TRANZICIJA PLANETE ZEMLJE

Tranzicija planete Zemlje Alijansa Galaktičke Federacije

Izvor slike: https://medium.com/
Objavljeno: 02.12.2018.
Urednik: Goran Krstić

Kako planeta Zemlja ulazi sve dublje u četvrtu dimenziju, ona ubrzano sve više transformiše svoje telo kako bi moglo da vibrira u četvrtoj gustini.

Razlog zašto se klima drastično i ubrzano menja, prevelike oscilacije u vremenskim prilikama (grad, oluje itd) jeste zato što se planeta Zemlja menja, budi se i postaje svesno biće.
Kao svesno biće shvata da nešto nije u redu sa njom (tektonske ploče nisu na mestima gde trebaju da budu, glečeri na polovima, suva pustinjska područja itd).
Ona pojačanim tektonskim pomeranjima vraća kontinentalne ploče na mestima gde trebaju da budu.
Takođe, promena se ogleda u tome što je trenutno u toku ispravljanje Zemljine prirodne ose koja se sad vraća u prvobitan originalni položaj tj uspravni položaj kakva je bila pre pada Atlantide.

Do drastičnog pomeranja Zemljine prirodne ose došlo je po padu Atlantide. Nakon pada Atlantide, pojavili su se reptili koji su imali za cilj da prekinu vezu planete Zemlje sa Izvorom i njenu komunikaciju sa drugim planetama, kao i da stvore nemoguće uslove za život Agarćana koji su se u velikom broju sklonili u unutrašnjost Zemlje nakon pada Atlantide.
Da bi oni to realizovali, namenski su pokretali nuklearne detonacije na severnom i južnom polu Zemlje te su na taj način dodatno poremetili prirodnu osu Zemlje i omogućili ubrzano formiranje glečera odnosno polarnih kapa na polovima Zemlje.
Dodatno su poremetili elektromagnetno polje i osu Zemlje tako što su postavili veštački planetoid Mesec koji je opet svojim uticajem još više poremetio klimu i prirodnu osu Zemlje.

Kako se prirodna osa Zemlje drastično poremetila, Zemlja je neprirodnim putem prekinula kontakt sa Izvorom i drugim planetama.Zemlja ima kanal i sistem energetskih centara kao i ljudi. Kako se poremeti centralni kanal ljudskog bića tako se poremeti kanal komunikacije i na taj način svest ljudskog bića opada.
Tako isto važi i za Zemlju. Kako su se okolnosti promenile, Zemlja je počela da se ponovo budi pod uticajem visokih frekvencija te sada sve vraća u prvobitno prirodno stanje.
Pored uspravljanja Zemljine ose, ona će se takođe brže rotirati te će doći do postepenog raspada poznatog vremenskog kontinuima.

POSLEDICE TRANZITA

Posledica tog tranzita su velike oscilacije u vremenskim prilikama i nagle promene u klimi.
Zemlja trenutno usklađuje svoju globalnu klimu, kad tranzicija prođe, klima će se stabilizovati i klima će se ogledati u „večitom proleću“ tj umerena temperatura bez velikih oscilacija. Stoga, nije ništa negativno u tome što se sada planeta Zemlja vraća u svoju prirodnu ravnotežu (kiše i poplave u pustinjskim područjima, naglo otapanje leda na Antarktiku, Grenlandu i Arktiku).

Takođe, razlog zašto brojne ptice iznenada padaju na tlo jeste njihov poremećaj u orijentaciji. Ptice imaju protein CRY4 koji se nalazi u oku, a funkcija mu je da omogući pticama da se orijentišu po osnovu severnog magnetnog pola.
Kako se pomera magnetni pol i uspravlja Zemljina osa tako je došlo do poremećaja orijentacije ptica te udaraju u zgrade, dalekovode, u zemlju i slično.
Isto ovo važi za kitove, delfine i druge životinje koje se orijentišu po osnovu magnetnog pola.Tranzicija je bolna i naporna, ali Zemlja mora da dovrši svoju tranziciju kako bi se stabilizovala.

Magnetni polovi Zemlje se već uveliko pomeraju i po završetku tranzicije biće na mestima gde ide današnja ekvatorska linija. Konkretno, severni magnetni pol će biti u blizini područja Indonezije, dok će južni magnetni pol biti u blizini područja Srednje i Južne Amerike.

Kako će Zemlja biti sve više u četvrtoj dimenziji, njena gustina će biti sve lakša te će pojava takvih uslova bitno izmeniti percepciju noći kakva je poznata ljudima.
Noći više neće biti tako mračne nego će biti sve više nalik belim noćima.
Vrlo slično noćima koje se javljaju u područjima Arktika i Antartkika.

Glavni uzrok pojave „belih noći“ na Zemlji biće njena ubrzana rotacija i njena sve lakša gustina tela.
Kako će se kroz tranziciju Zemlja vratiti na svoju prirodnu osu i početi da se rotira uspravno, klima će se drastično izmeniti. Vremenom će klima sve više da bude blaga i umerena sa malim temperaturnim oscilacijama. Leta će biti blaga, a zime će biti umereno tople sa prolećnim temperaturama.
Jednom rečju nestaće godišnja doba i doćiće do stabilizacije klime poznate kao „večito proleće“.

Ubrzano će se otopiti glečeri na Arktiku i Antarktiku te će se javiti uslovi da se razvije vegetacija na tim područjima.
Pustinjska područja će takođe prestati da budu sušna i suva usled stabilizacije klime te će doći do pojave vegetacije i bujanja flore u tim područjima.

Kako Zemlja trenutno ima izuzetno visoku frekvenciju, morski sisari kao što su kitovi su ispunili svoju dužnost u smislu da održavaju kolektivnu frekvenciju kroz sve ovo vreme dok je Zemljina frekvencija bila izuzetno niska.
Kako je posle kvantnog skoka Zemlja rapidno podigla svoju frekvenciju, kitovi već sad ubrzano u velikom broju napuštaju Zemlju s obzirom da je prestala potreba za njima.
To je razlog zašto ih širom planete ljudi zatiču nasukane i mrtve na plažama.

Planeta Zemlja zbog visoke frekvencije ubrzano se samoregeneriše i obnavlja te će vremenom postati Edenski vrt u pravom smislu te reči.