SLOM SVETSKOG MONETARNOG SISTEMA

Slom svetskog monetarnog sistema LAijansa Galaktičke Federacije

Izvor slike: https://www.wrcbtv.com/
Objaljeno: 10.03.2020.
Urednik: Goran Krstić

U noći između nedelje (08.03.2020.god.) i ponedeljka (09.03.2020.godine) u 00:00h zvanično je došlo do globalnog sloma svetskog monetarnog sistema.

Kako bi se predupredio globalni haos i moguća panika, Alijansa postepeno gasi svetski monetarni sistem segment po segment.
U pomenutom periodu, po nalogu predsednika Donalda Trampa pripadnici specijalne jedinice Američke nacionalne bezbednosti izvršili su upad u centralnu banku – Federalne rezerve, uhapsili izvršnog direktora Federalnih rezervi Sjedinjenih Američkih Država, zaplenili celokupnu dokumentaciju i obustavili je dalje štampanje novca bez pokrića.

Ovim je Alijansa i u potpunosti preuzela kontrolu nad Federalnim rezervama SAD-a.
Sva bogatstva svih vladajućih 12 porodica koja čine Crno plemstvo (kraljevska porodica Vindzor, kineske porodice, itd.) nalaze se u GESARA fondu.
Porodice kao što su Rotšildi, Rokfelerovi, Karnegi, Morgan itd., imali su ulogu menadžera pomenutih vladajućih porodica, tj. oni su samo po nalogu vladajućih porodica usmeravali njihov novac gde treba, trgovali njime, prodavali akcije na berzama itd.

Kao posledica zatvaranja Federalnih rezervi i prestanka štampanja novca bez pokrića, došlo je do naglog pada petrodolara odnosno valute dolar kao svetski priznatog novčanog sredstva razmene u trgovini naftom.

Pored toga, očekivana posledica jeste reakcija svetskih berzi na slom svetskog monetarnog sistema koji od danas više ne postoji kao takav. Kako je vanredno stanje u SAD-a i dalje na snazi, Donald Tramp ima sva izvršna ovlašćenja i mogućnosti, tako i sve američke privatne naftne kompanije koje se nalaze na teritoriji SAD-a automatski postaju državna svojina.
Donald Tramp je u trenutku sloma svetskog monetarnog sistema izdao nalog svim izvršnim direktorima američkih privatnih naftnih kompanija da za vreme 15-minutnog zatvaranja svetske berze Vol Strit prodaju sve akcije državama u kojima se nalaze naftna polja pod vlasništvom tih američkih privatnih naftnih kompanija.

Na taj način Alijansa je omogućila povratak kontrole država nad svojim naftnim poljima tj naftna polja su ovom trenutku postala državna svojina država na čijoj su teritoriji.

Kako ne bi slom svetskog monetarnog sistema bio isuviše nagao i traumatičan po ljude, svetsku trgovinu i druge sfere sistema (zdravstveni sistem, socijalni sistem zaštite, bankarski sistem, energetika itd.), Alijansa pažljivo koordinira ovim slomom svetskog monetarnog sistema tako što vrši postepeno demontiranje sistema.

Ukoliko bi pustila da se monetarni sistem sam uruši, posledice bi bile znatno teže po osnovno funkcionisanje ljudi, što nikome nije u interesu.

Naredni korak po slomu svetskog monetarnog sistema koji više ne postoji kao takav jeste pokretanje izmena starih zakona i donošenje novih zakona čijim uređivanjem i donošenjem će započeti period reformi bankarskog i finansijskog sistema.
Sve privatne banke na teritoriji države u kojoj posluju postaće državne banke te će sva novčana sredstva teći direktno u Budžet države što je preduslov za početak realizacije GESARA projekta.

Takođe reformom biće predviđeno ukidanje kamata na podignute kredite kao sredstva finansijske pomoći građanima.
Stari kreditni dugovi građana neće biti izbrisani kako mnogi očekuju i priželjkuju, samo će se promeniti politika vraćanja kredita (ukidanje kamate i povoljniji uslovi apliciranja za kredit).
Budžeti država će od sad biti pod strogom kontrolom koordinatora GESARA fonda.

Naredni korak po slomu svetskog monetarnog sistema u narednom periodu jeste početak jačanja unutrašnjih privreda svih država, razvijanje državne infrastrukture, jačanje ličnih resursa država.
Svrha ovog koraka jeste da se države okrenu sebi, osposobe i osamostale se.
Primer je Rusija koja je razvila unutrašnju privredu kada je EU uvela sankcije protiv te zemlje.
Kako bi se olakšalo razvijanje i jačanje unutrašnje privrede, koordinatori GESARA fonda će po potrebi povlačiti novčana sredstva za svaku pojedinačnu zemlju u skladu sa ličnim potrebama te zemlje.
Svaka država će ima svog koordinatora-predstavnika koji će biti direktna veza između vlade države i GESARA fonda.

Kvantni sistem omogućava celovitu kontrolu svih novčanih transakcija te će u potpunosti biti isključeni pokušaji malverzacija nad novčanim sredstvima.

Kada se države osposobe, osamostale i postanu potpuno nezavisne od drugih država u smislu eliminacije domino efekta tj međuzavisničkog odnosa u slučaju osciliranja ekonomija većih zemalja koje opet bitno utiču na manje zemlje, predložiće se novi svetski jedinstveni ekonomski sistem, jedna ekonomija koja počiva na načelu obostrane saradnje zemalja u smislu trampe proizvoda i usluga.
Kako bi zemlje ravnopravno sistemom trampe razmenjivala dobra, proizvode i usluge, uvešće se nova valuta koju će koristiti sve zemlje sveta, a da pri tom odbace svoje lokalne valute. Razlika je u tome što će nova svetska valuta kao sredstvo razmene dobara između zemalja, imati realnu vrednost u vidu zlatne podloge.