SONDE – SpaceX

Sonde Spacex Alijansa Galaktičke Federacije

Izvor slike: https://www.businessinsider.com/
Objavljeno: 18.04.2020.
Urednik: Goran Krstić

Pisali smo prošle godine nakon prolaska visokofrekventnog energetskog talasa Zil da je Galaktička Federacija poslala veliki broj sondi različitih veličina na Zemlju kako bi preko sondi prikupila sve potrebne informacije o promenama na molekularnom nivou u mineralima, biljaka, životinja, ljudi, promene u kolektivnom polju mesta, kao i same planete.

Pored toga, sonde su takođe prikupljale informacije o promeni frekvencije planete i svih živih bića.
Sonde su sferičnog oblika, belog odsjaja i nalik su biosferama koje inače imaju funkciju da preuzmu sve DNK zapise i kodove svih živih bića uključujući i zapise minerala te ih pohrane na drugim planetama i na taj način iniciraju implementaciju i razvoj životnih oblika na planetama koje ranije nisu bile uslovne za život u trećoj dimenziji.
Takođe, da bi očuvale genotip određene civilizacije.Sonde na isti način funkcionišu sa tim da imaju drugu funkciju, a to je preuzimanje informacija o svim promenama na planeti. Nakon skeniranja, sonde se vraćaju nazad na matični brod koji je stacioniran u našem solarnom sistemu kako bi operativni radnici Galaktičke Federacije (naučni sektor) nastavili sa proučavanjem informacija koje su skenirane i zabeležene.

Ovim Galaktička Federacija izučava ponašanje i promenu kako ljudske zajednice tako i planete nakon prolaska visokofrekventnog talasa Zil.Ono što moramo da naglasimo, a to je da su sonde već duže vreme tu (od septembra 2019.god.), međutim nisu bile do sad vidljive iz razloga što su takve gustine (viša gustina) neprimetne za ljudsko oko.
Kako je planeta Zemlja vremenom znatno podigla frekvenciju na izuzetno visok nivo, tako su sonde postale daleko primetnije za ljude tj sad se viđaju njihovi preleti u različitim formacijama (neke idu jedna za drugom dok treća ide bočno za njima, neke idu u formacijama, neke na različitim visinama gore-dole, neke idu u različitim pravcima itd.).

Ljudi propuštaju činjenicu da komercijalni sateliti (uključujući i Maskovi starlink sateliti) mogu biti lansirani samo u LEO orbitu na visini od 160 km do 2.000 km. Sateliti uobičajeno se ne kreću nego stoje u mestu, stacionirani.
Po potrebi sateliti vrše minimalna pomeranja gore-dole i napred-nazad. Pored toga, sateliti su izuzetno malih dimenzija do 2 metra i težine do 800-900 kg stoga sateliti takvih dimenzija na visini od 100 km do 2.000 km (LEO orbita) teško da bi bili vidljivi ljudskom oku, a kamoli da vrše takva nagla i brza pomeranja u različitim formacijama.

Ono što moramo da napomenemo jeste da postoje određeni sateliti koji zbog specifičnosti su malobrojni, a to su vojni i obaveštajni sateliti koji zahvaljujući ugrađenim raketnim motorima imaju mogućnost bržeg i većeg manevrisanja u LEO orbiti, ali opet zbog dimenzija nisu vidljivi ljudskom oku. Iako imaju mogućnost brzih i impulsnih manevara to ne rade često iz razloga što postoje brojni objekti koje treba izbeći što dovodi satelit u rizik.
Pored toga, važno je napomenuti da u ovom trenutku samo u LEO orbiti postoji preko 170 satelita različitih namena, svemirska stanica i na hiljade raznih ostataka svemirskog otpada različite veličine te je vrlo logičan zaključak da je gotovo nemoguće da se ovolika grupa satelita ovom brzinom kreće u jednom kursu, a pri tom da izbegne sve što smo naveli.

Pored toga, Maskovi spaceX sateliti poslednji put su lansirani januara 2020. godine kada je lansirana treća serija od 60 satelita u LEO orbitu radi implementacije nove internet platforme sa ciljem da svako mesto na planeti dobije internet signal.
Ono što je vrlo važno napomenuti te skrenuti pažnju na činjenicu koliko su veliki novčani troškovi lansiranja korisnog tereta u svemir.Lansiranje 1kg korisnog tereta je jednaka ceni 1kg zlata. Ako se zna da 1kg zlata u ovom trenutku procenjen na oko 54.720 eura.
Jedan satelit SpaceX teži 227 kg, zatim puta 180 satelita u serijama po 60 satelita, plus troškovi pripreme, lansirna rampa, plus troškovi izrade rakete koja će da pošalje satelit u orbitu, plus troškovi ljudstva.

Matematika govori sve.

Pored toga, Ilon Mask je dao izjavu da narednih godina njegova kompanija SpaceX planira da lansira još 12.000 satelita u LEO orbitu.S obzirom na visinu pomenutih troškova, teško da je realno sprovesti takav projekat.
Sličan projekat slanja velikog broja satelita, a koji je opet duplo manji od ovog što je planirao Ilon Mask je bio predlog svemirskih snaga SAD-a na inicijativu predsednika Donalda Trampa Kongresu, a zbog navedenih troškova projekat je odbačen od strane Kongresa i kroz Nacionalnu strategiju o bezbednosti u kosmosu objašnjeno od strane Laure Grego koja je napriznatija naučnica iz oblasti raketnog naoružanja SAD-a.

Javlja se pitanje zašto su Maskovi SpaceX sateliti tek sad postali „vidljivi“ za ljudsko oko s obzirom da su ti sateliti već stacionirani u LEO orbiti već više od godinu dana kao i zbog čega se vrše takva pomeranja u orbiti.
Sateliti nemaju takve tehničke mogućnosti da vrše velika pomeranja, stoje u mestu i samo se prividno polako „pomeraju“ u skladu sa Zemljinom rotacijom, a zapravo su sve vreme stacionirani.

Da zaključimo, kako je planeta Zemlja znatno podigla frekvenciju, sonde koje su oduvek tu i stalno vrše prelete i brodovi, postali su vidljivi kako planeta sve dublje ulazi u 4 dimenziju, stoga je izuzetno teško prikriti razne letelice.

Ovim se stvara veliki pritisak da svetski lideri ubrzaju sa pripremama te blagovremeno pokrenu protokol Objave.
Vlade država su dobile dalje instrukcije, sad je ostalo da se pripreme za saopštenja građanima s obzirom da ovakva situacija postaje neodrživa te nemoguće dalje prolongirati Objavu o postojanju drugih civilizacija.