Alijansa Galaktičke Federacije

Alijansa Galaktičke Federacije

Facebook grupa Alijansa Galaktičke Federacije je grupa za sve one koji žele da rade na sebi, proširuju Svest tako što će se edukovati, usavršavati  i napredovati sa ciljem da poboljšaju kvalitet života.

U samoj AGF grupi nalazi se preko 116 video predavanja uključujući tekstove i live prenose iz raznih oblasti.

Takođe, u AGF grupi nalazi se AGF biblioteka sa preko 62 elektronske knjige u PDF-u, koja je formirana na inicijativu članova AGF grupe, te se biblioteka konstantno obogaćuje u saradnji sa članovima AGF grupe.

Sama AGF biblioteka sa različitim naslovima od ezoterije, preko kvantne medicine do popularne psihologije, stoji na raspolaganju članovima AGF grupe koji mogu u svakom trenutku da preuzmu knjigu i čitaju na računaru/tabletu ili telefonu.

Iza rada AGF grupe stoji ceo tim koji aktivno radi i u interakciji je sa članovima grupe.

Svrha ovakvog rada jeste da se olakša svim članovima podizanje lične frekvencije i adaptacija na dolazeće promene.

PROČITAJ VIŠE

Druga knjiga iz serijala Alijansa Prepoznaj se je knjiga koja Vam daje informacije o zvezdanim civilizacijama, gde se one nalaze, na koji način su specifične i kako su one povezane sa Vama. Čitajući knjigu povezaćete se sa nekom civilizacijom i prepoznati je kao svoju. Spoznaja da pripadate određenoj civilizaciji, iz temelja će Vam izmeniti percepciju i uvidećete ko ste, odakle dolazite i koja je Vaša svrha na planeti Zemlji.
PROČITAJ VIŠE

2.500,00 RSD / 25 EUR
Direktno online plaćanje PayPal-om
Poruči e-knjigu

Prva knjiga „Energetska anatomija šest nivoa tela“ sadrži sveobuhvatnu sintezu informacija iz oblasti energetske anatomije svetlosno-energetskog tela i svih njegovih nivoa, a iz razloga kako bi ljudi upoznali, razumeli i shvatili promene koje se javljaju na njihovom telu kao i na svim drugim nivoima njihovog energetskog tela.
PROČITAJ VIŠE

2.500,00 RSD / 25 EUR
Direktno online plaćanje PayPal-om
Poruči e-knjigu

OBJAVE

PROČITAJ VIŠE OBJAVA

KANALISANJE VODIČA

Pročitaj više

AKAŠA REGRES

Pročitaj više

OBUKA ZA KANALISANJE LIČNIH VODIČA

Vodiči imaju krucijalnu ulogu u životu svakog čoveka. Izabrani vodiči za čoveka jesu saputnici i podrška u savetovanju i usmeravanju u različitim oblastima života kao što su na primer Životni plan, materijalna egzistencija, prošle inkarnacije, međuljudski odnosi, zdravlje, bezbednost i ostalo.

Vodiči su ujedno i naša neizmerna podrška prilikom duhovnog buđenja, samorazvoja, podizanja lične Svesti i frekvencije, što podrazumeva rad na sebi kroz specifične tehnike meditacije i tehnike disanja u radu sa Učiteljem.

Obuka za kanalisanje ličnih vodiča pozdrazumeva intenzivni šestonedeljni rad sa Učiteljem uz dobijanje svih potrebnih tehnika i instrukcija kako biste počeli potpuno samostalno i sa sigurnošću da otvoreno i jasno komunicirate sa svojim vodičima.

PROČITAJ VIŠE

INICIJACIJE

Tradicionalni
Usui Reiki

Tradicionalni Usui Reiki ALijansa Galaktičke Federacije

Reiki je drevni metod kanalisanja kosmičke energije i on kao energetski metod služi unapređenju zdravlja, a koji se zasniva na veštini korišćenja Univerzalne životne energije u cilju značajnog povećanja kapaciteta vitalne životne energije čoveka, jačanja odbrambenih sposobnosti organizma, unapređenja psihofizičkog zdravlja, a takođe u cilju poboljšanja kvaliteta života.

PROČITAJ VIŠE

Eko
Rei

Eko Rei Alijansa Galaktičke Federacije

Eko Rei kao grana Reikija je specijalno razrađeni duhovno-energetski sistem za očuvanje energetske ekologije, za čišćenje, isceljivanje i harmonizaciju životnog ili radnog prostora. Eko Rei sistem nastao je kao skup nekoliko duhovno-energetskih sistema, od kojih je svaki prekopotreban za čišćenje i energetizaciju životnog ili poslovnog prostora, što je znatno kompleksniji proces nego što može da se čini.

PROČITAJ VIŠE

Kundalini
Reiki

Kundalini Alijansa Galaktičke Federacije

Kundalini Reiki je dugi niz godina zastupljen u mnogim zemljama sveta. Neprestano se razvija i transformiše, prilagođava se energetskim uslovima planete, svakoj etapi njenog razvoja. To je esencija svakog Reiki stila, čija vrednost počiva na tome da pripada kako čovečanstvu tako i svakom pojedincu. Kundalini Reiki je jedinstvena i sistematizovana tehnika aktivacije životne vitalne energije čoveka.

PROČITAJ VIŠE
SAZNAJ VIŠE O INICIJACIJAMA