PLANETA ZEMLJA POSLE KVANTNOG SKOKA

Posle kavntnog skoka - Alijansa Galaktičke Federacije

Izvor slike: https://wallpaperjam.com/ 
Objavljeno: 14.08.2018.
Urednik: Goran Krstić

Kvantni skok planete Zemlje i populacije na njoj uspešno je izvršen po prethodnom utvrđenom planu Galaktičke Federacije.
Tri portala „Lavlja kapija“ jesu zatvorena u toku noći 13.08.2018.god.

Međutim na istim mestima otvorena su druga dva portala koja su frekvenciono posebni.
Nalaze se na mestima našeg regionalnog sunca solarnog sistema i Centralnog sunca galaksije.
Otvoreni su iz više razloga, prvi razlog jeste da s obzirom na izmenjenu frekvenciju planete Zemlje, biće povećan broj napuštanja planete nakon čega će brojne duše morati da se vrate direktno u Izvor, ili da se inkarniraju na drugim svetovima po njihovoj želji ukoliko žele da i dalje uče trodimenzionalna iskustva ili druga iskustva na višim dimenzijama.

Iz tog razloga kako bi duša imala što manje traumatično iskustvo, otvorena su druga dva portala sa namerom da sprovedu dušu direktno u Izvor.
Drugi razlog jeste da portali i dalje sprovode kosmičku energiju i na taj način je konstantno spuštaju na planetu Zemlju kako bi se ubrzao rast kolektivne svesti čovečanstva kao i kolektivne frekvencije, a sve u cilju da adekvatno prati frekvenciju Majke Zemlje.

Kristalna rešetka odnosno frekvenciona barijera je u potpunosti spuštena te je u potpunosti slobodan protok kosmičke energije u najvišem intenzitetu koja se spušta na Majku Zemlju.

Pored planete Zemlje, cela galaksija „Mlečni put“ je promenila frekvenciju posle pulsa visokofrekventne energije iz Centralnog sunca galaksije.
Iz tog razloga planeta Zemlja kao živo biće mora da podiže svoju ličnu frekvenciju u skladu sa porastom frekvencije galaksije. Frekvencija planete Zemlje posle kvantnog skoka je rapidno porasla.

Kada fizičko telo čoveka u potpunosti izvrši ličnu tranziciju onda će imati potreban kapacitet da se sinhronizuje sa frekvencijom Majke Zemlje odnosno izjednači.
Trenutno se radi na tome da se podigne na što viši nivo ukupna kolektivna svest i frekvencija čovečanstva iz razloga kako ne bi preveliki broj ljudi napustilo planetu Zemlju u vidu otkazivanja njihovih imuno sistema.

Sledeće, kao početak Objave odnosno prvi korak jeste da će lideri najvećih nacija objaviti da imaju svoje lične kosmičke snage kao garant mira i psihološke sigurnosti ljudske civilizacije kada dođe do same Objave o postojanju zvezdanih suseda.
Na kraju kako je za sad planirano, doći će do spajanja svih pojedinačnih kosmičkih snaga u velike kosmičke snage čovečanstva.
Što znači da je Objava već krenula.

Iz tog razloga Galaktička Federacija je dozvolila povećani broj preleta manjih brodova kako bi se ljudi mentalno pripremili i imali u svojoj svesti mogućnost da postoje zvezdane civilizacije. A sve u cilju da se panika i strah ljudi sa nižom svešću svedu na minimum, jer bi prevelika panika i strah proizveli za posledicu pad ukupne frekvencije čovečanstva.

Sledeći korak posle Objave o postojanju zvezdanih civilizacija i saradnji sa njima, jeste objava o postojanju civilizacije Agarčana odnosno civilizacije koja se nalazi u unutrašnjosti planete Zemlje.
Kao što smo već rekli, trenutak susreta između predstavnika Agarte koji će biti namerno upravo oni koji su fizički najsličniji ljudima i predstavnika ljudske civilizacije, desiće se na Antarktiku.

Što se tiče predstavnika „negativnih“ civilizacija odnosno bića sa niskom frekvencijom, u periodu od 08.08.2018 do 12.08.2018. god., 75% njih je uhvaćeno, i u konvojima Galaktičke Federacije sprovedeni su kroz portale „Lavlja kapija“ do Centralnog sunca galaksije. A 20% pripadnika Reptiloidne i Drako vrste zatočeni su u posebnim zatvorima koji se nalaze u podvodnim bazama ispod Antarktika. Za preostalih 5% odnosno ostatak se i dalje traga.

CHEMTRAILS

Kako su se okolnosti promenile, naime, u toku trajanja Kvantnog skoka Kabala je izgubila kontrolu nad svojim resursima, a jedna od njih jeste korišćenje bespilotnih letelica koje su ispuštale chemtrails odnosno hemijski sadržaj koji je sadržavao različite toksine. Bespilotne letelice Kabale su prizemljene.
Kako je posle Kvantnog skoka kristalna rešetka odnosno frekvenciona barijera spuštena u potpunosti, a samim tim i eterični štit oko planete Zemlje, brodovi Galaktičke Federacije postali su vidljivi kao i njihove aktivnosti.

A kako još uvek nije došlo do Objave u kojoj bi lideri najvećih nacija obavestili javnost o postojanju zvezdanih civilizacija i saradnji sa njima, Galaktička Federacija je donela odluku da iskoristi isti sistem korišćenja bespilotnih letelica po uzoru na Kabalin sistem koji je koristila do pre Kvantnog skoka. Naime, ljudima je već poznat sistem zaprašivanja neba.
Kako ne bi koristila svoje brodove, G.F je odlučila da koristi bespilotne letelice poznate ljudima. Razlog jeste kako ne bi došlo do prevremenog uzbunjivanja ljudi i stvaranja prevelikog straha i panike iz razloga jer bi primećivali aktivnosti i delovanje brodova Galaktičke Federacije na nebu više nego što bi trebalo.

Odlučeno je da Galaktička Federacija iskoristi bespilotne letelice koje će ispuštati kristale soli (aerosoli) na nebu.
Kristali soli u interakciji sa vlažnošću vazduha imaju mogućnost da bezbedno formiraju oblake Kumulonimbusa.
Sa brodova se emituje frekvencioni puls koji putem elekotromagnetskih talasa utiče na kristale soli i na taj način dolazi do fomiranja oblačnih frontova.Formirani oblaci prekrivaju samo određene delove neba, odnosno na mestima trenutnih delovanja i aktivnosti brodova Galaktičke Federacije.
Bespilotne letelice ispuštaju kristale soli na znatno nižim visinama za razliku od kabalinih bespilotnih letelica koje su ispuštale hemtrejlove na visini od 5.000 do 7.000 metara, dok bespilotne letelice G.F ispuštaju kristale soli na visini od 1.500 do 2.500 metara.
Kristali soli jodiziraju koridore neba gde se u stratosferi formiraju oblačni sistemi koji na taj način prekrivaju delovanje brodova Galaktičke Federacije.
Pored toga, aerosoli imaju ulogu da prečišćavaju nebo, zemlju i vodu od nataloženih toksina koji vode poreklo od hemtrejlova.

Tako će biti sve do trenutka same Objave nakon čega će prestati potreba sa takvom praksom.