UMARAI–NOVI MATIČNI BROD PLANETE ZEMLJE

Objavljeno: 19.12.2020.
Urednik: Goran Krstić

Kako se planeta Zemlja probudila, ona ubrzano podiže svoju ličnu frekvenciju te na taj način doživljava ponovnu ekspanziju (proširivanje) Svesti.

Planete su živi organizmi, funcionišu na isti način kao i druga bića tako što imaju mogućnost kreiranja. Planeta kad se probudi i podigne do određenog nivoa svoju ličnu frekvenciju, ona ima mogućnost da kreira druge energetske oblike kao što je eterično-energetski štit ili matični brod.

Svaka planeta koja je podigla do određenog nivoa svoju ličnu frekvenciju i Svest ima svoj matični brod. Primer je matični brod Tantos, brod Galaktičke Federacije i ujedno sedište Velikog i Malog veća, koji je kreiran od strane planete Mer dvanaeste planete našeg solarnog sistema.

Planeta kad odluči da formira svoj matični brod, ona iz svog ličnog energetskog polja stvara posebnu energetsko-eteričnu vezu. Kroz tu sponu ona emituje ličnu energiju koja se vremenom akumulira, te se kreira posebno energetsko telo odnosno matični brod u obliku sfere koji po strukturi ima svih šest nivoa tela isto kao i kod energetskog tela čoveka.

Po formiranju broda, planeta kroz tu energetsku vezu šalje sve informacije iz svog akaša polja i morfičkog polja koje su zabeležene od nastanka planete kao i sve genetske zapise za sveoukupnu floru i faunu koja postoji na planeti.

Planeta na taj način formira energetsko polje informacija matičnog broda koji omogućava stvaranje lične Svesti matičnog broda tj. brod postaje živo i svesno biće.

Planeta Zemlja je u vreme Atlantide imala svoj matični brod koji se zvao Taptiptu i on je bio prva linija odbrane planete.

Kada je rep komete urušio eterični štit planete, krhotine koje su pale na površinu Zemlje izazvale su tektonske poremećaje koji su izmestili planetu Zemlju iz svoje prirodne ose, tada je došlo do tragičnog pada Atlantide.

Odmah po padu Atlantide došlo je do pada lične frekvencije i Svesti planete Zemlje te je ona u tom trenutku postala ranjiva.

Reptilska i Drako civilizacija su iskoristile priliku i svojim brodovima srušili Zemljin matični brod Taptiptu. Kako je pao Zemljin matični brod, sama planeta je postala u potpunosti izložena napadima Reptilske i Drako civilizacije, te su oni taktičkim nuklearnim udarima u području Zemljinih polova dodatno izmestili planetu iz njene prirodne ose, time su dodatno oborili ličnu Svest i frekvenciju planete Zemlje.

U tom periodu je došlo do nepriodne devolucije civilizacije koja je ostala na planeti prilikom Pada.

Sad nakon 14.000 godina, planeta Zemlja se ponovo probudila te ubrzano podiže svoju ličnu frekvenciju i Svest.

Kako je planeta Zemlja dostigla određeni nivo Svesti i podigla svoju ličnu frekvenciju ponovo ima mogućnost da formira svoj matični brod koji će joj biti prva linija odbrane u situacijama kada je to potrebno.

U međuvremenu okončan je proces formiranja Zemljinog matičnog broda, on sad ima formiranu ličnu Svest te nosi ime UMARAI.

S obzirom da je planeta Zemlja već u Galaktičkoj Federaciji planeta, ovaj matični brod prvenstveno će biti borbeni brod Galaktičke Federacije zbog njegovog ogromnog kapaciteta regeneracije i borbenosti.

Ono što mora da se naglasi jeste da su planeta i matični brod Jedno odnosno matični brod je sačinjen od energije i fragmenata planete, te ima određene kapacitete i iskustva zahvaljujući matičnoj planeti.

Planeta Zemlja je izuzetno regenerativna, borbena i hiperproduktivna planeta, mnoge planete ne bi preživele to što je preživela Zemlja kroz svoju istoriju. Stoga matični brod Umarai ima takođe takve kapacitete i iskustva svojstvena Zemlji.

Pored toga, matični brod Umarai ima višestruku ulogu koja se ogleda u tome da prilikom njegovih aktivnosti kao što je prolazak kroz naš solarni sistem i van njega, on akumulira sva moguća iskustva i informacije na svom putu koja kroz energetsku vezu šalje planeti Zemlji. Na taj način omogućava Zemlji njeno ubrzano podizanje lične frekvencije i hiperskok u Svesti.

Matični brod Umarai takođe ima ulogu da poput galaktičke biblioteke bude čuvar svih genetskih zapisa Zemlje, a koji se odnose na sve biljne i životinjske vrste.

U interakciji sa drugim matičnim brodovima i drugim civilizacijama davaće potrebne genetske zapise i informacije kako bi se unapredile određene oblasti kao što su isceljivanje, razvoj novog biljnog i životinjskog sveta na drugim planetama i drugo.

Planeta Zemlja je prilikom njenog stvaranja bila osmišljena da bude prvobitan Edenski vrt zbog svoje hiperprodukcije, tj. sve što se spuštalo od genetskih i DNK zapisa ono je uspevalo da se razvije na planeti sa takvim uspehom kakav je retko imala neka druga planeta.

U međuvremenu, kroz istoriju mnoge biljne i životinjske vrste su napredovale i evoluirale na planeti, stoga Zemlja zahvaljujući raznolikoj flori i fauni može mnogo ponuditi drugim planetama i civilizacijama preko svog matičnog broda Umarai u cilju razvoja i progresa novih životnih oblika na drugim planetama.

Brod Umarai po strukturi je istovetan drugim matičnim brodovima Galaktičke Federacije tj. ima svoje sektore potrebne za funkcionisanje broda. Matični brod Umarai se trenutno nalazi kod Sunca u našem solarnom sistemu gde dobija potrebne kodove i informacije iz Sunca.

Svaki matični brod kao i brod Umarai ima svoju posadu sačinjenu od predstavnika različitih civilizacija koja obitava na planeti s obzirom da matični brod pripada planeti, te pripada i svim civilizacijama koje žive na planeti.

Po završetku procesa, matični brod Umarai će poslati poziv svim civilizacijama koje žive i obitavaju na planeti Zemlji kao što su Agarćani, ljudska bića, Upai, Daharari, i drugi koji mogu na svesnom nivou telepatskim putem dobiti potrebne informacije o protokolu pristupa matičnom brodu Umarai i apliciranju da budu deo posade broda.

Matični brod će po apliciranju predstavnika svih civilizacija procenjivati koji predstavnici su najpodobni da budu deo posade, a glavni indikatori jesu visina lične Svesti, lična frekvencija, iskustva i kristalna forma tela.

Tokom razvoja planete i njene evolucije, jedan od najposebnijih iskustava jeste kreiranje njenog sopstvenog matičnog broda jer na taj način planeta doživljava naglu ekspanziju Svesti i ubrzanu evoluciju koja dovodi do novog hiperskoka u Svesti planete.

Planeta Zemlja više ne čeka, ona ubrzano podiže svoju ličnu frekvenciju, a na svim bićima koja žive na planeti je da prate rast njene frekvencije jer u suprotnom dolazi do problema u svakodnevnom funkcionisanju fizičkog tela.

Kako Zemlja sad ima svoj matični brod, tokom interakcije između nje i broda dolazi do ubrzanog podizanja frekvencije planete, te samim tim planeta započinje otvoreno razotkrivanje brodova Galaktičke Federacije s obzirom da njena frekvencija nadilazi frekvenciju štitova koji okružuju brodove G.F.

Pored toga rast frekvencije planete će takođe ubrzati urušavanje vela između treće i četvrte dimenzije, tj. sve što je bilo do sad nevidljivo ljudskom oku, sad će sve više postajati vidljivo kao što je astralno područje, entiteti, portali, druge civilizacije, brodovi Galaktičke Federacije, morfičko polje planete i sve ostalo što je sačinjeno od suptilne materije.

Planeta na ovaj način želi da okonča vreme „tame“ i započne novo buđenje, ali u ovom slučaju neće čekati da lideri odnosno predstavnici ljudske civilizacije sprovedu zvaničnu Objavu, jer ako oni to ne učine u skorije vreme, planeta će sama to uraditi ne obazirući se na to koliko će ljudska civilizacija biti pripremljena za takav događaj.

Planeta je sad do te mere podigla svoju ličnu frekvenciju da ni masovna panika kod ljudi neće uspeti da obori njenu kolektivnu frekvenciju.

Planeta više ne čeka, na ljudskim bićima je da se trgnu, okrenu se ka sebi, a ne da budu usmereni prema spoljnim stvarima kao što su politička dešavanja u svetu i drugo. U ovom trenutku po uvidu Galaktičke Federacije, visok procenat ljudske civilizacije oko 75% ima poteškoća da prati sve ubrzaniji rast frekvencije planete Zemlje.

Ljudska bića moraju ozbiljno da rade na podizanju svoje lične frekvencije i na svom fizičkom telu sve u cilju kako bi ispratila rast frekvencije planete, jer u suprotnom počeće da otkazuju njihova fizička tela te će napuštati planetu Zemlju u sve većem broju, a oštra selekcija koju nameće planeta Zemlja je uveliko u toku.