SMRT PAPE FRANJE (PETAR RIMSKI)

Smrt Pape Franje Rimskog Alijansa Galaktičke Federacije

Izvor slike: https://www.ncronline.org/
Objavljeno: 15.04.2020.
Urednik Goran Krstić

Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja (svetovno ime Horhe Mario Bergoljo), vođa Jezuitskog reda, i 266 biskup Rima preminuo je na katolički Veliki petak dana 10.04.2020.godine.

Papa Franja za unutrašnji krug Vatikana nezvanično je nosio ime Petar Rimski.
Poznato je da po proročanstvu Svetog Malahija, poslednji Rimokatolički poglavar nosiće ime Petar Rimski (po kanonu Vatikanske crkve, nijedan papa ne sme da nosi ime po uzoru na prvog papu Rimokatoličke crkve, Svetog Petra.).
Papa Franja je bolovao od upale srčane maramice (perikarditis), a problem upale srčane maramice je dodatno iskomplikovao Korona virus koju je imao.

Ono što moramo da naglasimo i podsetimo, a to je da je Papa Franja aktivno sarađivao sa Alijansom iz razloga što su operativni radnici Alijanse imali kompromitujući materijal čijim obelodanjivanjem bi doveo do rušenja Rimokatoličke crkve.
Sam Papa Franja nije bio do te mere kompromitovan kao drugi kardinali i biskupi Rimokatoličke crkve.
Stoga nije slučajna odluka Pape Franje da pokrene finansijsku policiju koja je dobila kompletan pristup vatikanskim dokumentima i spisima.
Takođe, Papa Franja kao vođa Jezuitskog reda sa svojim autoritetom naložio je drugoj braći Jezuitskog reda da sarađuju sa Alijansom.
Zna se da je Vatikanska obaveštajna služba bila najjača na svetu koja je imala kontrolu nad Vatikanskom bibliotekom odnosno arhivom, odluka pok. Pape Franje da ne uništi Vatikansku biblioteku Alijansi je obezbeđen pristup svim dosijeima koji se odnose na sve pripadnike Kabale i Crnog plemstva.

Ovi kompromitujući dokumenti će poslužiti kao dokazi protiv pripadnika Kabale kad dođe do javnih suđenja, a čega se oni najviše plaše.
Kako Alijansa nije na vreme uzela originalni DNK zapis pape dok je još bio živ, kao privremeno rešenje koristi se njegova hologramska projekcija.
Papina hologramska projekcija ima najveći efekat kad postoje uslovi zamračenja, zato su se mise na katolički Veliki petak vršile u noćnim satima, kao i na prethodnim misama.

Hologramska projekcija će biti privremeno rešenje dok se ne izradi njegov klon ili nađe se njegov dvojnik kao zamena.
Razlog zašto nije objavljena smrt Rimokatoličkog poglavara Pape Franje jeste aktuelna situacija sa pandemijom u svetu.

Smrt poglavara Katoličke crkve bi dodatno uplašilo i uspaničilo sve vernike u situaciji koja je već vrlo teška. Ovo se radi za najviše dobro ljudske civilizacije i odluka o neobjavljivanju smrti pape Franje će biti privremenog karaktera.