da se kako tako konsoliduje i iskoordiniše u skladu sa globalnim dešavanjima.

Pre 2012.godine zbog nepovoljnih prilika prethodni politički lideri morali su da sarađuju sa Kabalom čineči zločine protiv čovečnosti i svog naroda kako bi izbegli ucene i moguću kompromitaciju koju bi obelodanila Kabala u slučaju odbijanja njihove saradnje i otkazivanja poslušnosti.

Prethodni srpski političari i lideri od pada Slobodana Miloševića su bili ozbiljni kabalisti koji su dozvolili sprovođenje geoinženjeringa i zaprašivanja u vazdušnom prostoru iznad Srbije, kroz sporazume ustupili Kosovo na korišćenje Kabali kako bi ona nesmetano nastavila da razvija infrastrukturu industrije droge na Kosovu.

Jačanje aktuelnih političkih lidera je uslovilo slabljenje Duboke države u Srbiji, te samim tim politički lideri su postali ozbiljna pretnja njenom opstanku. Naime, država je u saradnji sa Alijansom došla do kompromitujućeg dokaznog materijala koji svedoči o kriminalnim aktivnostima prethodnih političara, a koji su sad u opoziciji. Država aktivno i dalje prikuplja dokazni materijal kako bi dostavila potreban materijal Istražnom sudu koji će biti u narednom periodu aktiviran kao i u drugim državama.

Kako su mnogi ozbiljni kabalisti u opoziciji, aktuelni politički lideri su videli priliku da dodatno demontiraju Duboku državu i očiste je od njenih ostataka. Zbog doslednosti lidera Kabala je sedam puta pokušala da izvrši atentat na Vučića kako bi ga uklonila i sebi obezbedila opstanak prilikom svog povlačenja ali sa kompromitujućim dokaznim materijalom koji bi imala u svom posedu.

Zato je Srbija bila jedna od prvih zemalja u Evropi koja je proglasila vanredno stanje i zatvorila svoje granice sa ciljem da zapleni dokazni materijal, uhapsi i procesuira sve one lokalne kabaliste koji su činili zločine protiv naroda.

Srpski lideri su vrlo svesni da ima mnogo lokalnih kabalista u vrhu države kao što su policijski i vojni vrh države kao i u svojim političkim partijama. Kako bi se sprovela ozbiljna unutrašnja čistku države nije slučajno zašto je država objavila rat kriminalnim organizacijama i odlučila da se otvoreno obračuna sa njima tako što bi se sprovodile brojne racije, policijske i vojne akcije u unutrašnjosti države.

Ovo što država radi jeste demontiranje Duboke države odnosno Kabale i neutralisanje njenog uticaja u Srbiji.

Kako je Kabala u Srbiji ostala bez resursa i drugih sredstava, pokušala je da preuzme kontrolu nad rudnikom litijuma tako što bi ga posedovala. Rudnik litijuma je za sve od strateške važnosti iz razloga što bi njegova eksploatacija donela ogromne prihode koji bi bili od neizmernog značaja kako za Kabalu tako i za državu. Međutim, Kabala nije uspela da preuzme rudnik jer je država reagovala tako što su njeni predstavnici zamolili Kinu da kroz svoje investicije učestvuje razvoju infrastrukture rudnika jer bi na taj način resursi rudnika ostali u zemlji i time bi se država dodatno ekonomski osnažila.

Srbija je uz podršku Rusije i velikim delom Kine ekonomski, finansijski i vojno osnažila, samim tim uspostavila je stabilnost što je ozbiljno oslabilo Kabalu u unutrašnjosti i smeta drugim državama regiona koje su pod uticajem lokalnih kabalista kao što su Hrvatska, BiH, Crna Gora itd.

U Srbiji je u toku demontiranje Duboke države kako bi se nakon njenog završetka otpočelo sa javnim suđenjima protiv lokalnih kabalista.

Pročitaj više
Pročitaj više