OPERACIJA CRVENI OKTOBAR

Izvor slike: https://www.wired.com/
Objavljeno: 05.10.2018.
Urednik: Goran Krstić

Celokupni plan Objave se sastoji iz više faza kao što je izbor Donalda Trampa za predsednika SAD-a, promena spoljne politike SAD u smislu nemešanja u odnose drugih zemalja, jačanje evroazijske unije, promena monetarnog sistema, oduzimanje finansijskih sredstava kojim su raspolagali članovi Kabale, sistem hitnih emisija i obaveštenja, podizanje brodova kosmičkih snaga planete Zemlje i hapšenje preostalih članova Kabale koji su do sad odbijali bilo kakav vid saradnje u smislu povlačenja i predaje.

Operacija „Crveni oktobar“ jeste ulazak u završnu fazu plana Objave.
S obzirom da je preostalim članovima Kabale oduzeta hologramska tehnologija te nemaju mogućnost pokretanja Blue Beam projekta, njima je preostalo da iskoriste svoja preostala lična finansijska sredstva.
Korišćenjem preostalih finansijskih sredstava imali su za cilj da poremete plan Objave u smislu da preko najvećih medijskih kuća stvore paniku, zabunu i dezinformisanost među ljudima.
Takođe su imali nameru da pokrenu građanski rat u SAD aktivirajući određena žarišta u društvu. Što bi se sve naravno prelilo na globalni nivo. Pored toga imali su nameru da iskoriste svoj preostali uticaj na najviše vojne funkcionere koji bi vojskom zaštitili preostale članove Kabale i izazvali vojni puč.
Preostali članovi Kabale jesu pripadnici Vatikanske obaveštajne službe, crni papa Adolfo Nikolas (koji deluje iz skrovišta) i papa Franja, kao i najviši predstavnici Vatikana.

Operacija „Crveni oktobar“ kao faza u planu Objave jeste faza kojom je otpočela hapšenjem preostalih članova Kabale koji su se do kraja opirali.
Svakom uhapšenom članu Kabale oduzimaju finansijska sredstva i prebacuju u kolektivni fond odnosno GESARA fond.

Hazarska mafija je ranije služila kao sredstvo Kabale koja je preko trgovine drogom, ljudima i decom, trgovine oružja i ratnih sukoba itd., omogućavala slivanje velikog novca do članova Kabale.
S obzirom da su presečeni svetski tokovi trgovine drogom, ljudima i decom, obustavljeni aktuelni i potencijalni ratni sukobi, zatvaraju se velike rafinerije heroina i drugih droga, Hazarska mafija je u potpunosti izgubila kontrolu i uticaj te je na taj način prekinuto finansiranje Kabale.

Oduzimanjem novca, Kabali se oduzima uticaj i moć.Trenutak Objave jeste blizu, ali isto tako čovečanstvo mora da se probudi i podrži tranziciju iz starog sistema u kom je do sad funkcionisala u novi sistem koji se sad uspostavlja preuzimajući stvari u svoje ruke.