VIBRACIONA MANIFESTACIJA 4 DIMENZIJE

Vibraciona manifestacija 4 dimensize Alijansa Galaktičke Federacije

Izvor: https://www.pinterest.com/
Objavljeno: 15.04.2020.
Urednik: Goran Krstić

Ranije smo već pisali o tome kako će planeta sve dubljim ulaskom u 4D za posledicu imati sve češće manifestacije i uplive karakteristika četvrte dimenzije u treću dimenziju. Takva vrsta upliva se ogleda prvo u frekvenciji koja dobija oblik u vibraciji, zatim kad čovek ujedini svoj um i telo, vibracija menja svoj oblik i počinje da poprima oblik „astralne muzike“.
Razlika u tome jeste što je ovakva vibracija u vidu zujanja ili brujanja na početku bila detektovana na nesvesnom nivou kod čoveka, ljudski DNK i nesvesni deo ljudskog uma bili su izloženi tada vrlo suptilnoj vibraciji četvrte dimenzije.

S obzirom da se podigla kolektivna Svest ljudske civilizacije, vibracija četvrte dimenzije dolazi do izražaja i na svesnom nivou, tj ljudi počinju sve više da čuju vibraciju na svesnom nivou.
Razlog zašto se ne čuje na spoljnjem planu svuda širom planete jeste gustina 3 dimenzije, gustina frekvencije nekog mesta, zagušenje usled prevelike veštačke buke i slično.
Potrebno je vreme da vibracija 4 dimenzije probije gustinu 3 dimenzije.
Kako planeta Zemlja sve više razgrađuje „veo“ između 3 dimenzije i 4 dimenzije, tako dolazi do sve češće pojave ovakvog fenomena u sve dužim vremenskim intervalima.

Planeta Zemlja kad pređe u potpunosti u 4 dimenziju, vibracija 4D će biti konstantna, ljudi će se vremenom sinhronizovati sa takvom frekvencijom i kad ujedine svoj um i telo, vibracija će se pretočiti u „muziku“ 4 dimenzije.
Ono što je jako bitno, a to je da sad vibracija 4 dimenzije koja se javlja na spoljnjem planu širom planete sve snažnije utiče na aktivaciju pinealne žlezde kod ljudi. Na taj način ljudi će po aktivaciji DNK zapisa i pinealne žlezde moći da vide entitete, energetske obrasce, brodove itd., jer će početi u celosti da koriste pinealnu žlezdu koja jeste „prozor“ u višu dimenziju.

Pisali smo da će usled velikog broja smrtnih slučajeva (korona virus, srčani udar, otkazivanje imuno sistema) kod ljudi sa niskom frekvencijom doći do postepenog rasta ukupne kolektivne frekvencije planete. Zato mnogim ljudima otkazuje imuno sistem, frekvencija je jednostavno previsoka za njih.
Stari programi i niskofrekventne energije odlaze, sad dolazi vreme kolektivne evolucije planete i ljudske civilizacije na njoj.

Pored toga, mnogo bitniji faktor koji uslovljava pojavu kritične mase kod ljudi i nagli rast kolektivne frekvencije planete jeste doprinos civilizacije iz Agarte, drugih manjih civilizacija koje su se spustile na planetu (civilizacija Daharari), i uticaj okolnih brodova G.F-e u blizini Zemljine orbite.

Sve to na jedinstven integrisan način dodatno dovodi do ubrzanja rasta kolektivne frekvencije planete, a samim tim i kolektivne Svesti ljudske civilizacije. S obzirom na sve izraženiju manifestaciju vibracije 4 dimenzije, svetski lideri ubrzano privode kraju sinhronizaciju daljih planova aktivnosti u smislu priprema za javna saopštenja i konačnu Objavu.