FORMIRANJE ZEMLJINIH SVEMIRSKIH SNAGA

Svemirske snage ALijansa Galaktičke Federacije

Izvor slike: twitter.com
Objavljeno: 23.10.2019.
Urednik: Goran Krstić

Kako je jedan od preduslova za realizaciju protokola Objave o postojanju drugih zvezdanih civilizacija te i postojanju organizacije Galaktička Federacija, potrebno je da svetski lideri ujedine svoje svemirske agencije u buduće svemirske snage planete Zemlje.

Svrha formiranja Zemljinih svemirskih snaga jeste da po Objavi, svetski lideri uliju sigurnost ljudima u smislu toga da će reći ljudima da imaju prateću naprednu svemirsku tehnologiju i brodove koji su tog nivoa razvoja „jednaki“ naprednim brodovima Galaktičke Federacije.
Na osnovu toga ljudi će imati saznanje o tome da imaju takvu svemirsku tehnologiju koja omogućava sigurnost ljudskoj civilizaciji. Sve ovo se radi u cilju da se minimalizuje moguća panika i strah kod ljudi.

Kako se Objava bliži, tako su se ubrzale pripreme za objedinjavanje svemirskih snaga najvećih svemirskih sila kao što su SAD-e, Rusija, Japan, Francuska itd.

Kako bi otpočela globalna integracija svemirskih snaga, predsednik Donald Tramp je potpisao četvrtu svemirsku direktivu u svom mandatu, koja opisuje organizovanje svemirskih snaga USA.
Zahvaljujući tome, formirane su svemirske snage SAD-a kao šesta grana američke vojne službe.
Ubrzo posle formiranja svemirskih snaga SAD-a došlo je do samita šefova svemirskih agencija u Vašingtonu D.C koji je trajao od 21. oktobra do 25 oktobra 2019. godine.

Organizator samita bila je Internacionalna federacija astronauta (IAC).
Na samitu direktori 25 svemirskih agencija su se usaglasili i radili na tome da pronađu načine zajedničkog rada u stvaranju budućnosti istraživanja svemira, jer kako su izjavili: „Ostvarićemo više zajedno nego što smo ikada mogli sami“.

Direktor Kanadske svemirske agencije izjavio je da će raditi na nacionalnoj strategiji za svemir tesno sarađujući sa Međunarodnom federacijom astronauta čije je sedište u Parizu.

Nije slučajno zašto baš Francuska predvodi projekte istraživanja svemira, te svemirske agencije koordiniraju sa Internacionalnom federacijom astronauta.
Francuska će imati ulogu u budućim svemirskim snagama Zemlje u oblasti istraživačkih ekspedicija u svemiru.

Rusija je dobila zadatak od Alijanse da osmisli celokupan koncept formiranja svemirskih snaga planete Zemlje u smislu integracije svemirskih snaga drugih zemalja, infrastrukture, podele ljudstva, korišćenja visokoobrazovanog kadra, raspodele po sektorima u svemirskim snagama Zemlje itd.

U skladu sa tim Rusija ima vojno-tehnički sporazum sa SAD-a u smislu razmene raketne tehnike i inženjerskog kadra potrebnih za kosmodrom, Rusija je dopremila potrebne raketne motore koji su za par generacija ispred američkih raketnih motora, a koji su predviđeni za Zemljine svemirske brodove, i drugu svemirsku tehnologiju

Ovim je nakon početka rada kosmodroma u USA u Novom Meksiku, kroz zajedničku saradnju započeta integracija svemirskih agencija u buduće svemirske snage Zemlje.