VREMENSKE LINIJE I NJIHOVO KREIRANJE

Objavljeno: 22.02.2022.

Vreme kao osnova vremenskih linija

Često se na internetu i na društvenim mrežama govori o vremenskim linijama, odnosno šta one podrazumevaju, kako se kreiraju i kako je moguće promeniti ih. Međutim, vremenom je došlo do mistifikacije ovog pojma iz razloga jer se do kraja nije razumela suština i definicija vremenske linije.

Da bi se razjasnilo šta je vremenska linija i kako se ona kreira, potrebno je definisati njenu osnovu, a to je vreme. Vreme kao vreme ako se gleda van 3D percepcije ne postoji. U trećoj dimenziji vreme je linearno, odnosno teče pravolinijski napred, obeležena određenim ciklusima kao što su sekunde, minuti, sati, dani, nedelje, meseci, godine, vekovi i milenijumi. Naš život usmeravamo i organizujemo uz pomoć linearnog računanja vremena i iz 3D percepcije ne može se razumeti da je vreme zapravo višedimenzionalno i izuzetno promenljivo, stoga ne postoji vreme kao fiksno i nepromenljivo sa stalnim kontinuitetom linearnog kretanja.

Za razliku od linearnog vremena 3D, vreme u 4D je ciklično. Naime, 4D percepcija posmatra vreme kao ciklično kretanje odnosno kretanje vremena u krug, nema početak i kraj, beskonačno se kreće ciklično u krug, a ne linearno kao u 3D. Civilizacije koje prebivaju u 4D nisu u celosti prevazišli vreme kao takvo, stoga iz svog ugla vreme posmatraju kroz ciklično kretanje Sunca, svoje planete, drugih planeta u sunčevom sistemu, ciklično kretanje sunčevog sistema, zvezdanog sistema itd. Takođe, civilizacije posmatraju cikluse na svojim matičnim planetama kao što su dani i noći, ciklusi zemljotresa, vulkanskih aktivnosti, plima i oseka kao na primeru planete Zemlje itd. Sve je u ciklusima, stoga vreme u 4D još nije do kraja prevaziđeno, te se ono posmatra kao ciklično kretanje. Prelaskom u 5D, vreme postaje izlišno jer se gubi dualitet i matrica.

Vreme kao linearno u 3D

Manifestacija misaonih projekcija

Ono što razlikuje vreme u 3D, 4D i 5D jeste brzina manifestacije nekog dešavanja. Naime, u trećoj dimenziji gustina je izuzetno velika, frekvencija i vibracija planete i civilizacije je niža, stoga je brzina manifestacije neke misaone projekcije daleko sporija nego u višim dimenzijama. Zato za realizaciju neke ideje, misaone projekcije ili dešavanja u 3D je potrebno mnogo više vremena i kontinuiranog usmerenja osobe na realizaciju određenog cilja. Kako bića u trećoj dimenziji imaju ograničenja u mentalnim kapacitetima i ograničenja usled gustine i matrice, tako se dešavanja generalno sporo realizuju, a pošto je potrebno vreme, izgubi se strpljenje i bića već usmeravaju svoje misaone projekcije u nekom drugom pravcu, zato se stvara utisak da „nešto ne ide kako treba ili nas neće.“

Brzina manifestacije misaonih projekcija u 4D je dosta brža, tj. daleko je potrebno manje vremena da se nešto realizuje iz razloga jer je frekvencija, vibracija i gustina planete i civilizacije koja prebiva u 4D viša od frekvencije, gustine i vibracije u 3D, a pored toga frekvencija fizičkih tela bića u 4D je takođe viša, a mentalni kapaciteti znatno prošireni.

Peta dimenzija slovi za dimenzionu ravan u kojoj se svaka misao, ideja, projekcija manifestuje trenutno iz razloga jer su frekvencija i vibracija daleko više od frekvencije i vibracije nižih dimenzija. Kako se misli i projekcije manifestuju trenutno, zato ne postoji dualitet u 5D. Odsustvo dualiteta u petoj dimenziji je jedno od ograničenja koje je uspostavio Izvor Kreacije, tj. niskofrekventne misli nemaju energetsku podlogu za manifestaciju, tj. ne mogu da se izgovore ili realizuju, kao da ne postoje.

Bilo bi vrlo problematično da se sve niskofrekventne misaone projekcije manifestuju trenutno u petoj dimenziji, zato je uslov za prebivanje u 5D odsustvo dualiteta i odsustvo niske frekvencije.

Misaone projekcije kao početak kreiranja vremenskih linija

Prebivanje u različitim dimenzijama 

Ono što je važno naglasiti, a često vlada takvo mišljenje jeste naše istovremeno prebivanje u različitim dimenzijama tj. da postoje različite verzije nas koji žive na različitim planetama u različitim gustinama i dimenzijama. Primer vi ste na ovoj planeti recimo aristokrate tj. pripadate određenoj plemićkoj porodici, dok na drugoj planeti odnosno drugoj verziji planete Zemlje, postoji vaša druga verzija koja nije aristokrata nego rob. Tako nešto nije moguće, duša je samo jedna i ona može da bude prisutna samo na jednoj planeti u jednoj dimenziji kroz fizičku inkarnaciju, nije moguće da postoje desetine i desetine različitih verzija naše duše koje postoje na drugim svetovima.

Astralna projekcija nije istovremeno prisustvo duše u jednoj dimenziji i nekoj drugoj dimenziji, astralna projekcija je samo jedan nivo energetskog tela duše koja sve vreme prebiva u svom fizičkom vozilu sa svojim energetskim telom. Astralna projekcija jeste kretanje astralnog tela kao jedno od nivoa energetskog tela duše, ovaj nivo tela ima mogućnost da se kreće kroz prostor i dimenzije, međutim duša ne ide nigde, sve vreme je vezana energetskim sponama sa svojim fizičkim vozilom odnosno telom.

Astralna teleportacija je opet izmeštanje duše sa svih 5 nivoa energetskog tela (mentalno, emocionalno, astralno, eterično i uzročno-kauzalno telo), tj. duša privremeno napusti svoje fizičko telo odnosno vozilo kako bi bila prisutna negde na nekoj planeti u drugoj dimenziji ali se opet vraća nazad u svoje fizičk vozilo. Ne postoji mogućnost da bude u isto vreme na planeti Zemlji i na nekoj drugoj planeti.

Jedino što je najpribližnije istovremenom prisustvu duše u različitim dimenzijama jesu blizanački plamenovi. Naime, blizanački plamenovi po izlasku iz Izvora i dolaska u Monadu se izdvajaju kao dve manje jedinke iz jedne duše, praksa je da jedan blizanački plamen odnosno izdvojena jedinka ostane u Monadi u osmoj dimenziji, kako bi iz više dimenzije pazila na svoj drugi blizanački plamen koji ima neku fizičku inkarnaciju u nižoj dimenziji. Izuzetno je retko da blizanački plamenovi imaju zajedničku fizičku inkarnaciju u nižim dimenzijama, ako imaju onda je to približan primer da jedna duša (ako su dve jedinke, opet potiču iz jedne duše) može da bude prisutna u isto vreme na različim mestima. Obično se blizanački plamenovi kardinalno razlikuju jedan od drugog iz razloga kako bi dve jedinke proživele oprečna iskustva (vojnik-sveštenik, plemić-rob, nacista-jevrej itd.) radi formiranja celovitog iskustva koje daje dualitet po povratku u Monadu.

Duša koja prebiva samo u jednoj dimenziji na jednoj planeti tokom svoje inkarnacije

Kretanje kroz vreme

Postoji pogrešna pretpostavka za vremenske linije, a to je da postoji mišljenje da su moguća kretanja kroz vreme odnosno odlazak u prošlost i u budućnost uz pomoć „vremenske mašine“ koja bi navodno omogućile fizičko izmeštanje osobe iz sadašnjosti u prošlost ili budućnost.

Tako nešto nije moguće, jedino kako mogu da se čitaju vremenske linije, a da zaista osoba posmatra određeni događaj jeste čitanje morfičkog polja informacije planete.

Naime, svaki događaj ili iskustvo u sebi sadrži energetski zapis informacije koji odlazi u morfičko polje planete. Kad osoba koja ima potpuno otvoren energetski kanal, kroz kanalisanje želi da pristupi određenom događaju koji se desio u jednoj vremenskoj liniji, osoba biva „uronjena“ u samu informaciju određenog događaja, takoreći javljaju se slike, mirisi, zvuci i fizički osećaji (taktilni), sve ono što je jedan događaj u vremenskoj liniji iznedrio. Sama informacija o događaju daje celovitu sliku, te osoba koja kanališe ima utisak kao da se „prebacila“ u to vreme i bila prisutna tokom događaja. Kanal ima utisak kao da gleda 4D film ispred sebe, sve vidi, čuje i oseća ono što energetski zapis informacije sadrži.

Čitanje vremenskih linija kroz kanalisanje morfičkog polja informacija planete

Čitanje vremenskih linija

Na isti način funkcioniše i čitanje budućih vremenskih linija, kanal-osoba konkretizuje nameru šta želi da sazna, pristupi morfičkom polju informacija planete i polju druge osobe, morfičko polje prikaže vladajući obrazac u kolektivnom polju Svesti pojedinca, zajednice, čovečanstva.

Primer, ako želi da se sazna kakva bi bila vremenska linija u slučaju nuklearnog rata, tada kanal pristupi polju planete i utvrdi dominirajuće obrasce, ukoliko je dominantni obrazac da su lideri spremni da započnu rat, tada osoba-kanal ulazi u moguću vremensku liniju, te u tom trenutku dobije uvid u trenutnu vremensku liniju mogućih budućih dešavanja.

Ono što mora da se napomene, a to je da su vremenske linije izuzetno promenljive jer zavise najviše od odluka i misaonih projekcija ljudi-slobodne volje i izbora iskustava.

Što je nečija lična svest na višem nivou, to ima šire sagledavanje neke vremenske linije. Slikovit primer jeste osoba koja posmatra okruženje sa prvog sprata i osoba koja ima potpuno drugačiju percepciju posmatranja okruženja sa desetog sprata, vidi mnogo dalje i šire.

Kreiranje vremenskih linija

Kreiranje vremenskih linija najviše zavisi od osnove, a to je životni plan iskustava duše koja je zajedno sa svojim ličnim Vodičima utvrdila tokom prebivanja u Monadi (roditeljskoj nadduši).

Sam životni plan iskustava je osnova za sve moguće vremenske linije tokom fizičke inkarnacije duše. Naime, utvrđeno i izabrano iskustvo generiše energiju koja se uz pomoć i asistenciju Vodiča vremenom manifestuje tokom fizičke inkarnacije duše.

Svako iskustvo, namera, ideja, misli, verbalizacija, akcije i koraci u sebi sadrže frekvenciju koja se vremenom manifestuje na fizičkom planu.

Svi mi smo ko-kreatori zahvaljujući Izvoru iz kog smo se izdvojili. Izvor ima mogućnost da kreira, tako i mi kao manji „izvori“ takođe imamo mogućnost da kreiramo događaje koji se manifestuju kroz našu vremensku liniju.

Postoje više vremenskih linija (neke su snažnije, a neke slabije). Vremenske linije zavise direktno od naših misli, ideja, projekcije, obrazaca (kakve misli, takav život), od verbalizacije naših misli ili projekcija koja je puno snažnija nego naše misli i ideje koje se ne verbalizuju.

Primer, postoje dve vremenske linije za osobu koja razmišlja da li da ostane ili izađe iz neke veze, ako u sebi ima misli da želi da raskine sa osobom ali ne izgovara osobi sa kojom želi da raskine, manifestacija iskustva raskida će biti znatno sporija ili se neće desiti (u zavisnosti od kapaciteta snage misli na energetskom nivou, što je viša lična frekvencija osobe, to je viša frekvencija unutrašnjih misli osobe, te samim tim je brža manifestacija). Opet ako verbalizuje svoju misaonu projekciju pred osobom sa kojom želi da raskine, tada je  manifestacija vremenske linije mnogo brža i gotovo trenutna.

Lični Vodiči kao podrška u kreiranju i realizaciji vremenskih linija i iskustava predviđenih životnim Planom duše

Vremenska linija se kreira kroz korake odnosno akcije koje čini neka osoba na fizičkom planu.  Ako osoba ima cilj, pravi korake koji bi omogućili realizaciju utvrđenog cilja, samim tim sama namera, usmerenost misli, činjenje radnji generiše određenu vremensku liniju koja će se kroz vreme manifestovati.

Varijacije jedne vremenske linije su beskonačne jer zavise najviše od odluka i slobodnog izbora same osobe koja kreira vremensku liniju nekog događaja i od odluka i radnji drugih ljudi u njenom okruženju. Zato su vremenske linije izuzetno promenljive i dinamične. Osoba-kanal koja kanališe neko morfičko polje, može da utvrdi presek trenutnih faktora tj. da li su naklonjeni osobi ili nisu, dovoljno je jedna odluka neke treće osobe koja može kardinalno da izmeni trenutnu vremensku liniju dešavanja osobe za pet minuta.

Osoba koja ima jasnoviđenje može da vidi svoje vremenske linije u vidu eteričnih snopova kao„debele“ ili „tanke,“ zato se govori da je neka vremenska linija čvrsta i garantovano će se desiti (širok i snažan eterični snop) ili teško da će se desiti (tankost i slabost u eteričnom snopu vremenske linije).

Samo kreiranje vremenske linije zavisi i polazi od naših misli, ideja, misaonih projekcija, verbalizacija, pravljenja koraka i akcija na fizičkom planu. Naši lični Vodiči imaju ulogu da nam pomognu i kreiraju prilike u pravcu realizacije određene vremenske linije ili iskustva ako je predviđeno našim životnim planom iskustava koji se opet može menjati u skladu sa našom slobodnom voljom.

Pored toga, naši Vodiči imaju mogućnost da ugase određenu potencijalnu vremensku liniju ukoliko bi ona ne bi bila za naše najviše dobro, te bi nas ugrozila, mogu zatvarati prilike i mogućnosti koje bi omogućile realizaciju negativne vremenske linije. Zato Vodiči imaju veoma važnu ulogu tokom fizičke inkarnacije duše.

Načini kreiranja vremenske linije

Što se tiče načina kreiranja jedne određene vremenske linije, postoje tri načina.

Prvi način jesu naše misaone projekcije, ideje, vizuelizacija misaonih projekcija i drugo.

Drugi način kreiranja vremenske linije jeste verbalizacija misaonih projekcija koja je daleko moćnija nego neizgovoranje misaonih projekcija iz razloga jer naš govorni aparat prilikom verbalizacije ispušta vibraciju i frekvenciju izgovorene misli. Sama vibracija reči utiče na naše lično energetsko polje i polje drugih ljudi, te samim tim se ubrzava manifestacija i realizacija vremenske linije na fizičkom planu osobe.

Govorni aparat je vrlo moćno oruđe, međutim mnogi ga olako koriste, ne promisle o tome šta će izgovoriti, te mogu nehotice ili namenski da potpuno izmene prilike, šanse i vremensku liniju.

Treći način kreiranja vremenske linije jeste rad kroz meditaciju i magijske radnje, naime meditacija i magijski obredi i rituali omogućavaju generisanje (akumulaciju) u vidu energetskog „spina“-impulsa kao enegetska potpora za ubrzanje manifestacije i realizacije određene vremenske linije.

Naime, tokom meditacije ili kroz magijske obrede, osoba ulazi u posebno stanje svesti-alfa stanje, u tom stanju osoba podiže svoju ličnu frekvenciju i vibraciju do maksimuma. Kako u tom trenutku osoba ima visoku frekvenciju i vibraciju, sve što verbalizuje dobija na snazi, tj. visoka frekvencija u rečima omogućava usmerenje misaonog toka u svrhu realizacije određenog događaja ili iskustva. Jako je važno da se konkretizuje namera, ideja ili misao, jer ako dođe do konfuzije i nedefinsanja cilja, energija se raspršuje, te se vremenska linija neće realizovati ili će krenuti u sasvim drugom pravcu.

Jedan primer za kraj, jedna osoba u meditaciji i kroz magijske obrede iskazivala nameru da želi da doživi iskustvo prosvetljenja tj. da joj svetlost otvori i osvetli srce.

Vremenska linija se manifestovala tako što je osoba doživela srčani udar, završila na operacionom stolu sa otvorenim grudnim košem i svetlošću reflektora koji je bio uperen u njeno srce. Stoga, nije slučajno zašto važi ona uzrečica:“Pazi šta želiš!“

Stoga, kreiranje i brzina manifestacije vremenske linije direktno zavisi od više faktora: od nivoa lične frekvencije, nivoa lične vibracije, misaonih projekcija, verbalizacije misaonih projekcija, slobodne volje i izbora (odluke) pojedinca, koraka i akcija na fizičkom planu i korišćenje magijskih obreda i rituala u svrhu podizanja frekvencije i energetskog kapaciteta određene misaone projekcije, kako bi se vremenska linija brže manifestovala na fizičkom planu.

Meditacija kao jedan od načina kreiranja vremenske linije

Za redovno praćenje drugih objava i video predavanja možete se učlaniti u 

Pročitaj više