Alijansa Galaktičke Federacije

Alijansa Galaktičke Federacije

Facebook grupa Alijansa Galaktičke Federacije je grupa za sve one koji žele da rade na sebi, proširuju Svest tako što će se edukovati, usavršavati  i napredovati sa ciljem da poboljšaju kvalitet života.

U samoj AGF grupi nalazi se preko 116 video predavanja uključujući tekstove i live prenose iz raznih oblasti.

Takođe, u AGF grupi nalazi se AGF biblioteka sa preko 62 elektronske knjige u PDF-u, koja je formirana na inicijativu članova AGF grupe, te se biblioteka konstantno obogaćuje u saradnji sa članovima AGF grupe.

Sama AGF biblioteka sa različitim naslovima od ezoterije, preko kvantne medicine do popularne psihologije, stoji na raspolaganju članovima AGF grupe koji mogu u svakom trenutku da preuzmu knjigu i čitaju na računaru/tabletu ili telefonu.

Iza rada AGF grupe stoji ceo tim koji aktivno radi i u interakciji je sa članovima grupe.

Svrha ovakvog rada jeste da se olakša svim članovima podizanje lične frekvencije i adaptacija na dolazeće promene.

PROČITAJ VIŠE

INDIVIDUALNE OBUKE

Usui Reiki

Reiki je drevni metod kanalisanja kosmičke energije i on kao energetski metod služi unapređenju zdravlja, a koji se zasniva na veštini korišćenja Univerzalne životne energije u cilju značajnog povećanja kapaciteta vitalne životne energije čoveka, jačanja odbrambenih sposobnosti organizma, unapređenja psihofizičkog zdravlja, a takođe u cilju poboljšanja kvaliteta života.

PROČITAJ VIŠE

Kundalini Reiki

Kundalini Reiki je dugi niz godina zastupljen u mnogim zemljama sveta. Neprestano se razvija i transformiše, prilagođava se energetskim uslovima planete, svakoj etapi njenog razvoja. To je esencija svakog Reiki stila, čija vrednost počiva na tome da pripada kako čovečanstvu tako i svakom pojedincu. Kundalini Reiki je jedinstvena i sistematizovana tehnika aktivacije životne vitalne energije čoveka.

PROČITAJ VIŠE

Eko Rei

Eko Rei Alijansa Galaktičke Federacije

Eko Rei kao grana Reikija je specijalno razrađeni duhovno-energetski sistem za očuvanje energetske ekologije, za čišćenje, isceljivanje i harmonizaciju životnog ili radnog prostora. Eko Rei sistem nastao je kao skup nekoliko duhovno-energetskih sistema, od kojih je svaki prekopotreban za čišćenje i energetizaciju životnog ili poslovnog prostora, što je znatno kompleksniji proces nego što može da se čini.

PROČITAJ VIŠE

Anđeoski Reiki

Obuka u Arhanđeoski Reiki podrazumeva prenos teoretskih, praktičnih i energetskih znanja. Energetska znanja podržana su sa 8 simbola – formula pokretanja energije, koji predstavljaju eterične kodove za određeni energetski nivo i prenose se osobi pomoću inicijacije to jest ugrađivanje simbola u energetski kanal praktičara. Naime, Arhanđeoski Reiki je sistematizovana tehnika koja putem simbola odnosno kodova omogućava interakciju sa frekvencijama visokofrekventnih energetskih bića kao što su Arhanđeli.

PROČITAJ VIŠE

Kanalisanje ličnih Vodiča

Kanalisanje Vodiča podrazumeva uspostavljenu komunikaciju između osobe i njenih ličnih Vodiča, tako što se kanališu informacije koje se prikazuju u vidu slika, kodova, reči, govora, fizičkih senzacija i slično. Da bi se ponovo uspostavila komunikacija na svesnom nivou sa Vodičima, na kraju obuke se sprovodi posebna inicijacija koja omogućava integrisanje simbola-kodova koji su jedinstveni za svakog Vodiča, tako što se simboli-kodovi ugrađuju u energetski kanal osobe. Na taj način postepeno se formira aktivna i svesna komunikacija sa Vodičima.

PROČITAJ VIŠE
SAZNAJ VIŠE O INICIJACIJAMA

Druga knjiga iz serijala Alijansa Prepoznaj se je knjiga koja Vam daje informacije o zvezdanim civilizacijama, gde se one nalaze, na koji način su specifične i kako su one povezane sa Vama. Čitajući knjigu povezaćete se sa nekom civilizacijom i prepoznati je kao svoju. Spoznaja da pripadate određenoj civilizaciji, iz temelja će Vam izmeniti percepciju i uvidećete ko ste, odakle dolazite i koja je Vaša svrha na planeti Zemlji.
PROČITAJ VIŠE

2.500,00 RSD / 25 EUR
Direktno online plaćanje PayPal-om
Poruči e-knjigu

Prva e-knjiga „Energetska anatomija šest nivoa tela“ iz serijala „Alijansa“ ima za svrhu da proširi svest o tome da nismo samo fizičko telo. Naprotiv, naše telo je višedimenzionalno, ima različite nivoe koji čine energetsko telo kao što su mentalno telo, emocionalno telo, astralno telo, eterično telo i uzročno-kauzalno telo.

PROČITAJ VIŠE

2.500,00 RSD / 25 EUR
Direktno online plaćanje PayPal-om
Poruči e-knjigu

OBJAVE

PROČITAJ VIŠE OBJAVA

KANALISANJE VODIČA

Pročitaj više

AKAŠA REGRES

Pročitaj više