POZADINA DEŠAVANJA U AVGANISTANU

Objavljeno: 19.08.2021.
Urednik: Goran Krstić

KO SU TALIBANI?

Kako bi se stekla šira slika i razumeli dešavanja u Avganistanu, potrebno je razjasniti ko su uopšte Talibani, odakle oni dolaze i ko je formirao njihovu organizaciju.

Naime, Talibani ili „studenti“ na paštunskom jeziku, pojavili su se početkom devedesetih u severnom Pakistanu posle povlačenja sovjetskih trupa iz Avganistana.

Smatra se da se ovaj prevashodno paštunski pokret prvi put pojavio u verskim školama – koja su uglavnom finansirana novcem iz Saudijske Arabije – a koja su učila tvrdokorni oblik sunitskog islama. Obećanja koja su dala talibani – u paštunskim oblastima oko Pakistana i Avganistana – bila su da će povratiti mir i bezbednost, i primeniti strogu verziju Šerijata odnosno Islamskog zakona, jednom kad se nađu na vlasti.

U suštini, Talibani su u okviru organizacije bili obučavani od strane specijalaca iz CIA „B“, paralelna organizacija CIA-e koja je bila nešto poput „Duboke države“ u CIA.

CIA „B“ je u okviru svog delovanja bila zadužena za formiranje i održavanje trgovačkih ruta za trgovinu belog roblja, droge i oružja, za pranje novca, prodaju i kupovinu oružja, za transport nafte i plemenitih metala, za stvaranje ratnih žarišta i pokretanje vojnih sukoba, finansiranje ratova i mnogo toga.

SAD su slale novac preko Saudijske Arabije kako bi se finansiralo formiranje organizacije „Taliban“ i dalje obučavanje njegovih pripadnika. Isti primer je sa formiranjem organizacije Al Kaidom i obučavanjem terorista u okviru pomenute organizacije, sve zarad ispunjavanja određenih interesa američkih kabalista.

Talibanska organizacija nije uopšte moćna vojna sila pred kojom ne može da se odbrani regularna avganistanska vojska, mediji su stvorili iluzornu sliku o terorističkoj organizaciji „Taliban“, zapravo se radi o ljudima koji nisu sposobni da ratuju kako treba, a kamoli da vode državu. Radi se o ljudima sa izuzetno niskim stepenom svesti, oni su samo plaćenici, nesposobni bez dopremljenog oružja, novca i drugih sredstava. Organizacija „Taliban“ je plemenskog uređenja.

POVLAČENJE AMERIČKE VOJSKE I PRIPADNIKA NATO-A, I PROBOJ TALIBANA

Kad je prethodni američki predsednik Donald Tramp potpisao nalog za povlačenje svih američkih vojnika iz Avganistana i iz drugih država Bliskog istoka, demokratski kabalisti su bili uspaničeni iz razloga što je Donald Tramp imao nameru da započne proces zatvaranja i gašenja ratnih žarišta u zemljama Bliskog istoka kao što su Avganistan, Irak i Sirija, što je i uspeo.

Kad su američki demokratski kabalisti došli na vlast, shvatili su da ne mogu više povlačiti štampani novac iz Federalnih rezervi SAD s obzirom da je nad Federalnim rezervama uspostavljena kontrola od strane Alijanse prilikom Trampovog predsednikovanja.

Pre ovog saznanja, demokratski kabalisti su imali nameru da ponište nalog za povlačenje američkih vojnika iz zemalja sa Bliskog istoka, međutim kako su lišeni novčanih resursa oni su morali da dovrše proceduru povlačenja američkih vojnika nazad u SAD iz razloga jer i vraćanje američkih vojnika, vojne tehnologije i finansiranje američkih vojnih baza mnogo košta, a demokrate nemaju više pristup Federalnim rezervama.

Kako bi iskoristile novostvorene okolnosti u svoju korist, demokratski kabalisti su odlučili da naprave projekat koji predviđa ponovno podržavanje terorističke organizacije „Taliban“, te su obustavili svaku vojnu i finansijsku pomoć regularnoj Vladi Avganistana i regularnoj avganistanskoj vojsci. Avganistanska vojska kroz 20 godina nikad nije bila opremljena i obučena kako treba od strane američkih vojnika iz razloga kako bi stalno bila zavisna od SAD i vojnika NATO-a. Praktično regularna avganistanska vojska ne postoji bez američke podrške.

Avganistanska vojska i Vlada države nisu očekivale da će im američke demokrate obustaviti podršku i da ostanu bez vojne pomoći i drugih resursa.

Brzi proboj Talibana i osvajanje Avganistana je omogućen zahvaljujući tome što su američki demokratski kabalisti iskoristili povlačenje američkih vojnih snaga i snaga NATO-a kao što su Nemačka, Velika Britanija i Francuska, te su prilikom povlačenja naredili predsedniku Avganistana, Vladi i generalima da ne pružaju otpor Talibanima prilikom njihove ofanzive, a pored toga SAD su lišile Avganistan svake vojne i finansijske pomoći, avganistanska vojska koja je lišena adekvatne vojne obuke uprkos vojnoj opremljenosti (avijacija, tenkovi, raketno naoružanje) poslušala je svoje generale te su se njeni vojnici bez otpora povlačili iz gradova pa i iz prestonice Avganistana – Kabula.

Ovo je glavni razlog brzog proboja Talibana i osvajanja cele teritorije Avganistana.

PROJEKAT DEMOKRATSKIH KABALISTA I ULOGA TALIBANA

Projekat koji su osmislili demokratski kabalisti predviđao je da Talibanska organizacija uspostavi potpunu kontrolu nad zemljom, a njeni lideri dobiju potrebnu podršku od demokratskih kabalista u vojnom i finansijskom smislu (iako su demokratski kabalisti vrlo svesni da nemaju takva novčana sredstva kojima bi podržali Talibane).

Talibani su svesni da nemaju resurse i znanja da vode državu i da su nasledili neurednu državu u haosu ogrezlu u korupciji i nemaštini, te su znali da je pitanje trenutka kad će se većinski avganistanski narod okrenuti protiv njih i prestati ih podržavati. Znaju da bi došlo do ozbiljnih nemira, pobuna i demonstracija koje bi uzrokovale njihovo svrgavanje sa vlasti.

Stoga su demokratski kabalisti u svom projektu planirali da ponude rešenje Talibanima, a to je otvaranje migrantskih ruta kao prilikom ratnih sukoba u Siriji, te da većinsko avganistansko stanovništvo napusti Avganistan i krene put Evrope i SAD sa ciljem kako bi se zemlja ispraznila, te bi Talibani imali lak posao kontrolisanja one ruralne manjine koja bi ostala u Avganistanu.

Pored toga, projekat je predviđao da se obnove trgovačke rute droge, belog roblja, oružja i nafte, te bi na taj način demokratski kabalisti došli do novčanih resursa i tako bi finansirali Talibansku organizaciju.

Projekat demokratskih kabalista je predviđao iskorišćavanje trenutne situacije sa otvorenim granicama država koje čine tranzitnu rutu avganistanskih izbeglica iz razloga jer su mislili da će se pandemija koja je nastala usled Kovida smiriti, te će države imati otvorene granice i tako omogućiti avganistanskim izbeglicama nesmetan tranzit i dolazak do evropskih država.

Demokratski kabalisti su planirali u okviru svog projekta da evropske zemlje pod pritiskom SAD prime avganistanske izbeglice dok je još povoljna epidemiološka situacija da bi prilikom njenog pogoršanja evropske zemlje u međuvremenu zatvorile granice i tako bi avganistanske izbeglice bile blokirane unutar zatvorenih evropskih država.

Projekat je dalje predviđao da se aktiviraju teroristi koji bi bili u redovima avganistanskih izbeglica, demokratski kabalisti su želeli postignu to da teroristi naprave haos u evropskim državama kako bi se izazvali nemiri, građanski sukobi i religijski sukobi sa cilljem izazivanja strahovlade i nestabilnosti.

Projekat je imao za cilj da se skrene pažnja svetske javnosti i američke javnosti sa unutrašnjih problema u SAD, demokratski kabalisti bi tako kupovali vreme dok ne smisle kako da se pregrupišu i konsoliduju.

ULOGA KOSOVA*, MAKEDONIJE I ALBANIJE U PROJEKTU DEMOKRATSKIH KABALISTA

Kao oblasti koje su pod snažnom kontrolom i uticajem SAD, američki demokratski kabalisti su aktivirali svoje na Kosovu, u Makedoniji i Albaniji kako bi javno iskazale pozitivan stav po pozivu SAD da zemlje prime avganistanske izbeglice.

Stoga, nije iznenađujuće što su muslimanske zemlje kao što su Kosovo*, Makedonija i Albanija odmah po pozivu SAD da evropske države otvore granice i prime izbeglice, zvanično dale odobrenje svojim Ministarstvima unutrašnjih poslova da otvore granice za avganistanske izbeglice, te da ih smeste koliko im kapaciteti dozvoljavaju.

Prethodna objava na temu „Mračna Kabala na Balkanu“ obuhvatila je države kao što su Makedonija, Kosovo* i Albanija, gde je detaljnije objašnjeno kakva je to infrastruktura uspostavljena od strane američkih kabalista tokom 90-tih godina.

Na osnovu toga jasno je zašto su demokratski kabalisti ponovo aktivirali svoja stara uporišta. Naime, po projektu, u zemljama gde bi bile primljene avganistanske izbeglice, teroristi među njima bi se izdvojili i produžili dalje u terorističke centre odnosno kampove u kojima bi bili obučavani i pripremljivani za iniciranje unutrašnjih sukoba u evropskim državama, a pored toga imali bi zadatak da štite preostalu infrastrukturu koju su američki kabalisti formirali i uspostavili.

IZNENAĐENJE DEMOKRATSKIH KABALISTA I URUŠAVANJE NJIHOVOG PROJEKTA

Projekat je vrlo detaljno osmišljen, ali demokratski kabalisti nisu bili svesni koliko toga se promenilo dok nisu bili na vlasti za vreme Trampovog predsednikovanja.

Nisu bili upućeni u realna dešavanja u evropskim zemljama tj. nisu bili svesni koliko je Alijansa u međuvremenu uspostavila kontrolu u najuticajnijim evropskim zemljama kao što su Nemačka, Velika Britanija ili Francuska.

Demokratski kabalisti su imali velika očekivanja da će tradicionalni evropski saveznici u sklopu NATO-a slediti njihov osmišljen projekat preplavljivanja Evrope avganistanskim izbeglicama i teroristima.

Međutim, desilo se nešto neočekivano. Prvo, nisu očekivali da će potrajati sa Kovid pandemijom, te da će doći do ozbiljnog pogoršanja na jesen. Zemlje ne žele da riziku eskalaciju epidemiološke situacije usled upliva avganistanskih izbeglica, stoga su odlučile da pod izgovorom Kovid pandemije drže svoje granice čvrsto zatvorenim.

Stoga, ne iznenađuje što je Nemačka iskazala svoj zvaničan stav, a to je da ne želi ovog puta da primi avganistanske izbeglice, te će držati svoje granice čvrsto zatvorenim. A pored toga, nemački lideri su ucenjeni od strane Alijanse „Darkvebom“ platformom koja je omogućavala nelegalne transakcije novca, droge, oružja i belog roblja. Alijansa ima kompromitujući materijal za sve njih, stoga nemački lideri i drugi političari nisu želeli da rizikuju.

Manje zemlje kao što su Grčka, Austrija, Poljska, Mađarska, Rumunija, Bugarska, slede njen primer, te takođe ne žele da prime avganistanske izbeglice.

Turska je po naređenju predsednika Erdogana u međuvremenu započela sa izgradnjom zida duž cele granice sa Iranom s obzirom da će avganistanske izbeglice proći kroz Iran i doći do Turske. Tadžikistan, Uzbekistan i Turkmenistan su odlučili da zatvore svoje granice za avganistanske izbeglice.

Takvo snažno protivljenje demokratski kabalisti nisu očekivali, stoga je njihov projekat neplanirano krenuo u drugom pravcu.

Demokratski kabalisti i Talibani sad strahuju da će većinsko avganistansko stanovništvo ostati unutar granica Avganistana. Ukoliko bi se to desilo, demokratski kabalisti bi prekršili svoje obećanje dato Talibanima, a to je da omoguće tranzitnu migrantsku rutu za izbeglice. A Talibani bi bili u velikom problemu jer ne bi mogli da kontrolišu većinsko avganistansko stanovništvo koje će se vremenom okrenuti protiv njih zbog nezadovoljstva vođenjem države.

Nemaština, korupcija i strogi šerijatski zakon bi podbunio i motivisao avganistanski narod da se okrene protiv Talibana, te bi ih svrgao sa vlasti.

Demokratski kabalisti u ovom trenutku grozničavo razmatraju sve načine kako da realizuju svoj projekat, stoga će gledati da ucene na svakom koraku bilo kog političkog lidera iz evropskih država, te da putem ucena i stalnih pritisaka nateraju državne lidere da otvore granice svojih država za prijem avganistanskih izbeglica.

U ovom trenutku, američkim demokratskim kabalistima se neočekivano urušava njihov dugoplanirani projekat.

Pročitaj više